جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قروه

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز قروه

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١١
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٦
اذان مغرب: ١٨:٢٣:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٤١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قروه (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر قروه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قروه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قروه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

كریستین بوبن
اندیشه ی راستین، زودتر از همه به تكاپو می افتد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قروه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قروه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قروه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قروه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٨:٤٩١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤٥:٢٧١٣:١٨:٣٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٥٠٠٠:٣٤:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٤:١١١٣:١٨:٢١١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤١٠٠:٣٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٨:٠٨١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٣٠٠:٣٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٤٠١٣:١٧:٥٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٧:٤٢١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:١٥٠٠:٣٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٩:١٢١٣:١٧:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٢:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٧:٥٩١٣:١٧:١٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٥٨٠٠:٣٢:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٧:٠٧١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣١:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٦:٥٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣١:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٦:٤٥١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٣٠٠:٣١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣٠:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٦:٢٦٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٠:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣١:٠١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٠:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٩:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٩:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٨:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٨:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:٤٤١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٥:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٩:٥٤١٣:١٥:١٤٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٧:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٩:٠١١٣:١٥:١٢٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٧:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٨:٠٩١٣:١٥:١٠٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٧:١٨١٣:١٥:٠٩٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٦:٢٩١٣:١٥:٠٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قروه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قروه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قروه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:١١:٢٤١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:١٦٢٣:٢٩:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٣٩١٢:١١:٠٣١٨:١٣:٥٣١٨:٣١:٤٩٢٣:٢٩:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:٢٤١٢:١٠:٤٢١٨:١٢:٢٦١٨:٣٠:٢٢٢٣:٢٩:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:٠٩١٢:١٠:٢١١٨:١١:٠٠١٨:٢٨:٥٥٢٣:٢٨:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٩:٥٤١٢:١٠:٠٠١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٧:٢٩٢٣:٢٨:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٠:٤٠١٢:٠٩:٤٠١٨:٠٨:٠٧١٨:٢٦:٠٣٢٣:٢٨:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١١:٢٥١٢:٠٩:٢٠١٨:٠٦:٤١١٨:٢٤:٣٧٢٣:٢٨:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٢:١١١٢:٠٩:٠٠١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:١٢٢٣:٢٧:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٢:٥٧١٢:٠٨:٤٠١٨:٠٣:٥٠١٨:٢١:٤٧٢٣:٢٧:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٨:٢٠١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:٢٢٢٣:٢٧:٠٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:٢٩١٢:٠٨:٠١١٨:٠١:٠١١٨:١٨:٥٨٢٣:٢٦:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٥:١٦١٢:٠٧:٤٢١٧:٥٩:٣٧١٨:١٧:٣٤٢٣:٢٦:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٠٧:٢٤١٧:٥٨:١٣١٨:١٦:١١٢٣:٢٦:١٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٦:٥٠١٢:٠٧:٠٦١٧:٥٦:٥٠١٨:١٤:٤٨٢٣:٢٥:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٢:٠٦:٤٨١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٢٦٢٣:٢٥:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٨:٢٦١٢:٠٦:٣١١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٠٥٢٣:٢٥:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٩:١٤١٢:٠٦:١٤١٧:٥٢:٤٣١٨:١٠:٤٤٢٣:٢٥:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٠:٠٢١٢:٠٥:٥٧١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:٢٣٢٣:٢٤:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٠:٥١١٢:٠٥:٤١١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٠٤٢٣:٢٤:٢٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٤٠١٢:٠٥:٢٦١٧:٤٨:٤١١٨:٠٦:٤٥٢٣:٢٤:١١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:٣٠١٢:٠٥:١١١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٥:٢٧٢٣:٢٣:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٣:١٩١٢:٠٤:٥٧١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٠٩٢٣:٢٣:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٤:١٠١٢:٠٤:٤٣١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٢:٥٣٢٣:٢٣:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٥:٠٠١٢:٠٤:٢٩١٧:٤٣:٢٨١٨:٠١:٣٧٢٣:٢٣:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٥:٥١١٢:٠٤:١٧١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:٢٢٢٣:٢٢:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٦:٤٣١٢:٠٤:٠٤١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٠٨٢٣:٢٢:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٧:٣٤١٢:٠٣:٥٣١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٥٥٢٣:٢٢:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٨:٢٦١٢:٠٣:٤٢١٧:٣٨:٢٨١٧:٥٦:٤٣٢٣:٢٢:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٩:١٩١٢:٠٣:٣٢١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٣٢٢٣:٢٢:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٠:١١١٢:٠٣:٢٢١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢١:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قروه

قُروه یکی از شهرهای استان کردستان به مرکزیت شهرستان قروه است و از قدیمی‌ترین شهرهای تاریخی فرهنگی ایران به شمار می‌رود

شهر قروه در ویکیپدیا

شهر قروه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قروه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قروه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قروه بر روی نقشه

شهر قروه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قروه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قروه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قروه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قروه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قروه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قروه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قروه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قروه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قروه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قروه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قروه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قروه
زمان پخش اذان آنلاین به افق قروه
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قروه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قروه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو