جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قروه

قروه | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز قروه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥٣

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قروه (شهرستان قروه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر قروه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قروه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قروه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هرگز آنچه را همه چیز دانان مغرور و آشفته سران می نویسند، نخوانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قروه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قروه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قروه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قروه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٣:٠١١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:٥٣١٣:١٦:٢٤٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:٣٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٦:١٦٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٩:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٧:٣١١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢١:٣٢١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٥:١٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٩:٤١١٣:١٥:١٤٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٧:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٨:٤٨١٣:١٥:١٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٧:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٧:٥٧١٣:١٥:١٠٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٧:٠٦١٣:١٥:٠٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٦:١٧١٣:١٥:٠٩٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٥:٣٠١٣:١٥:٠٩٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٤:٤٤١٣:١٥:١٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٦:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:٥٩١٣:١٥:١١٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٦:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٥:١٣٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٢:٣٤١٣:١٥:١٥٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:١١:٥٤١٣:١٥:١٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١١:١٥١٣:١٥:٢٢٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٥:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٠:٣٨١٣:١٥:٢٦٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٢٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٠:٠٢١٣:١٥:٣٠٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٥:٣٥٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٥:٤١٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قروه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قروه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر قروه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قروه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر قروه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قروه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٤:١١١٣:٢١:٣٢١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٨٠٠:٣٧:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٤:٥٦١٣:٢١:١٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٩٠٠:٣٧:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٠:٥٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:١٩٠٠:٣٦:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٦:٢٦١٣:٢٠:٤٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٥٨٠٠:٣٦:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٠:٢٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٦:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٠:٠٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:١٥٠٠:٣٦:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٨:٤٠١٣:١٩:٥١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣٦:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٩:٢٥١٣:١٩:٣٣١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٦:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٠:٠٩١٣:١٩:١٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٣٥:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٥٤١٣:١٨:٥٥١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٥:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥١:٣٨١٣:١٨:٣٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:١٩٠٠:٣٥:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٢:٢٢١٣:١٨:١٧١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٣٥:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:٠٧١٣:١٧:٥٧١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٣٥:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:٥١١٣:١٧:٣٨١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:٣٤:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٣٥١٣:١٧:١٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٣٧٠٠:٣٤:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٥:١٩١٣:١٦:٥٧١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:١١٠٠:٣٤:٢٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٦:٣٦١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٥٠٠:٣٤:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٦:١٦١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:١٨٠٠:٣٣:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٧:٣٠١٣:١٥:٥٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٥١٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٦:٥٨:١٤١٣:١٥:٣٤١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٢٤٠٠:٣٣:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٨:٥٨١٣:١٥:١٢١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٥٦٠٠:٣٣:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٩:٤٢١٣:١٤:٥١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٢٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٠:٢٦١٣:١٤:٣٠١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠١٠٠:٣٢:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:١٠١٣:١٤:٠٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٢:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠١:٥٣١٣:١٣:٤٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٢:٣٧١٣:١٣:٢٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٣٨٠٠:٣١:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٣:٢١١٣:١٣:٠٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:١١٠٠:٣١:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٤:٠٦١٣:١٢:٤٢١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٠:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٤:٥٠١٣:١٢:٢١١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:١٦٠٠:٣٠:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:٣٤١٣:١٢:٠٠١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٤٨٠٠:٠٠:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٦:١٩١٢:١١:٣٨١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٢١٢٣:٣٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قروه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قروه شهر قروه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر قروه شهر قروه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قروه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قروه

قُروه یکی از شهرهای استان کردستان به مرکزیت شهرستان قروه است و از قدیمی‌ترین شهرهای تاریخی فرهنگی ایران به شمار می‌رود

شهر قروه در ویکیپدیا

شهر قروه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قروه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قروه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قروه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قروه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قروه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قروه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر قروه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قروه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قروه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قروه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قروه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قروه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قروه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قروه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قروه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قروه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قروه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قروه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قروه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو