جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قروه درجزین

رزن | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز قروه درجزین

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٤٧
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قروه درجزین (شهرستان رزن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر قروه درجزین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قروه درجزین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قروه درجزین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر قروه درجزین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قروه درجزین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه درجزین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قروه درجزین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قروه درجزین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قروه درجزین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤١:٢٣١٣:١٣:٣٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٩:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٣:٢٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٨:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٣:٠٩١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٨:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٢:٥٦١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٨:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٦:١٨١٣:١٢:٤٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٢:٣٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٢:١٨١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٢:٠٦١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣١:٢٤١٣:١١:٥٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٦:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٠:١٢١٣:١١:٤٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٦:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٩:٠٢١٣:١١:٣٣١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٥:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:٥٢١٣:١١:٢٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٥:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:١١:١٤١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٥:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٥:٣٦١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٤:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٠:٥٦١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٤:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٠:٤٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٢:١٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٤:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢١:١٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٣:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٠:١٤١٣:١٠:٢٨٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٩:١٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٨:١٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٧:١٤١٣:١٠:١٢٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٢:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٥:٢٠١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٢:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٣:٣٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢١:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢١:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١١:٤٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢١:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٠٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه درجزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه درجزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قروه درجزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قروه درجزین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قروه درجزین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قروه درجزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه درجزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قروه درجزین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قروه درجزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قروه درجزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قروه درجزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قروه درجزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه درجزین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه درجزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قروه درجزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه درجزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه درجزین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قروه درجزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه درجزین شهر قروه درجزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قروه درجزین شهر قروه درجزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قروه درجزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه درجزین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه درجزین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قروه درجزین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قروه درجزین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه درجزین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠١:٤٢١٢:٠٦:١٢١٨:١٠:٠٨١٨:٢٨:٠٦٢٣:٢٤:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٢:٢٧١٢:٠٥:٥١١٨:٠٨:٤١١٨:٢٦:٣٩٢٣:٢٤:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٥:٣٠١٨:٠٧:١٤١٨:٢٥:١٢٢٣:٢٣:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٣:٥٧١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٤٥٢٣:٢٣:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٤:٤٣١٢:٠٤:٤٨١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:١٨٢٣:٢٣:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٥:٢٩١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٥٢٢٣:٢٣:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٦:١٥١٢:٠٤:٠٨١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٢٦٢٣:٢٢:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٧:٠١١٢:٠٣:٤٨١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٠٠٢٣:٢٢:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٨:٣٦١٨:١٦:٣٤٢٣:٢٢:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٨:٣٣١٢:٠٣:٠٨١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٠٩٢٣:٢١:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠٢:٤٩١٧:٥٥:٤٦١٨:١٣:٤٥٢٣:٢١:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٠٧١٢:٠٢:٣٠١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٢١٢٣:٢١:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:٥٤١٢:٠٢:١٢١٧:٥٢:٥٧١٨:١٠:٥٧٢٣:٢٠:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١١:٤٢١٢:٠١:٥٤١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:٣٤٢٣:٢٠:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٠١:٣٦١٧:٥٠:١١١٨:٠٨:١٢٢٣:٢٠:١٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:١٨١٢:٠١:١٩١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٦:٥٠٢٣:٢٠:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٠٦١٢:٠١:٠٢١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٢٩٢٣:١٩:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٠٨٢٣:١٩:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٤٤١٢:٠٠:٢٩١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٢:٤٨٢٣:١٩:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٣٤١٢:٠٠:١٤١٧:٤٣:٢٣١٨:٠١:٢٩٢٣:١٨:٥٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٧:٢٤١١:٥٩:٥٩١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:١١٢٣:١٨:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٨:١٤١١:٥٩:٤٥١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٨:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٩:٠٤١١:٥٩:٣١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٧:٣٦٢٣:١٨:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٩:٥٥١١:٥٩:١٧١٧:٣٨:٠٩١٧:٥٦:٢٠٢٣:١٧:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٤٧١١:٥٩:٠٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:٠٥٢٣:١٧:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢١:٣٨١١:٥٨:٥٣١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٥١٢٣:١٧:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٨:٤١١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٧٢٣:١٧:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٣:٢٣١١:٥٨:٣٠١٧:٣٣:٠٨١٧:٥١:٢٥٢٣:١٧:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٤:١٥١١:٥٨:٢٠١٧:٣١:٥٥١٧:٥٠:١٣٢٣:١٦:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٥:٠٨١١:٥٨:١٠١٧:٣٠:٤٣١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قروه درجزین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه درجزین شهر قروه درجزین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قروه درجزین شهر قروه درجزین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قروه درجزین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قروه درجزین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قروه درجزین

شهر قروه درجزین /قُرْوِه دَرْجَزیٓنْ/ مرکز بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان ایران است. این شهر در فاصله ۸۵ کیلومتری از مرکز استان می‌باشد و جزء توابع شهرستان رزن است. قروه درجزین دارای ۲ دهستان و ۲۶ آبادی می‌باشد

شهر قروه درجزین در ویکیپدیا

شهر قروه درجزین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قروه درجزین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قروه درجزین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قروه درجزین بر روی نقشه

شهر قروه درجزین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قروه درجزین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قروه درجزین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قروه درجزین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قروه درجزین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قروه درجزین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قروه درجزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قروه درجزین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قروه درجزین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قروه درجزین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قروه درجزین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قروه درجزین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قروه درجزین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قروه درجزین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قروه درجزین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قروه درجزین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قروه درجزین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قروه درجزین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قروه درجزین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قروه درجزین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو