جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قره کلیسا

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قره کلیسا


اذان صبح: ٠٦:١٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٥:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٠
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره کلیسا (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر قره کلیسا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قره کلیسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره کلیسا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره کلیسا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٩:٥٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:١٤٠٠:٤١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٤١:٠١١٣:٢٩:٤٦٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:٤٠:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٩:٣٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:١٨٠٠:٤٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٩:٢٧٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٢٠٠٠:٤٠:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٨:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٨:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٨:٣٦٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢٨:٣١٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٧:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٧:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٨:٢٣٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٨:١٩٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٦:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٣٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٨:١١٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٥:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٢٨:١١٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٩:٠٨٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١٦:٥٩١٣:٢٨:١٥٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠١:٢٧٠٠:٣٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٦:١٠١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٤:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٨:٢٠٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٣:٢٠٠٠:٣٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٨:٢٤٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٤:١٦٠٠:٣٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:١٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٣:٣٢٢١:٠٥:١١٠٠:٣٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٦:١٣:١٠١٣:٢٨:٣٣٢٠:٤٤:٢٣٢١:٠٦:٠٥٠٠:٣٣:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٥٧٠٦:١٢:٣٠١٣:٢٨:٣٨٢٠:٤٥:١٣٢١:٠٦:٥٩٠٠:٣٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قره کلیسا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قره کلیسا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٥:٢٧٠٧:٥٠:٠٠١٢:٣٣:١٠١٧:١٦:٢٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:٤٦:٠٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٥:٤٧٠٧:٥٠:١٧١٢:٣٣:٣٩١٧:١٧:٠٧١٧:٣٨:٣٣٢٣:٤٦:٣٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٦:٠٥٠٧:٥٠:٣٢١٢:٣٤:٠٩١٧:١٧:٥١١٧:٣٩:١٦٢٣:٤٧:٠٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٦:٢٢٠٧:٥٠:٤٥١٢:٣٤:٣٧١٧:١٨:٣٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٤٧:٣٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٦:٣٧٠٧:٥٠:٥٥١٢:٣٥:٠٦١٧:١٩:٢٤١٧:٤٠:٤٧٢٣:٤٨:٠٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٦:٥٠٠٧:٥١:٠٤١٢:٣٥:٣٤١٧:٢٠:١٣١٧:٤١:٣٤٢٣:٤٨:٣٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٧:٠٢٠٧:٥١:١١١٢:٣٦:٠٢١٧:٢١:٠٣١٧:٤٢:٢٣٢٣:٤٩:٠٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٧:١١٠٧:٥١:١٥١٢:٣٦:٣٠١٧:٢١:٥٥١٧:٤٣:١٣٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٧:١٩٠٧:٥١:١٧١٢:٣٦:٥٧١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٤:٠٤٢٣:٥٠:٠٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٧:٢٥٠٧:٥١:١٧١٢:٣٧:٢٤١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٤:٥٧٢٣:٥٠:٣٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٧:٢٩٠٧:٥١:١٥١٢:٣٧:٥٠١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٥:٥٠٢٣:٥١:٠٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٧:٣١٠٧:٥١:١١١٢:٣٨:١٦١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٦:٤٥٢٣:٥١:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٧:٣٢٠٧:٥١:٠٤١٢:٣٨:٤١١٧:٢٦:٣١١٧:٤٧:٤١٢٣:٥٢:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٧:٣٠٠٧:٥٠:٥٦١٢:٣٩:٠٦١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٨:٣٧٢٣:٥٢:٢٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٧:٢٧٠٧:٥٠:٤٥١٢:٣٩:٣٠١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٩:٣٥٢٣:٥٢:٥٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٧:٢٢٠٧:٥٠:٣٢١٢:٣٩:٥٤١٧:٢٩:٣١١٧:٥٠:٣٣٢٣:٥٣:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٧:١٥٠٧:٥٠:١٧١٢:٤٠:١٧١٧:٣٠:٣٢١٧:٥١:٣٣٢٣:٥٣:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٧:٠٦٠٧:٥٠:٠٠١٢:٤٠:٣٩١٧:٣١:٣٥١٧:٥٢:٣٣٢٣:٥٤:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٦:٥٥٠٧:٤٩:٤٠١٢:٤١:٠١١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٣:٣٤٢٣:٥٤:٤٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٦:٤٢٠٧:٤٩:١٩١٢:٤١:٢٢١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٤:٣٥٢٣:٥٥:٠٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٦:٢٧٠٧:٤٨:٥٥١٢:٤١:٤٢١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٥:٣٨٢٣:٥٥:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٦:١١٠٧:٤٨:٣٠١٢:٤٢:٠٢١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٦:٤١٢٣:٥٥:٥٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٥:٥٢٠٧:٤٨:٠٢١٢:٤٢:٢١١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٧:٤٤٢٣:٥٦:١٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٧:٣٣١٢:٤٢:٤٠١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٨:٤٩٢٣:٥٦:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٧:٠١١٢:٤٢:٥٧١٧:٣٩:١٤١٧:٥٩:٥٣٢٣:٥٧:٠٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٤:٤٦٠٧:٤٦:٢٨١٢:٤٣:١٤١٧:٤٠:٢٢١٨:٠٠:٥٨٢٣:٥٧:٢١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٤:٢٠٠٧:٤٥:٥٢١٢:٤٣:٣٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٢:٠٤٢٣:٥٧:٤١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٣:٥٢٠٧:٤٥:١٥١٢:٤٣:٤٦١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٣:١٠٢٣:٥٨:٠٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٣:٢٢٠٧:٤٤:٣٦١٢:٤٤:٠٠١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٤:١٦٢٣:٥٨:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٢:٥٠٠٧:٤٣:٥٤١٢:٤٤:١٤١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٥:٢٢٢٣:٥٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قره کلیسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قره کلیسا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٧:٠١١٢:٤٢:٥٧١٧:٣٩:١٤١٧:٥٩:٥٣٢٣:٥٧:٠٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٤٦٠٧:٤٦:٢٨١٢:٤٣:١٤١٧:٤٠:٢٢١٨:٠٠:٥٨٢٣:٥٧:٢١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٠٠٧:٤٥:٥٢١٢:٤٣:٣٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٢:٠٤٢٣:٥٧:٤١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٢٠٧:٤٥:١٥١٢:٤٣:٤٦١٧:٤٢:٣٩١٨:٠٣:١٠٢٣:٥٨:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٢٠٧:٤٤:٣٦١٢:٤٤:٠٠١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٤:١٦٢٣:٥٨:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٥٠٠٧:٤٣:٥٤١٢:٤٤:١٤١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٥:٢٢٢٣:٥٨:٣٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:١٧٠٧:٤٣:١١١٢:٤٤:٢٧١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٦:٢٩٢٣:٥٨:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٤٢٠٧:٤٢:٢٦١٢:٤٤:٣٩١٧:٤٧:١٦١٨:٠٧:٣٦٢٣:٥٩:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٠٤٠٧:٤١:٤٠١٢:٤٤:٥٠١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٨:٤٣٢٣:٥٩:٢٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٦٠٧:٤٠:٥١١٢:٤٥:٠١١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٩:٥٠٢٣:٥٩:٤٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٥٠٧:٤٠:٠١١٢:٤٥:١١١٧:٥٠:٤٦١٨:١٠:٥٧٢٣:٥٩:٥٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٢٠٧:٣٩:٠٩١٢:٤٥:٢٠١٧:٥١:٥٦١٨:١٢:٠٤٠٠:٠٠:٠٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٨٠٧:٣٨:١٥١٢:٤٥:٢٨١٧:٥٣:٠٧١٨:١٣:١٢٠٠:٠٠:١٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٣٧:٢٠١٢:٤٥:٣٥١٧:٥٤:١٧١٨:١٤:١٩٠٠:٠٠:٣٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٤٠٧:٣٦:٢٣١٢:٤٥:٤١١٧:٥٥:٢٧١٨:١٥:٢٦٠٠:٠٠:٤٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٥:٢٤١٢:٤٥:٤٧١٧:٥٦:٣٧١٨:١٦:٣٣٠٠:٠٠:٥٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٣٠٧:٣٤:٢٤١٢:٤٥:٥١١٧:٥٧:٤٧١٨:١٧:٤١٠٠:٠٠:٥٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٠٠٧:٣٣:٢٣١٢:٤٥:٥٥١٧:٥٨:٥٧١٨:١٨:٤٨٠٠:٠١:٠٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٥٠٧:٣٢:٢٠١٢:٤٥:٥٨١٨:٠٠:٠٦١٨:١٩:٥٥٠٠:٠١:١٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٩٠٧:٣١:١٥١٢:٤٦:٠١١٨:٠١:١٦١٨:٢١:٠١٠٠:٠١:١٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢١٠٧:٣٠:٠٩١٢:٤٦:٠٢١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٢:٠٨٠٠:٠١:٢٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢١٠٧:٢٩:٠٢١٢:٤٦:٠٣١٨:٠٣:٣٤١٨:٢٣:١٥٠٠:٠١:٢٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٠٠٧:٢٧:٥٣١٢:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٤:٢١٠٠:٠١:٣٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٦:٤٣١٢:٤٦:٠٢١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٥:٢٧٠٠:٠١:٣٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٥:٣٢١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٦:٣٤٠٠:٠١:٣٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٤:١٩١٢:٤٥:٥٨١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٧:٤٠٠٠:٠١:٣٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٣:٠٦١٢:٤٥:٥٥١٨:٠٩:١٧١٨:٢٨:٤٥٠٠:٠١:٣٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢١:٥١١٢:٤٥:٥٢١٨:١٠:٢٥١٨:٢٩:٥١٠٠:٠١:٣٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢٠:٣٥١٢:٤٥:٤٧١٨:١١:٣٢١٨:٣٠:٥٦٠٠:٠١:٣٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:١٩:١٨١٢:٤٥:٤٢١٨:١٢:٣٩١٨:٣٢:٠٢٠٠:٠١:٢٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قره کلیسا

قره کلیسا،کلیسای تادئوس مقدس، نام کلیسایی تاریخی در استان آذربایجان غربی ایران است. این کلیسا در۲۰ کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع شده‌است. قره کلیسا در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

شهر قره کلیسا در ویکیپدیا

شهر قره کلیسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره کلیسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره کلیسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره کلیسا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره کلیسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره کلیسا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره کلیسا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره کلیسا
افق شرعی امروز فردا قره کلیسا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره کلیسا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره کلیسا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره کلیسا
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قره کلیسا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو