جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قره کلیسا

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قره کلیسا


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٣٤:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:١٩:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٤٨:١٠

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره کلیسا (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر قره کلیسا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قره کلیسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره ژید
من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره کلیسا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره کلیسا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٤١:٠١١٣:٢٩:٤٦٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:٤٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٩:٣٦٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:١٨٠٠:٤٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٩:٢٧٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٢٠٠٠:٤٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٨:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٨:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٨:٣٦٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٧:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:٢٨:٣١٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٨:٢٣٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٦:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٨:١٩٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٦:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٦:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٣٧٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٣٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٣٥:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:٢٩٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٨:١١٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٥:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٩:٣٦١٣:٢٨:١١٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٩:٠٨٢١:٠٠:٣٠٠٠:٣٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١٦:٥٩١٣:٢٨:١٥٢٠:٤٠:٠٢٢١:٠١:٢٧٠٠:٣٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٦:١٠١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠٢:٢٤٠٠:٣٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٨:٢٠٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٣:٢٠٠٠:٣٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٨:٢٤٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٤:١٦٠٠:٣٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:١٤٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٣:٣٢٢١:٠٥:١١٠٠:٣٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٠٥٠٦:١٣:١٠١٣:٢٨:٣٣٢٠:٤٤:٢٣٢١:٠٦:٠٥٠٠:٣٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٥٧٠٦:١٢:٣٠١٣:٢٨:٣٨٢٠:٤٥:١٣٢١:٠٦:٥٩٠٠:٣٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قره کلیسا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قره کلیسا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٥:٣٣١٣:٣٧:٢٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٥٢:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٣:٥٨١٣:٣٧:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٥٢:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٢:٢٤١٣:٣٦:٤٩١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٥١:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٤٩١٣:٣٦:٣١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٥١:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٩:١٥١٣:٣٦:١٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٥١:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٧:٤١١٣:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:٥٠:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٦:٠٧١٣:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٥٠٠:٥٠:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٤:٣٣١٣:٣٥:١٩١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤٩:٤٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٣:٠٠١٣:٣٥:٠٢١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:٤٩:٢٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٠٣٠٧:١١:٢٧١٣:٣٤:٤٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:٤٨:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٩:٥٤١٣:٣٤:٢٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٤٨:٣٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٨:٢٢١٣:٣٤:١٠٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٥٤٠٠:٤٨:١٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:٥٠١٣:٣٣:٥٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٤٧:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٥:١٨١٣:٣٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٤٧:٢١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٠٨٠٧:٠٣:٤٧١٣:٣٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٤٦:٥٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٠:٢١٠٧:٠٢:١٧١٣:٣٣:٠٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٦:٣٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:٣٤٠٧:٠٠:٤٧١٣:٣٢:٤٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٤٦:٠٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٩:١٨١٣:٣٢:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٤٥:٤٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٧:٤٩١٣:٣٢:١٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٤٥:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٦:٢٠١٣:٣٢:٠٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٤٤:٥٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٧٠٦:٥٤:٥٣١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٤٤:٣٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٥٣:٢٦١٣:٣١:٣٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٠١٠٠:٤٤:٠٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٥٢:٠٠١٣:٣١:٢٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤٣:٤٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٩٠٦:٥٠:٣٥١٣:٣١:٠٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٤٣:٢١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٩:١٠١٣:٣٠:٥٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤٢:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:٣٠:٤١٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٤٢:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٤٠٦:٤٦:٢٣١٣:٣٠:٢٩٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٤٢:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٤٥:٠١١٣:٣٠:١٨٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:١٠٠٠:٤١:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٤٣:٤٠١٣:٣٠:٠٧٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:١٢٠٠:٤١:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٩:٥٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:١٤٠٠:٤١:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٥:٠٢١٢:٣٩:١٢١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٢:٥٨٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٣٠٠٧:٣٣:٢٧١٣:٣٨:٥٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٥٤:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣١:٥٢١٣:٣٨:٣٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٥٤:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٣٠:١٧١٣:٣٨:١٩١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٥٣:٤١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٢٠٧:٢٨:٤٣١٣:٣٨:٠١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٥٣:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٧:٠٨١٣:٣٧:٤٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٥٢:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٥:٣٣١٣:٣٧:٢٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٥٢:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٣:٥٨١٣:٣٧:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٥٢:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٢:٢٤١٣:٣٦:٤٩١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٥١:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٤٩١٣:٣٦:٣١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٥٠٠:٥١:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٩:١٥١٣:٣٦:١٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٥١:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٧:٤١١٣:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:٥٠:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٦:٠٧١٣:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٥٥٠٠:٥٠:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٤:٣٣١٣:٣٥:١٩١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤٩:٤٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٣:٠٠١٣:٣٥:٠٢١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:٤٩:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٣٠٧:١١:٢٧١٣:٣٤:٤٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:٤٨:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٩:٥٤١٣:٣٤:٢٧١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٤٨:٣٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٨:٢٢١٣:٣٤:١٠٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٥٤٠٠:٤٨:١٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:٥٠١٣:٣٣:٥٣٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٤٧:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٥:١٨١٣:٣٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٤٧:٢١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٧:٠٣:٤٧١٣:٣٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٤٦:٥٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٧:٠٢:١٧١٣:٣٣:٠٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٦:٣٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٧:٠٠:٤٧١٣:٣٢:٤٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٤٦:٠٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٩:١٨١٣:٣٢:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٤٥:٤٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٧:٤٩١٣:٣٢:١٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٤٥:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٦:٢٠١٣:٣٢:٠٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٤٤:٥٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٥٤:٥٣١٣:٣١:٤٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٤٤:٣٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٠٠٦:٥٣:٢٦١٣:٣١:٣٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٠١٠٠:٤٤:٠٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٥٢:٠٠١٣:٣١:٢٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤٣:٤٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٥٠:٣٥١٣:٣١:٠٧٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٤٣:٢١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٩:١٠١٣:٣٠:٥٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قره کلیسا

قره کلیسا،کلیسای تادئوس مقدس، نام کلیسایی تاریخی در استان آذربایجان غربی ایران است. این کلیسا در۲۰ کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع شده‌است. قره کلیسا در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

شهر قره کلیسا در ویکیپدیا

شهر قره کلیسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره کلیسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره کلیسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره کلیسا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره کلیسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره کلیسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره کلیسا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره کلیسا
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره کلیسا
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره کلیسا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره کلیسا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قره کلیسا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره کلیسا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قره کلیسا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو