جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قره کلیسا

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قره کلیسا

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٠:١٠
اذان مغرب: ١٨:٤٩:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:٥٣

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره کلیسا (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر قره کلیسا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر قره کلیسا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قره کلیسا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آلدوس هاكسلی
پس از سكوت، موسیقی، نزدیكترین امر به بیان ناگفته‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره کلیسا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره کلیسا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قره کلیسا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره کلیسا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٥:١٤١٣:٣١:٥١٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٤٤:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٥٣:٤٧١٣:٣١:٣٧٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٤٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٥٢:٢١١٣:٣١:٢٣٢٠:١١:٠٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٤٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٥٠:٥٥١٣:٣١:١٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:٤٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٩:٣٠١٣:٣٠:٥٧٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٤٣:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤٨:٠٦١٣:٣٠:٤٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٤٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٩٠٦:٤٦:٤٣١٣:٣٠:٣٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٤٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٤٥:٢١١٣:٣٠:٢٠٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٤١:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٤٣:٥٩١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٤١:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٤١:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٤١:١٩١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٤٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٩:٥٣٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٤٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٠٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٩:٢٨٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٠٣٠٠:٤٠:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:٢٩:١٩٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٩:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٣٦:١١١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٣٩:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٩:٠٣٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٩:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٣٣:٤٣١٣:٢٨:٥٥٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣٨:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٨:٤٨٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٨:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٥٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٨:٤٢٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٣٠:١١١٣:٢٨:٣٦٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣٧:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٨:٣١٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣٧:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٧:٥٥١٣:٢٨:٢٧٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٧:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٨:٢٣٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٦:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٨:١٩٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٣٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٢:٢٦٢٠:٥٣:٢١٠٠:٣٦:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٤:٢١٠٠:٣٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢١٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٦:٢١٠٠:٣٥:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٨:١١٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٧:٢١٠٠:٣٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره کلیسا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قره کلیسا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قره کلیسا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قره کلیسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قره کلیسا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره کلیسا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره کلیسا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٥١:٣٩١٣:٣٤:٣٨٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٤٧:١٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٥٢:٣٤١٣:٣٤:٢٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٥٠٠:٤٧:١١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٥٣:٢٩١٣:٣٤:٠٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٤٧:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٥٤:٢٣١٣:٣٣:٥٠٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٥٠٠:٤٦:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٥٥:١٨١٣:٣٣:٣٣٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٤٦:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٦:١٢١٣:٣٣:١٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:١٢٠٠:٤٦:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٧:٠٧١٣:٣٢:٥٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٤٦:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٨:٠١١٣:٣٢:٤٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٤٦:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٨:٥٥١٣:٣٢:٢١٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٤٦:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٩:٤٩١٣:٣٢:٠٣٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٤٦:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٧:٠٠:٤٣١٣:٣١:٤٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٢٤٠٠:٤٥:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٣٠٧:٠١:٣٧١٣:٣١:٢٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٤٩٠٠:٤٥:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٧:٠٢:٣١١٣:٣١:٠٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٤٠٠:٤٥:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٧:٠٣:٢٥١٣:٣٠:٤٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:٤٥:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٤:١٩١٣:٣٠:٢٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٤٥:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٥:١٣١٣:٣٠:٠٤١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤٤:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٦:٠٦١٣:٢٩:٤٣١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٥٠٠٠:٤٤:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٧:٠٠١٣:٢٩:٢٣١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:١٣٠٠:٤٤:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٢٠٧:٠٧:٥٤١٣:٢٩:٠٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٤٤:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٨:٤٨١٣:٢٨:٤١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٤٣:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٩:٤٢١٣:٢٨:٢٠١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٢١٠٠:٤٣:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٠١٠٧:١٠:٣٦١٣:٢٧:٥٩١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٤٣:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١١:٣٠١٣:٢٧:٣٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٤٣:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:١٢:٢٤١٣:٢٧:١٦١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٤٢:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٣:١٨١٣:٢٦:٥٥١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٥٠٠٠:٤٢:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٤:١٢١٣:٢٦:٣٣١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:١٢٠٠:٤٢:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٥:٠٧١٣:٢٦:١٢١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٣٥٠٠:٤٢:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٦:٠١١٣:٢٥:٥١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٥٧٠٠:٤١:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٦:٥٦١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٤١:٢٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٧:٥٠١٣:٢٥:٠٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:١١:١١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:٤٥١٢:٢٤:٤٧١٨:٣٠:١٠١٨:٤٩:٠٤٢٣:٤٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قره کلیسا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر قره کلیسا شهر قره کلیسا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره کلیسا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره کلیسا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قره کلیسا

قره کلیسا،کلیسای تادئوس مقدس، نام کلیسایی تاریخی در استان آذربایجان غربی ایران است. این کلیسا در۲۰ کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع شده‌است. قره کلیسا در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید

شهر قره کلیسا در ویکیپدیا

شهر قره کلیسا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره کلیسا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره کلیسا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

شهر قره کلیسا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره کلیسا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قره کلیسا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قره کلیسا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره کلیسا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قره کلیسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره کلیسا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره کلیسا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره کلیسا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قره کلیسا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره کلیسا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره کلیسا
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره کلیسا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره کلیسا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو