جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قره چمن

بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز قره چمن


اذان صبح: ٠٤:٣١:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٣٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره چمن (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر قره چمن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قره چمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره چمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌سه چیز است كه در هر كسی باشد، خداوند بزرگ او را در پناه خودش جای می‌دهد و به بهشت‌اش داخل می‌كند: مدارا كردن با افراد ضعیف و مهربانی كردن با پدر و مادر و نیكی با افراد زیر دست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره چمن

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره چمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره چمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قره چمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره چمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره چمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٢:٥٢١٣:١٩:١٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣١:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٣١:٣٧١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٨:٥٦٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٠:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٩:١١١٣:١٨:٤٧٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٨:٣١٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٩:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٨:٢٤٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٩:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٤:٣١١٣:١٨:١٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٩:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٨:١١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٩:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٢:١٨١٣:١٨:٠٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:٢١:١٣١٣:١٨:٠٠٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢٠:١٠١٣:١٧:٥٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٨:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٩:٠٨١٣:١٧:٥٢٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٨:٠٧١٣:١٧:٤٨٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٧:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٧:٠٧١٣:١٧:٤٥٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٧:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٦:٠٩١٣:١٧:٤٣٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:١٨٠٠:٢٧:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٥:١٢١٣:١٧:٤١٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤١:١٤٠٠:٢٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:١١٠٦:١٤:١٧١٣:١٧:٤٠٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:١٠٠٠:٢٦:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٣:٢٣١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٢٦:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٢:٣٠١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٢٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:١٩٠٦:١١:٤٠١٣:١٧:٤١٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٢٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٥٠٦:١٠:٥٠١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٢٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:١٠:٠٢١٣:١٧:٤٤٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٩:١٦١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٢٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٢٥:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٧:٥٧٢٠:٢٩:١٣٢٠:٥٠:١٨٠٠:٢٥:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٨:٠١٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥١:٠٩٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:١٨:٠٧٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٢٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره چمن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قره چمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قره چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قره چمن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره چمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قره چمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قره چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قره چمن

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٦:٠٠:١١١٣:٢٣:١٥٢٠:٤٦:١٩٢١:٠٨:١٨٠٠:٢٧:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٦:٠٠:٢٥١٣:٢٣:٢٨٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٨:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٤٠٦:٠٠:٤١١٣:٢٣:٤١٢٠:٤٦:٣٨٢١:٠٨:٣٧٠٠:٢٧:٤١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٦:٠٠:٥٩١٣:٢٣:٥٤٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٨:٤٣٠٠:٢٧:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٦:٠١:١٨١٣:٢٤:٠٦٢٠:٤٦:٥٠٢١:٠٨:٤٨٠٠:٢٨:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٦:٠١:٣٨١٣:٢٤:١٩٢٠:٤٦:٥٤٢١:٠٨:٥١٠٠:٢٨:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٢٠٦:٠٢:٠٠١٣:٢٤:٣١٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٨:٥٢٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٣٠٦:٠٢:٢٤١٣:٢٤:٤٤٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٨:٥١٠٠:٢٩:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٦:٠٢:٤٩١٣:٢٤:٥٦٢٠:٤٦:٥٤٢١:٠٨:٤٨٠٠:٢٩:١٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٢٠٦:٠٣:١٥١٣:٢٥:٠٨٢٠:٤٦:٥٠٢١:٠٨:٤٣٠٠:٢٩:٣٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٦:٠٣:٤٣١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٨:٣٦٠٠:٢٩:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٠٠٦:٠٤:١٢١٣:٢٥:٣٠٢٠:٤٦:٣٨٢١:٠٨:٢٧٠٠:٣٠:١٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٦:٠٤:٤٢١٣:٢٥:٤١٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٨:١٧٠٠:٣٠:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٦:٠٥:١٣١٣:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:١٨٢١:٠٨:٠٤٠٠:٣٠:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٠٥٢١:٠٧:٤٩٠٠:٣١:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٣٠٦:٠٦:١٩١٣:٢٦:١٣٢٠:٤٥:٥٠٢١:٠٧:٣٣٠٠:٣١:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:٢٦:٢٢٢٠:٤٥:٣٤٢١:٠٧:١٤٠٠:٣١:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠٧:٣٠١٣:٢٦:٣١٢٠:٤٥:١٦٢١:٠٦:٥٣٠٠:٣١:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٨:٠٧١٣:٢٦:٤٠٢٠:٤٤:٥٥٢١:٠٦:٣١٠٠:٣٢:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:٢٦:٤٨٢٠:٤٤:٣٣٢١:٠٦:٠٦٠٠:٣٢:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢٦:٥٦٢٠:٤٤:١٠٢١:٠٥:٤٠٠٠:٣٢:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٧:٠٣٢٠:٤٣:٤٤٢١:٠٥:١٢٠٠:٣٣:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٧:١٠٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٤٢٠٠:٣٣:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٥٠٦:١١:٢٤١٣:٢٧:١٧٢٠:٤٢:٤٧٢١:٠٤:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٩٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٣٦٠٠:٣٤:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣٤:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤١:٠٩٢١:٠٢:٢٢٠٠:٣٤:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٤:١٧١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠١:٤٣٠٠:٣٤:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٧:٤١٢٠:٣٩:٥٤٢١:٠١:٠٢٠٠:٣٥:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٩:١٥٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٥:١٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٣٤٠٠:٣٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قره چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قره چمن شهر قره چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قره چمن شهر قره چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره چمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قره چمن

قَرَه‌چَمَن یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان عباس شرقی بخش تیکمه‌داش شهرستان بستان‌آباد واقع شده‌است. این روستا مرکز دهستان عباس شرقی است و در سرشماری سال ۱۳۸۵ تعداد ۴۳۱ نفر جمعیت داشت

شهر قره چمن در ویکیپدیا

شهر قره چمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره چمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره چمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره چمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره چمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره چمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره چمن
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قره چمن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قره چمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره چمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره چمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره چمن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قره چمن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره چمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره چمن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره چمن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره چمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره چمن
افق شرعی امروز فردا قره چمن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره چمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره چمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو