جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره قیه

رضوانیه | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قره قیه


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٥:٣٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره قیه (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای قره قیه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره قیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره قیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره قیه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره قیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قیه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره قیه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قیه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره قیه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٤:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٦:٥٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٠١٠٠:٢٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٣:٢٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٢:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٥:٢٧١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٢:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٥:١٥١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢١:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢١:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢١:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٤:١٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٠:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٠:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٩:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٣:٤١١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٩:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٨:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:١٩١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٣:١٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٨:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٨:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٢:٥٧١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٠٠٠:١٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٥٦٠٠:١٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:١٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١١:٢٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٦:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٦٠٠:١٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره قیه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره قیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره قیه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٥:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٥:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٥:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٥:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٥:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٥:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:٠١١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٥:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٥:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٥:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٥:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٥:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٥:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٥:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٤٥٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٥:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٥٥٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٥:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٥:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٥:١٧٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٦:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:١٦:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٦:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٢٣٠٠:١٦:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٦:١٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٦:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٦:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٣٤٠٠:١٧:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٥٥٠٠:١٧:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:١٥٠٠:١٧:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٧:٢١٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٧:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٧:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٧:٤٧٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٨:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٨:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره قیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیه روستای قره قیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیه روستای قره قیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره قیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره قیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره قیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره قیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره قیه

روستای قره قیه بر روی نقشه

روستای قره قیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره قیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره قیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره قیه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره قیه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قره قیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره قیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره قیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره قیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره قیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره قیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره قیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره قیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره قیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قره قیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قره قیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره قیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره قیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو