جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره قیز

نازلوی شمالی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قره قیز


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٣٢
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٥

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره قیز (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای قره قیز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره قیز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره قیز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نگهبانی نیرومندتر از عشق وجود ندارد؛ نه مال و جلال و نه قوم و خویش و در میان مردمان كاری را كه از توان عشق ساخته است نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره قیز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره قیز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قیز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره قیز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قیز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره قیز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢٩:٤١٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٤٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٤:٢٦١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٨٠٠:٤٣:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٣٢٠٦:٥٣:٠٣١٣:٢٩:١٢٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٥٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٨:٥٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١٣٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٨:٤٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:١١٠٠:٤٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٨:٣٢٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٤١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٤١:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٦:١٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٤١:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣١٠٦:٤٤:٥٧١٣:٢٧:٥٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤٠:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٤٠:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٤٠٦:٤٢:٢٢١٣:٢٧:٣٣٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٧:٢٣٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٣٩:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٧:١٣٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٩:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٧:٠٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٨:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٧:٢٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٨:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٨:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣٧:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠١٠٦:٣١:٣٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٧:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٥:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٥:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٢٥:٤٧٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره قیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره قیز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره قیز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره قیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره قیز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره قیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره قیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قیز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قیز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قیز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٨:٤٤٠٠:٣٣:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:١٤:١٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٣:٣٩١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٢:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٦:١٩٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠١:١٦٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٢:٢٨١٣:٢٦:٢٥٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:٠٦٠٠:٣٢:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:١١:٥٤١٣:٢٦:٣١٢٠:٤١:٣٢٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٢:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٦:١١:٢٣١٣:٢٦:٣٨٢٠:٤٢:١٧٢١:٠٣:٤٢٠٠:٣٢:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤٣:٠٠٢١:٠٤:٢٩٠٠:٣٢:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٦:١٠:٢٥١٣:٢٦:٥٤٢٠:٤٣:٤٣٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٢:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٧:٠٢٢٠:٤٤:٢٦٢١:٠٥:٥٩٠٠:٣٢:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٩:٣٥١٣:٢٧:١١٢٠:٤٥:٠٧٢١:٠٦:٤٣٠٠:٣٢:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٦:٠٩:١٢١٣:٢٧:٢٠٢٠:٤٥:٤٧٢١:٠٧:٢٥٠٠:٣٢:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٢٧:٣٠٢٠:٤٦:٢٦٢١:٠٨:٠٧٠٠:٣٢:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٨:٣٢١٣:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٠٤٢١:٠٨:٤٧٠٠:٣٢:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٨:١٥١٣:٢٧:٥٠٢٠:٤٧:٤٠٢١:٠٩:٢٦٠٠:٣٢:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:١٦٢١:١٠:٠٣٠٠:٣٢:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥١٢١:١٠:٤٠٠٠:٣٢:٤٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٧:٣٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:٢٤٢١:١١:١٥٠٠:٣٢:٥٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٦:٠٧:٢٤١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:٥٦٢١:١١:٤٨٠٠:٣٢:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٦:٠٧:١٦١٣:٢٨:٤٥٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:٢١٠٠:٣٣:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٦:٠٧:٠٩١٣:٢٨:٥٧٢٠:٥٠:٥٦٢١:١٢:٥١٠٠:٣٣:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٦:٠٧:٠٤١٣:٢٩:٠٩٢٠:٥١:٢٤٢١:١٣:٢١٠٠:٣٣:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٦:٠٧:٠١١٣:٢٩:٢٢٢٠:٥١:٥٠٢١:١٣:٤٩٠٠:٣٣:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٢٩:٣٤٢٠:٥٢:١٦٢١:١٤:١٥٠٠:٣٣:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٦:٠٧:٠١١٣:٢٩:٤٧٢٠:٥٢:٣٩٢١:١٤:٤٠٠٠:٣٣:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٦:٠٧:٠٣١٣:٣٠:٠٠٢٠:٥٣:٠٢٢١:١٥:٠٣٠٠:٣٣:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤١٠٦:٠٧:٠٨١٣:٣٠:١٣٢٠:٥٣:٢٢٢١:١٥:٢٤٠٠:٣٤:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٦:٠٧:١٤١٣:٣٠:٢٦٢٠:٥٣:٤٢٢١:١٥:٤٤٠٠:٣٤:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٦:٠٧:٢١١٣:٣٠:٣٩٢٠:٥٣:٥٩٢١:١٦:٠٢٠٠:٣٤:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠٧:٣٠١٣:٣٠:٥٢٢٠:٥٤:١٥٢١:١٦:١٨٠٠:٣٤:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٧:٤١١٣:٣١:٠٥٢٠:٥٤:٣٠٢١:١٦:٣٢٠٠:٣٤:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره قیز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیز روستای قره قیز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره قیز روستای قره قیز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره قیز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قیز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره قیز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره قیز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره قیز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره قیز

روستای قره قیز بر روی نقشه

روستای قره قیز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره قیز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره قیز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره قیز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره قیز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قره قیز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره قیز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره قیز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره قیز رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره قیز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره قیز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره قیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قره قیز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره قیز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره قیز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره قیز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره قیز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره قیز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو