جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره قاشلی

قره سو شرقی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز قره قاشلی


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٤٨:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٠:١٢
اذان مغرب: ١٩:١٨:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٢٤

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره قاشلی (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای قره قاشلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قره قاشلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
‌همانا شیطان بزرگ (ابلیس)، محكم¬ترین و نیرومندترین یاران خود را به سوی كسی كه با ثروت خود، كار نیك می¬سازد، می¬فرستد. (مثل ساختن مسجد، مدرسه و تأسیس مراكز توانبخشی و امور محرومین.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره قاشلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره قاشلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قاشلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قاشلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره قاشلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٣:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٢:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٠:١٠١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠١:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠١:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٤:٤١١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠١:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٠:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٠:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٠:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٩:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٩:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:١٨٢٣:٥٩:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٠٧٢٣:٥٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٩:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٨:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٩:٤١١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٨٢٣:٥٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٤٠٢٣:٥٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٣٣٢٣:٥٨:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٨:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠١٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٩:٥١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٦٢٣:٥٨:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٤٠:٢٠١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٠:٠٥٢٠:٢٠:٥٦٢٣:٥٨:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٥٠:٠٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٤٦٢٣:٥٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣٩:٠٨١٢:٥٠:١١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:٣٥٢٣:٥٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره قاشلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قره قاشلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره قاشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قاشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قره قاشلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره قاشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قاشلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره قاشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قاشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:١١٠٠:١٠:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٧:١١١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٠:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٠١١٢:٥٥:٣٠١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٢٤٠٠:١٠:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٥:١٣١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٠:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٣٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٩:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٩:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢١:١٦١٢:٥٤:٢١١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٩:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٢:٠٥١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٩:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٤٦٠٠:٠٩:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:١٨٠٠:٠٩:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٣١١٢:٥٣:٠٧١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٤٩٠٠:٠٨:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٢:٤٧١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:٠٨:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٢:٢٨١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥١٠٠:٠٨:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٢:٠٨١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٢١٠٠:٠٨:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥١:٤٨١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٥١٠٠:٠٨:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٣٣١٢:٥١:٢٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٢٠٠٠:٠٧:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٩:٢١١٢:٥١:٠٧١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٥٠٠٠:٠٧:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٠:٤٦١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:١٨٠٠:٠٧:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٤٧٠٠:٠٧:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:١٦٠٠:٠٦:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٢:٣٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٤٤٠٠:٠٦:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٣:٢٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٣:١٢٠٠:٠٦:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:١٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٤٠٠٠:٠٥:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٤:٥٨١٢:٤٨:٣٩١٩:٠١:٤٣١٩:٢٠:٠٨٠٠:٠٥:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٥:٤٦١٢:٤٨:١٧١٩:٠٠:١٢١٩:١٨:٣٦٠٠:٠٥:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٦:٣٤١٢:٤٧:٥٦١٨:٥٨:٤١١٩:١٧:٠٤٠٠:٠٥:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٧:٢٣١٢:٤٧:٣٤١٨:٥٧:١٠١٩:١٥:٣٢٠٠:٠٤:٤٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٨:١١١٢:٤٧:١٣١٨:٥٥:٣٨١٩:١٤:٠٠٠٠:٠٤:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٩:٠٠١٢:٤٦:٥١١٨:٥٤:٠٧١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٤:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٤٨١٢:٤٦:٣٠١٨:٥٢:٣٦١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٣:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٣٧١١:٤٦:٠٩١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:٢٥٢٣:٠٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره قاشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قاشلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره قاشلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره قاشلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره قاشلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره قاشلی

روستای قره قاشلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره قاشلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قره قاشلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قره قاشلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره قاشلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره قاشلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره قاشلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قره قاشلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره قاشلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره قاشلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره قاشلی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قره قاشلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره قاشلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو