جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره قاشلی

قره سو شرقی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز قره قاشلی


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١٨
نیمه شب: ٠٠:٠١:٣٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره قاشلی (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای قره قاشلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قره قاشلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
موی زیبا، یكی از دو نوع زیبایی است كه خداوند به فرد مسلمان می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره قاشلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره قاشلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قاشلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره قاشلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره قاشلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥١:١٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٣:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:١٧٠٠:٠٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٢:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٦:٤٩١٢:٥٠:١٠١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠١:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٤:٤١١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٠:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٠:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٩:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٩:٤٠١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:١٨٢٣:٥٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٠٧٢٣:٥٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٩:٣٩١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٩:٤١١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٨٢٣:٥٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٤٠٢٣:٥٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٣٣٢٣:٥٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠١٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٩:٥١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٦٢٣:٥٨:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:٠٦٢٣:٥٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٤٠:٢٠١٢:٥٠:٠٠٢٠:٠٠:٠٥٢٠:٢٠:٥٦٢٣:٥٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٥٠:٠٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٤٦٢٣:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره قاشلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قره قاشلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره قاشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قاشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای قره قاشلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره قاشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قاشلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره قاشلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره قاشلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:١٨٠٥:٣٤:٢٢١٢:٥٥:١٣٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٠٠:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٣٤:٣٧١٢:٥٥:٢٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٠٠:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥١٠٥:٣٤:٥٣١٢:٥٥:٣٩٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٠٠:٤٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:١١٠٥:٣٥:١٠١٢:٥٥:٥٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٨:١٠٠٠:٠١:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٣٥:٢٩١٢:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٨:١٥٠٠:٠١:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٣٥:٤٩١٢:٥٦:١٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٨:١٨٠٠:٠١:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٣٦:١١١٢:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٠١:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٣٦:٣٤١٢:٥٦:٤٢٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:٠٢:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٣٦:٥٩١٢:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٨:١٧٠٠:٠٢:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣٧:٢٥١٢:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٢:٣٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٧:٥٢١٢:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٠٢:٥٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٩٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٠٣:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠١٠٥:٣٨:٥٠١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٠٣:٣١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٩:٢١١٢:٥٧:٥١٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٠٣:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٩٠٥:٣٩:٥٢١٢:٥٨:٠١٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٠٤:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٦٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥٨:١١٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٠٤:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٤٠:٥٩١٢:٥٨:٢١٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٠٤:٤١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٨:٣٠٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٤:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٤٢:١٠١٢:٥٨:٣٩٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٠٥:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٥٨:٤٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٠٥:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٤٣:٢٥١٢:٥٨:٥٥٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٥:١٩٠٠:٠٥:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٥٩:٠٢٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٠٦:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٩:٠٩٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٠٦:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤٥:٢٣١٢:٥٩:١٥٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٩:٢١٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٣:١٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٩:٢٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٠٧:١١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٩:٣١٢٠:١١:١١٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٨:١١١٢:٥٩:٣٦٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٥٩:٣٩٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٥١٠٠:٠٧:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٩:٢١٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٠٨:١١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٥٩:٤٥٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٠٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره قاشلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی روستای قره قاشلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قره قاشلی روستای قره قاشلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره قاشلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره قاشلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قره قاشلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره قاشلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره قاشلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره قاشلی

روستای قره قاشلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره قاشلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قره قاشلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای قره قاشلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره قاشلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره قاشلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قره قاشلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره قاشلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره قاشلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره قاشلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره قاشلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره قاشلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره قاشلی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قره قاشلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره قاشلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو