جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره شور

کنگور | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز قره شور


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٣:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٤٤
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٣٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره شور (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای قره شور)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قره شور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره شور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بهترین دوستان (تا)‌ چهار نفر و بهترین فرماندهان، تا چهارصد هزار نفر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره شور

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره شور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره شور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره شور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره شور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره شور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٣٠٢٣:٥٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٢٨٢٣:٥٩:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٩:٢٠١٢:٤٦:١٧١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٦:٠٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٦:٥٥١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٦:١٧٢٣:٥٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٥:٤٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٣:٢٦١٢:٤٥:٣٥١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٥:٢٩١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٠٩٢٣:٥٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥١:١١١٢:٤٥:٢٣١٩:٤٠:٠٨٢٠:٠٠:٠٦٢٣:٥٦:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٠:٠٦١٢:٤٥:١٧١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٠٣٢٣:٥٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٥:١٢١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٥٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٥:٠٧١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٥:٠٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٥٥:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٥٤:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٤:٥٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٥٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٤:٥٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٥٤:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٢:١٠١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٥٤:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٢٧٠٥:٤١:١٧١٢:٤٤:٥١١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٥٤:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٠:٢٥١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٩:٤٨٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٩:٣٥١٢:٤٤:٥٢١٩:٥٠:٤٠٢٠:١١:١٨٢٣:٥٣:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٣٨:٤٦١٢:٤٤:٥٣١٩:٥١:٣٠٢٠:١٢:١٢٢٣:٥٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣٧:٥٨١٢:٤٤:٥٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٣٧:١٣١٢:٤٤:٥٨١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٥٩٢٣:٥٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:١٢٠٥:٣٦:٢٩١٢:٤٥:٠١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٥٢٢٣:٥٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٣٥:٤٦١٢:٤٥:٠٤١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٤٤٢٣:٥٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٥:٠٥١٢:٤٥:٠٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٣٥٢٣:٥٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٤:٢٦١٢:٤٥:١٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٧:٢٦٢٣:٥٢:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٣٣:٤٩١٢:٤٥:١٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٨:١٦٢٣:٥٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره شور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره شور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره شور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره شور

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره شور

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره شور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره شور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره شور

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤٠:٢٩١١:٣٦:١٧١٦:٣١:٥٠١٦:٥٢:١١٢٢:٥١:٢١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٤١:٢٧١١:٣٦:٣٨١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:٥٦٢٢:٥١:٣٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٢:٢٥١١:٣٦:٥٩١٦:٣١:١٨١٦:٥١:٤٣٢٢:٥١:٥٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٣:٢٣١١:٣٧:٢١١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:٣٣٢٢:٥٢:١٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٤:١٩١١:٣٧:٤٤١٦:٣٠:٥٥١٦:٥١:٢٤٢٢:٥٢:٣٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٥:١٥١١:٣٨:٠٧١٦:٣٠:٤٦١٦:٥١:١٧٢٢:٥٢:٥٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٦:١٠١١:٣٨:٣١١٦:٣٠:٣٩١٦:٥١:١٣٢٢:٥٣:١٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٧:٠٣١١:٣٨:٥٥١٦:٣٠:٣٥١٦:٥١:١٠٢٢:٥٣:٣٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٧:٥٦١١:٣٩:٢٠١٦:٣٠:٣٢١٦:٥١:٠٩٢٢:٥٣:٥٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٨:٤٨١١:٣٩:٤٥١٦:٣٠:٣٢١٦:٥١:١١٢٢:٥٤:١٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٩:٣٩١١:٤٠:١١١٦:٣٠:٣٤١٦:٥١:١٤٢٢:٥٤:٤١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٥٠:٢٨١١:٤٠:٣٧١٦:٣٠:٣٨١٦:٥١:١٩٢٢:٥٥:٠٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٥١:١٧١١:٤١:٠٤١٦:٣٠:٤٤١٦:٥١:٢٧٢٢:٥٥:٢٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٠:١٥٠٦:٥٢:٠٤١١:٤١:٣١١٦:٣٠:٥١١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٥:٥٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٥٢:٥٠١١:٤١:٥٩١٦:٣١:٠١١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٦:٢٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥٣:٣٤١١:٤٢:٢٧١٦:٣١:١٣١٦:٥٢:٠٠٢٢:٥٦:٤٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٤:١٨١١:٤٢:٥٥١٦:٣١:٢٨١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٧:١٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٥٤:٥٩١١:٤٣:٢٤١٦:٣١:٤٤١٦:٥٢:٣٢٢٢:٥٧:٣٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٥:٤٠١١:٤٣:٥٣١٦:٣٢:٠٢١٦:٥٢:٥١٢٢:٥٨:٠٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٦:١٩١١:٤٤:٢٢١٦:٣٢:٢٢١٦:٥٣:١٢٢٢:٥٨:٣٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٦:٥٦١١:٤٤:٥١١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٣:٣٤٢٢:٥٩:٠٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٧:٣٢١١:٤٥:٢١١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٩:٣١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٨:٠٦١١:٤٥:٥٠١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٤:٢٥٢٣:٠٠:٠٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٨:٣٨١١:٤٦:٢٠١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٤:٥٣٢٣:٠٠:٢٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٩:٠٩١١:٤٦:٥٠١٦:٣٤:٣١١٦:٥٥:٢٢٢٣:٠٠:٥٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٩:٣٨١١:٤٧:٢٠١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٥:٥٤٢٣:٠١:٢٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٧:٥٤٠٧:٠٠:٠٦١١:٤٧:٥٠١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٦:٢٧٢٣:٠١:٥٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٨:٢١٠٧:٠٠:٣١١١:٤٨:٢٠١٦:٣٦:١١١٦:٥٧:٠٢٢٣:٠٢:٢٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٨:٤٦٠٧:٠٠:٥٥١١:٤٨:٥٠١٦:٣٦:٤٨١٦:٥٧:٣٨٢٣:٠٢:٥٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٩:١٠٠٧:٠١:١٧١١:٤٩:٢٠١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٨:١٦٢٣:٠٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره شور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره شور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره شور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره شور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره شور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قره شور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره شور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره شور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قره شور

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٤:٢٥١١:٣٤:٢٩١٦:٣٤:١٤١٦:٥٤:٢٠٢٢:٤٩:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:٢٧١١:٣٤:٤٥١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:٥٣٢٢:٥٠:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:٢٨١١:٣٥:٠٢١٦:٣٣:١٨١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٠:٢١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٢٩١١:٣٥:٢٠١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٣:٠٦٢٢:٥٠:٣٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٨:٣٠١١:٣٥:٣٨١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٤٦٢٢:٥٠:٤٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٩:٢٩١١:٣٥:٥٧١٦:٣٢:٠٩١٦:٥٢:٢٧٢٢:٥١:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤٠:٢٩١١:٣٦:١٧١٦:٣١:٥٠١٦:٥٢:١١٢٢:٥١:٢١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٤١:٢٧١١:٣٦:٣٨١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:٥٦٢٢:٥١:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٢:٢٥١١:٣٦:٥٩١٦:٣١:١٨١٦:٥١:٤٣٢٢:٥١:٥٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٣:٢٣١١:٣٧:٢١١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:٣٣٢٢:٥٢:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٤:١٩١١:٣٧:٤٤١٦:٣٠:٥٥١٦:٥١:٢٤٢٢:٥٢:٣٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٥:١٥١١:٣٨:٠٧١٦:٣٠:٤٦١٦:٥١:١٧٢٢:٥٢:٥٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٦:١٠١١:٣٨:٣١١٦:٣٠:٣٩١٦:٥١:١٣٢٢:٥٣:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٧:٠٣١١:٣٨:٥٥١٦:٣٠:٣٥١٦:٥١:١٠٢٢:٥٣:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٧:٥٦١١:٣٩:٢٠١٦:٣٠:٣٢١٦:٥١:٠٩٢٢:٥٣:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٨:٤٨١١:٣٩:٤٥١٦:٣٠:٣٢١٦:٥١:١١٢٢:٥٤:١٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٩:٣٩١١:٤٠:١١١٦:٣٠:٣٤١٦:٥١:١٤٢٢:٥٤:٤١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٥٠:٢٨١١:٤٠:٣٧١٦:٣٠:٣٨١٦:٥١:١٩٢٢:٥٥:٠٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٥١:١٧١١:٤١:٠٤١٦:٣٠:٤٤١٦:٥١:٢٧٢٢:٥٥:٢٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٥٢:٠٤١١:٤١:٣١١٦:٣٠:٥١١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٥:٥٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٥٢:٥٠١١:٤١:٥٩١٦:٣١:٠١١٦:٥١:٤٧٢٢:٥٦:٢٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥٣:٣٤١١:٤٢:٢٧١٦:٣١:١٣١٦:٥٢:٠٠٢٢:٥٦:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٥٤:١٨١١:٤٢:٥٥١٦:٣١:٢٨١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٧:١٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٥٤:٥٩١١:٤٣:٢٤١٦:٣١:٤٤١٦:٥٢:٣٢٢٢:٥٧:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٥:٤٠١١:٤٣:٥٣١٦:٣٢:٠٢١٦:٥٢:٥١٢٢:٥٨:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٦:١٩١١:٤٤:٢٢١٦:٣٢:٢٢١٦:٥٣:١٢٢٢:٥٨:٣٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٦:٥٦١١:٤٤:٥١١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٣:٣٤٢٢:٥٩:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٧:٣٢١١:٤٥:٢١١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٩:٣١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٨:٠٦١١:٤٥:٥٠١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٤:٢٥٢٣:٠٠:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٨:٣٨١١:٤٦:٢٠١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٤:٥٣٢٣:٠٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره شور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قره شور روستای قره شور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قره شور روستای قره شور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره شور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره شور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره شور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره شور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره شور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره شور

روستای قره شور بر روی نقشه

روستای قره شور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره شور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره شور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره شور
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قره شور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قره شور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره شور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره شور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره شور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قره شور
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قره شور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره شور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره شور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره شور
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قره شور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره شور
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره شور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره شور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو