جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره سو

قره سو غربی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز قره سو


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١١:٤٨

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره سو (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای قره سو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قره سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
پذیرش مسئولیت مهمترین نشانه رشد و بلوغ یك انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره سو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره سو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره سو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره سو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره سو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره سو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥١:٤٤١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٤:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٥١:٢٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥١:١٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٥٥١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥١:٠١١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٣:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٠:٤١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٢:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٠:٢١١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٠:١٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠١:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٢١١٢:٥٠:١٥١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٥١٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٠:١٣١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٩:٢٩١٢:٥٠:١١١٩:٥١:٢٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٠٠:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٨:٣٦١٢:٥٠:١٠١٩:٥٢:١٥٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٧:٤٤١٢:٥٠:١٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٦:٥٣١٢:٥٠:١٠١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٤:٢١٢٣:٥٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٦:٠٣١٢:٥٠:١٠١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٥:١٤٢٣:٥٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٥٠:١٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٦:٠٧٢٣:٥٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:١٠٠٥:٤٤:٢٩١٢:٥٠:١٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٧:٠٠٢٣:٥٩:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤٣:٤٥١٢:٥٠:١٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٠:١٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٨:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٥١٠٥:٤٢:٢٠١٢:٥٠:٢٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٩:٣٥٢٣:٥٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٤١:٤٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢٠:٢٥٢٣:٥٨:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٤١:٠٢١٢:٥٠:٣١٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:١٥٢٣:٥٨:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥٠:٣٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٢:٠٥٢٣:٥٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره سو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قره سو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قره سو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:١٨١٢:٥٩:٢٤١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٣١٠٠:١٦:٠٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:٤٩١٢:٥٩:٠٦١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٥:٣٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٥:٢٠١٢:٥٨:٤٨١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:١٨٠٠:١٥:١٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٨:٣٠١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:١٢٠٠:١٤:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:٢٤١٢:٥٨:١٢١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٤:٣١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٠:٥٥١٢:٥٧:٥٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٤:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٩:٢٨١٢:٥٧:٣٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٣:٤٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٠٠١٢:٥٧:١٨١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٣:٢٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٦:٣٢١٢:٥٧:٠١١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٤٠٠٠:١٢:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٦:٤٣١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٣٤٠٠:١٢:٣٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٦:٢٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٢:١١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٢٠٠:١١:٤٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٦٠٠:١١:٢٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:١٠٠٠:١١:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:٥٥١٢:٥٥:١٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٠:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٩:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٤:٣١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٩:٢٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٤:١٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٤:٠١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٨:٤٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٨:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:١٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٧:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٣:١٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٧:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٧:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:١٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:١٣٠٠:٠٦:٥١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٦:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١١:٤١١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٦:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٢:١٦١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٥:٤٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٥:٢٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥١:٥٥١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره سو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٧:١٠١٢:٠١:١١١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٨:١١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٥:٤٢١٣:٠٠:٥٤١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٧:٥٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:١٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٥٧٠٠:١٧:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٢:٤٤١٣:٠٠:١٨١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٥١٠٠:١٧:٠٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:١٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٦:٤٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٤٦١٢:٥٩:٤٢١٩:١٠:١٤١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٦:٢٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:١٨١٢:٥٩:٢٤١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٣١٠٠:١٦:٠٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:٤٩١٢:٥٩:٠٦١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٥:٣٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٥:٢٠١٢:٥٨:٤٨١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:١٨٠٠:١٥:١٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٨:٣٠١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:١٢٠٠:١٤:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:٢٤١٢:٥٨:١٢١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٤:٣١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٠:٥٥١٢:٥٧:٥٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٥٩٠٠:١٤:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٩:٢٨١٢:٥٧:٣٦١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٣:٤٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٠٠١٢:٥٧:١٨١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٤٦٠٠:١٣:٢٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٦:٣٢١٢:٥٧:٠١١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٤٠٠٠:١٢:٥٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٦:٤٣١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٣٤٠٠:١٢:٣٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٦:٢٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٢:١١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:١٢١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٢٠٠:١١:٤٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٠:٤٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٦٠٠:١١:٢٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:١٠٠٠:١١:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٧:٥٥١٢:٥٥:١٩١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٠:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٠:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٩:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٤:٣١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٤٧٠٠:٠٩:٢٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٤:١٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٤:٠١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٨:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:١٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٧:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٣:١٩١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٧:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٧:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:١٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:١٣٠٠:٠٦:٥١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره سو روستای قره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره سو روستای قره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره سو

روستای قره سو بر روی نقشه

روستای قره سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره سو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قره سو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قره سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره سو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قره سو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره سو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره سو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره سو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قره سو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره سو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره سو
افق شرعی امروز فردا قره سو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو