جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره داش

مالمیر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قره داش


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤١:١٥
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٠٣

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره داش (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای قره داش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قره داش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره داش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

اُرد بزرگ
نادانی، خودخواهی به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره داش

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره داش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره داش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره داش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره داش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره داش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٠٣١٣:١١:٣٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٦٠٠:٢٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١١٠٦:٢٩:٥٧١٣:١١:٢٦١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:١٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٦:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٠:٥٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٠:٤٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٠:٣٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٠:٢٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:٥٩١٣:١٠:١٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:١٠٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٣:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٣:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٢٤١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٣٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٤٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٢:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٢:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٣٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١١:٥٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٠٨٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٠:١١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٠:٢٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢١:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره داش

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قره داش

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قره داش

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٩:٠٢١٣:١٩:١٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٤٥٠٠:٣٧:٣٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٧:٤١١٣:١٨:٥٧١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٧:١٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٨:٣٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٧٠٠:٣٦:٥٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٨:٢١١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٣٠٠:٣٦:٣٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٨:٠٣١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٦:١٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٢:١٧١٣:١٧:٤٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٥:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٠:٥٧١٣:١٧:٢٨١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢١٠٠:٣٥:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٩:٣٦١٣:١٧:١٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٥:٠٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٨:١٦١٣:١٦:٥٢١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٤:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٦:٥٧١٣:١٦:٣٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٤:١٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٥:٣٧١٣:١٦:١٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٣:٥٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:١٨١٣:١٦:٠١١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٢٠٠:٣٣:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٥:٤٤١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣٣:١٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥١:٤١١٣:١٥:٢٧١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٢:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٥:١١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٢:٢٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٠٦١٣:١٤:٥٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٢:٠٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٤:٣٩١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٣١:٤١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٣٣١٣:١٤:٢٣١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٣١:١٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:١٧١٣:١٤:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:١٣:٥٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٣٠:٣٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٣:٣٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٠:١٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٣٤١٣:١٣:٢٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٩:٥٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٢١١٣:١٣:١١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٢:٥٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٩:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٢:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٦:٤٥١٣:١٢:٣٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٨:٣٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٢:٢٠١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٨:١٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٤:٢٦١٣:١٢:٠٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٧:٥٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٣:١٧١٣:١١:٥٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٢:١٠١٣:١١:٤٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره داش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره داش

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:١٠١٢:٢١:٠٣١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:٠٩٠٠:٠٩:٤٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٩٠٧:١٥:٤٨١٣:٢٠:٤٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣٩:٢٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٢٠٧:١٤:٢٧١٣:٢٠:٢٧١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٤١٠٠:٣٩:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٣:٠٦١٣:٢٠:٠٩١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣٨:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١١:٤٥١٣:١٩:٥١١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٣٠٠:٣٨:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٠:٢٣١٣:١٩:٣٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٧:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٩:٠٢١٣:١٩:١٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٤٥٠٠:٣٧:٣٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٧:٤١١٣:١٨:٥٧١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٣١٠٠:٣٧:١٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٦:٢٠١٣:١٨:٣٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٧٠٠:٣٦:٥٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٨:٢١١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٣٠٠:٣٦:٣٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٨:٠٣١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٤٩٠٠:٣٦:١٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٢:١٧١٣:١٧:٤٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٥:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٠:٥٧١٣:١٧:٢٨١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢١٠٠:٣٥:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٩:٣٦١٣:١٧:١٠١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٥:٠٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٨:١٦١٣:١٦:٥٢١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٤:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٦:٥٧١٣:١٦:٣٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٤:١٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٥:٣٧١٣:١٦:١٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٣:٥٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٤:١٨١٣:١٦:٠١١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٢٠٠:٣٣:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٥:٤٤١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٦:٥٨٠٠:٣٣:١٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥١:٤١١٣:١٥:٢٧١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:٣٢:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٠:٢٤١٣:١٥:١١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣١٠٠:٣٢:٢٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٩:٠٦١٣:١٤:٥٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٨٠٠:٣٢:٠٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٤:٣٩١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٣١:٤١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٣٣١٣:١٤:٢٣١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٣١:١٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:١٧١٣:١٤:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٣٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:١٣:٥٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٣٠:٣٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٣:٣٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٠:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٣٤١٣:١٣:٢٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٩:٥٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٢١١٣:١٣:١١١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٢:٥٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٩:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٢:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره داش روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قره داش روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره داش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره داش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره داش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره داش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره داش

روستای قره داش بر روی نقشه

روستای قره داش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره داش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره داش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره داش
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قره داش + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قره داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره داش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره داش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره داش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قره داش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره داش
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره داش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره داش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره داش
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره داش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره داش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره داش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو