جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره داش

مالمیر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قره داش


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٨:١٨
غروب آفتاب: ١٩:١٨:١٠
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٧:١١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره داش (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای قره داش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قره داش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره داش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
نبوغ، جوهر تفكر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره داش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره داش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره داش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره داش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره داش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره داش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١١٠٦:٢٩:٥٧١٣:١١:٢٦١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٦:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:١٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٤٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١٠:٥٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٢١٠٠:٢٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٠:٤٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٠:٣٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٠:٢٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:٥٩١٣:١٠:١٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:١٠٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٦:٢٤١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٣٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٤:٤٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٣٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٢:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١١:٥٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:٠٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٠٨٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٢:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٩:٥٢١٣:١٠:١١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٩:١٥١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢١٠٠:٢١:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٣:١٠:٢٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢١:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٧:٣٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٠:٣٤٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره داش

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قره داش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قره داش

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره داش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره داش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٦:٢٤١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٣:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤١:٣٠١٣:١٦:٠٨١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٢:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٢:١١١٣:١٥:٥٢١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٢:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٥:٣٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٢:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٥:١٩١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٣٢:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٤:١٧١٣:١٥:٠١١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٣٢:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٤:٥٨١٣:١٤:٤٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٣٢:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٥:٤٠١٣:١٤:٢٥١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٣١:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٦:٢١١٣:١٤:٠٧١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٢٣٠٠:٣١:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٣:٤٨١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٣٠٠:٣١:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٤٤١٣:١٣:٢٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٢٠٠:٣١:١٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٨:٢٥١٣:١٣:١٠١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٠٠٠:٣٠:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:٠٦١٣:١٢:٥٠١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٠:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٩:٤٧١٣:١٢:٣٠١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٦٠٠:٣٠:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٢:١٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٤٠٠:٣٠:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٠٨١٣:١١:٥٠١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٥١٠٠:٣٠:٠١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥١:٤٩١٣:١١:٢٩١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٢٨٠٠:٢٩:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥٢:٣٠١٣:١١:٠٩١٩:٢٩:١٥١٩:٤٧:٠٤٠٠:٢٩:٣٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٣:١٠١٣:١٠:٤٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٤٠٠٠:٢٩:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٣:٥١١٣:١٠:٢٦١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:١٧٠٠:٢٨:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٤:٣١١٣:١٠:٠٥١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٥:١٢١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٢٨٠٠:٢٨:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٥:٥٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٠٤٠٠:٢٨:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٦:٣٣١٣:٠٩:٠١١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٧:١٤١٣:٠٨:٤٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:١٥٠٠:٢٧:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٧:٥٤١٣:٠٨:١٨١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٥١٠٠:٢٧:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٨:٣٥١٣:٠٧:٥٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢٦:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٧:٣٥١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٠٢٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٦:٥٩:٥٧١٣:٠٧:١٤١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٣٨٠٠:٢٦:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٠:٣٨١٣:٠٦:٥٢١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٥:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠١:١٩١٢:٠٦:٣١١٨:١١:١١١٨:٢٨:٥٠٢٣:٢٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره داش روستای قره داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قره داش روستای قره داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره داش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره داش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره داش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره داش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره داش

روستای قره داش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره داش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره داش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره داش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قره داش + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قره داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره داش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره داش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره داش رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قره داش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره داش
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره داش
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قره داش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره داش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره داش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره داش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو