جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره حسن لو

ویلکیج مرکزی | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز قره حسن لو


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٦:١٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره حسن لو (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قره حسن لو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قره حسن لو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره حسن لو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
آزادی باده ای است كه هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یك تن برای سرمستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره حسن لو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره حسن لو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره حسن لو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره حسن لو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره حسن لو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره حسن لو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٤:١٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٤:١٣١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٢٥:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٤:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٤٦١٣:١٣:٣١٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٤:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٩:٢٣١٣:١٣:١٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٨:١٣١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٣:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٧:٠٥١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٥:٥٨١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٢:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٤:٥١١٣:١٢:٥٢٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٢:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٣:٤٦١٣:١٢:٤٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٢:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:٤٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٢:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١١:٤١١٣:١٢:٤٠٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢١:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٠٠٦:١٠:٤٠١٣:١٢:٣٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢١:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٢:٣٥٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢١:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٢:٣٣٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٢:٣٢٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٢:٣٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٢٠:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٢:٣٢٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٢:٣٣٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:٣٠٠٠:٢٠:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٠١٠٦:٠٤:١٤١٣:١٢:٣٤٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٢:٣٦٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٩:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٢:٣٨٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٤:١٧٠٠:١٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٠٠٦:٠١:٥٢١٣:١٢:٤١٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٥:١١٠٠:١٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١١٠٦:٠١:٠٨١٣:١٢:٤٥٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٦:٠٥٠٠:١٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٣٠٦:٠٠:٢٥١٣:١٢:٤٩٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:٥٩٠٠:١٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٩:٤٤١٣:١٢:٥٣٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٧:٥١٠٠:١٩:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٩:٠٥١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٨:٤٣٠٠:١٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره حسن لو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره حسن لو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره حسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره حسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره حسن لو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٥:٤١١٢:٢٨:٤٧١٧:٣٢:١٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٣:٤٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٤:٥٨١٢:٢٩:٠٠١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٣:٢٨٢٣:٤٤:٠٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٤:١٣١٢:٢٩:١١١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٤:٣٤٢٣:٤٤:١٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٣:٢٧١٢:٢٩:٢٢١٧:٣٥:٤١١٧:٥٥:٣٩٢٣:٤٤:٣٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٩:٣١١٧:٣٦:٤٩١٧:٥٦:٤٤٢٣:٤٤:٤٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٤٦٠٧:٢١:٤٨١٢:٢٩:٤٠١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤٥:٠٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٢:٠٣٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢٩:٤٨١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٨:٥٥٢٣:٤٥:١٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥١:١٩٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٩:٥٥١٧:٤٠:١٤١٨:٠٠:٠١٢٣:٤٥:٢٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٣٣٠٧:١٩:٠٨١٢:٣٠:٠٢١٧:٤١:٢٢١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٥:٣٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٨:١٢١٢:٣٠:٠٧١٧:٤٢:٣٠١٨:٠٢:١١٢٣:٤٥:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١٧:١٤١٢:٣٠:١٢١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٣:١٧٢٣:٤٥:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٦:١٤١٢:٣٠:١٦١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٤:٢٢٢٣:٤٥:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٧:١١٠٧:١٥:١٣١٢:٣٠:١٩١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٥:٢٧٢٣:٤٦:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٤:١١١٢:٣٠:٢١١٧:٤٧:٠١١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٦:١١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:٢١٠٧:١٣:٠٧١٢:٣٠:٢٣١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٧:٣٦٢٣:٤٦:١٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢٣٠٧:١٢:٠١١٢:٣٠:٢٣١٧:٤٩:١٥١٨:٠٨:٤١٢٣:٤٦:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١٠:٥٥١٢:٣٠:٢٣١٧:٥٠:٢٢١٨:٠٩:٤٥٢٣:٤٦:٢٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٩:٤٧١٢:٣٠:٢٣١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٥٠٢٣:٤٦:٢٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٣٨١٢:٣٠:٢١١٧:٥٢:٣٥١٨:١١:٥٤٢٣:٤٦:٢٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٧:٢٨١٢:٣٠:١٩١٧:٥٣:٤١١٨:١٢:٥٧٢٣:٤٦:٢٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٦:١٦١٢:٣٠:١٦١٧:٥٤:٤٧١٨:١٤:٠١٢٣:٤٦:٢٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٥:٠٤١٢:٣٠:١٢١٧:٥٥:٥٢١٨:١٥:٠٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣٠:٠٨١٧:٥٦:٥٨١٨:١٦:٠٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٢:٣٥١٢:٣٠:٠٣١٧:٥٨:٠٣١٨:١٧:١١٢٣:٤٦:٢١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠١:١٩١٢:٢٩:٥٧١٧:٥٩:٠٨١٨:١٨:١٤٢٣:٤٦:١٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٩:٥١١٨:٠٠:١٢١٨:١٩:١٧٢٣:٤٦:١٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٨:٠١:١٧١٨:٢٠:١٩٢٣:٤٦:٠٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:٢٦١٢:٢٩:٣٧١٨:٠٢:٢٠١٨:٢١:٢١٢٣:٤٦:٠٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٦:٠٦١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٢:٢٣٢٣:٤٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره حسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره حسن لو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قره حسن لو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره حسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره حسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قره حسن لو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠١:١٩١٢:٢٩:٥٧١٧:٥٩:٠٨١٨:١٨:١٤٢٣:٤٦:١٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢٩:٥١١٨:٠٠:١٢١٨:١٩:١٧٢٣:٤٦:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٨:٤٥١٢:٢٩:٤٤١٨:٠١:١٧١٨:٢٠:١٩٢٣:٤٦:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:٢٦١٢:٢٩:٣٧١٨:٠٢:٢٠١٨:٢١:٢١٢٣:٤٦:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٦:٠٦١٢:٢٩:٢٨١٨:٠٣:٢٤١٨:٢٢:٢٣٢٣:٤٥:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٤٥١٢:٢٩:٢٠١٨:٠٤:٢٧١٨:٢٣:٢٥٢٣:٤٥:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٢٤١٢:٢٩:١٠١٨:٠٥:٣٠١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٥:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٢:٠٢١٢:٢٩:٠٠١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٥:٢٧٢٣:٤٥:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٣٩١٢:٢٨:٥٠١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٦:٢٨٢٣:٤٥:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٩:١٥١٢:٢٨:٣٩١٨:٠٨:٣٧١٨:٢٧:٢٩٢٣:٤٥:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٧:٥٠١٢:٢٨:٢٧١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٨:٢٩٢٣:٤٥:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٦:٢٥١٢:٢٨:١٥١٨:١٠:٤٠١٨:٢٩:٢٩٢٣:٤٤:٤٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٤:٥٩١٢:٢٨:٠٢١٨:١١:٤١١٨:٣٠:٢٩٢٣:٤٤:٣٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٣٢١٢:٢٧:٤٩١٨:١٢:٤٢١٨:٣١:٢٩٢٣:٤٤:٢٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٢:٠٥١٢:٢٧:٣٦١٨:١٣:٤٢١٨:٣٢:٢٨٢٣:٤٤:٠٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٠:٣٧١٢:٢٧:٢٢١٨:١٤:٤٢١٨:٣٣:٢٧٢٣:٤٣:٥٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٩:٠٩١٢:٢٧:٠٧١٨:١٥:٤٢١٨:٣٤:٢٦٢٣:٤٣:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٤٠١٢:٢٦:٥٣١٨:١٦:٤١١٨:٣٥:٢٥٢٣:٤٣:٢٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:١١١٢:٢٦:٣٧١٨:١٧:٤١١٨:٣٦:٢٤٢٣:٤٣:٠٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٤:٤١١٢:٢٦:٢٢١٨:١٨:٣٩١٨:٣٧:٢٢٢٣:٤٢:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٣:١١١٢:٢٦:٠٦١٨:١٩:٣٨١٨:٣٨:٢١٢٣:٤٢:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣١:٤٠١٢:٢٥:٥٠١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٩:١٩٢٣:٤٢:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٠:٠٩١٢:٢٥:٣٤١٨:٢١:٣٥١٨:٤٠:١٧٢٣:٤١:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:٢٥:١٧١٨:٢٢:٣٣١٨:٤١:١٥٢٣:٤١:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٧:٠٧١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٣:٣١١٨:٤٢:١٢٢٣:٤١:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٣٥١٢:٢٤:٤٣١٨:٢٤:٢٩١٨:٤٣:١٠٢٣:٤١:٠١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٠٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٤:٠٨٢٣:٤٠:٤١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٣١١٢:٢٤:٠٩١٨:٢٦:٢٤١٨:٤٥:٠٦٢٣:٤٠:٢١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٠:٥٩١٢:٢٣:٥١١٨:٢٧:٢١١٨:٤٦:٠٣٢٣:٤٠:٠١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره حسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره حسن لو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره حسن لو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره حسن لو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره حسن لو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره حسن لو

روستای قره حسن لو بر روی نقشه

روستای قره حسن لو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره حسن لو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره حسن لو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره حسن لو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره حسن لو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره حسن لو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قره حسن لو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره حسن لو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره حسن لو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره حسن لو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره حسن لو
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قره حسن لو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو