جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره حسن لو

ویلکیج مرکزی | نمین | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز قره حسن لو

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٠١
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٥٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره حسن لو (شهرستان نمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قره حسن لو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قره حسن لو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره حسن لو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آنتونی رابینز
ذهن می تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره حسن لو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره حسن لو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره حسن لو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره حسن لو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره حسن لو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قره حسن لو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٤٠:٣٦١٣:١٦:١٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٩:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:١١١٣:١٥:٥٨١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٩:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٥:٤٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٨:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٥:٣١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٨:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٥:٠١١٣:١٥:١٨١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٥:٠٥١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٢:١٨١٣:١٤:٥٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٤:٤١١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٧:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٩:٣٩١٣:١٤:٣٠١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٤١٠٠:٢٦:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٤:١٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٦:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٤:٠٨٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٥:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٤:٣١١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٥:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٣:١٦١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٤:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٣:٣١٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٩:٣٩١٣:١٣:١٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٨:٢٩١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٣:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٧:٢٠١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٦:١٣١٣:١٢:٥٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٥:٠٦١٣:١٢:٥٢٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٤:٠١١٣:١٢:٤٧٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٢:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٤٣٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٥٥١٣:١٢:٤٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:١٠:٥٤١٣:١٢:٣٧٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢١:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٢:٣٥٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢١:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٢:٣٣٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٢:٣٢٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٢:٣٢٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٢٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره حسن لو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قره حسن لو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره حسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره حسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قره حسن لو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره حسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره حسن لو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره حسن لو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قره حسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره حسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره حسن لو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قره حسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره حسن لو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره حسن لو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره حسن لو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره حسن لو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره حسن لو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٤:٠٤١٢:٠٨:٤٧١٨:١٢:٥٢١٨:٣١:٣٣٢٣:٢٥:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٤:٥٦١٢:٠٨:٢٦١٨:١١:١٨١٨:٢٩:٥٨٢٣:٢٥:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:٤٩١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٨:٢٣٢٣:٢٤:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٦:٤٢١٢:٠٧:٤٤١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٤:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٧:٢٣١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٥:١٤٢٣:٢٤:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٧:٠٣١٨:٠٥:٠١١٨:٢٣:٤١٢٣:٢٣:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٩:٢٢١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٣:٢٧١٨:٢٢:٠٧٢٣:٢٣:٣٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٠:١٥١٢:٠٦:٢٣١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٣٤٢٣:٢٣:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١١:٠٩١٢:٠٦:٠٣١٨:٠٠:٢١١٨:١٩:٠١٢٣:٢٣:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٢:٠٣١٢:٠٥:٤٤١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٢٨٢٣:٢٢:٤٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٢:٥٧١٢:٠٥:٢٤١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٥٧٢٣:٢٢:٢٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٣:٥٢١٢:٠٥:٠٦١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:٢٥٢٣:٢٢:٠٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٤٦١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٥٤٢٣:٢١:٥١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٥:٤٢١٢:٠٤:٢٩١٧:٥٢:٤١١٨:١١:٢٤٢٣:٢١:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٦:٣٧١٢:٠٤:١١١٧:٥١:١٠١٨:٠٩:٥٤٢٣:٢١:١٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٧:٣٢١٢:٠٣:٥٤١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٢٥٢٣:٢٠:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٨:٢٨١٢:٠٣:٣٧١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٥٦٢٣:٢٠:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٩:٢٥١٢:٠٣:٢٠١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٢٨٢٣:٢٠:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٠:٢١١٢:٠٣:٠٥١٧:٤٥:١٣١٨:٠٤:٠١٢٣:٢٠:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:١٨١٢:٠٢:٤٩١٧:٤٣:٤٦١٨:٠٢:٣٤٢٣:١٩:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:١٥١٢:٠٢:٣٤١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:٠٩٢٣:١٩:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٣:١٣١٢:٠٢:٢٠١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:٤٤٢٣:١٩:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:١١١٢:٠٢:٠٦١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٢٠٢٣:١٩:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٥:٠٩١٢:٠١:٥٢١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:٥٦٢٣:١٨:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٦:٠٨١٢:٠١:٤٠١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٥:٣٤٢٣:١٨:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٠٧١٢:٠١:٢٨١٧:٣٥:١٥١٧:٥٤:١٢٢٣:١٨:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٠٦١٢:٠١:١٦١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٢:٥٢٢٣:١٨:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٠٦١٢:٠١:٠٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٣٢٢٣:١٧:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:٠٦١٢:٠٠:٥٥١٧:٣١:١١١٧:٥٠:١٤٢٣:١٧:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣١:٠٦١٢:٠٠:٤٥١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٨:٥٦٢٣:١٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره حسن لو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره حسن لو روستای قره حسن لو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره حسن لو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره حسن لو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره حسن لو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره حسن لو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره حسن لو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره حسن لو

روستای قره حسن لو بر روی نقشه

روستای قره حسن لو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره حسن لو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره حسن لو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قره حسن لو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره حسن لو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قره حسن لو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره حسن لو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره حسن لو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره حسن لو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره حسن لو
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قره حسن لو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قره حسن لو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره حسن لو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره حسن لو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو