جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره تپه

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قره تپه


اذان صبح: ٠٥:٥٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٠١
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٤

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره تپه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای قره تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قره تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كمیِ عائله (نان‌خور) یكی از دو توانگری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره تپه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٠:٣٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٠:٢٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٥:١١١٣:١٠:١٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٤:٠١١٣:١٠:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢١:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٩:٢١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢١:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٧٠٦:١٦:١٩١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:١٧١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٣:١٨١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٠:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١١:٢٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٩:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٨:٥٠٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:١٧٠٠:١٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٨:٥١٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٨٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٨:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٨:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٨:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠١:٢١١٣:٠٩:١١٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٨:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٩:١٦٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٤٩٠٠:١٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره تپه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قره تپه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٧:٣١١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:٣٠٢٣:٤١:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٦:٥٣١٢:٢٥:١٨١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٣:٣١٢٣:٤١:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:١٢١٢:٢٥:٢٩١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤١:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٥:٣٠١٢:٢٥:٤٠١٧:٣٦:١٢١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٢:٠٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٤:٤٦١٢:٢٥:٤٩١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٢٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٤:٠١١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٣٦٢٣:٤٢:٣٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٣:١٤١٢:٢٦:٠٦١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٢:٤٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:٢٥١٢:٢٦:١٣١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١١:٣٥١٢:٢٦:٢٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٨٢٣:٤٣:٠٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٣:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٩:٥٠١٢:٢٦:٣٠١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٣:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٨:٥٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٣:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٧:٥٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٤٣:٣٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٣:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٤٠٢٣:٤٣:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٥:٠٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٤٠٢٣:٤٣:٥١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:٠١١٢:٢٦:٤١١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٤٠٢٣:٤٣:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٢:٥٨١٢:٢٦:٤١١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:٣٩٢٣:٤٣:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠١:٥٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٥١:٥٣١٨:١٠:٣٨٢٣:٤٣:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٠:٤٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٥٢:٥٤١٨:١١:٣٧٢٣:٤٣:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٤٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٣:٥٤١٨:١٢:٣٥٢٣:٤٣:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٣٥١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٧:٢٧١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٣:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٦:١٧١٢:٢٦:٢١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٣٠٢٣:٤٣:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٦:١٥١٧:٥٧:٥٤١٨:١٦:٢٨٢٣:٤٣:٤٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٦:٠٩١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٢٥٢٣:٤٣:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٤٣١٢:٢٦:٠٢١٧:٥٩:٥٢١٨:١٨:٢٢٢٣:٤٣:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٢٩١٢:٢٥:٥٥١٨:٠٠:٥١١٨:١٩:١٩٢٣:٤٣:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٠:١٥١٢:٢٥:٤٦١٨:٠١:٤٩١٨:٢٠:١٦٢٣:٤٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قره تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قره تپه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:٢٠:٤٧١٢:٢٣:٣٦١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٦:٢٧٢٣:٣٩:٣٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢٠:١٩١٢:٢٣:٥٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٩:٥٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٩:٤٩١٢:٢٤:٠٩١٧:٢٨:٤٨١٧:٤٨:٢٧٢٣:٤٠:١٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٩:١٧١٢:٢٤:٢٤١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:٢٨٢٣:٤٠:٣١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١١٠٧:١٨:٤٤١٢:٢٤:٣٩١٧:٣٠:٥٥١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٠:٤٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٨:٠٨١٢:٢٤:٥٢١٧:٣١:٥٨١٧:٥١:٢٩٢٣:٤١:٠٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٦٠٧:١٧:٣١١٢:٢٥:٠٥١٧:٣٣:٠١١٧:٥٢:٣٠٢٣:٤١:٢٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٦:٥٣١٢:٢٥:١٨١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٣:٣١٢٣:٤١:٣٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:١٢١٢:٢٥:٢٩١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤١:٥٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٥:٣٠١٢:٢٥:٤٠١٧:٣٦:١٢١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٢:٠٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٤:٤٦١٢:٢٥:٤٩١٧:٣٧:١٦١٧:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٢٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٤:٠١١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٨:١٩١٧:٥٧:٣٦٢٣:٤٢:٣٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٣:١٤١٢:٢٦:٠٦١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:٣٧٢٣:٤٢:٤٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:٢٥١٢:٢٦:١٣١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:١١:٣٥١٢:٢٦:٢٠١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٨٢٣:٤٣:٠٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٠:٤٣١٢:٢٦:٢٥١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٣:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٩:٥٠١٢:٢٦:٣٠١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٣:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:٠٨:٥٥١٢:٢٦:٣٤١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٤٠٢٣:٤٣:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٧:٥٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٤٥:٤١١٨:٠٤:٤٠٢٣:٤٣:٣٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٧:٠١١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٥:٤٠٢٣:٤٣:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٤٠٢٣:٤٣:٤٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٥:٠٢١٢:٢٦:٤١١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٤٠٢٣:٤٣:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٤:٠١١٢:٢٦:٤١١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٨:٤٠٢٣:٤٣:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٢:٥٨١٢:٢٦:٤١١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:٣٩٢٣:٤٣:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠١:٥٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٥١:٥٣١٨:١٠:٣٨٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٠:٤٩١٢:٢٦:٣٧١٧:٥٢:٥٤١٨:١١:٣٧٢٣:٤٣:٥٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٤٣١٢:٢٦:٣٤١٧:٥٣:٥٤١٨:١٢:٣٥٢٣:٤٣:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٣٥١٢:٢٦:٣٠١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٧:٢٧١٢:٢٦:٢٦١٧:٥٥:٥٥١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٣:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٦:١٧١٢:٢٦:٢١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٣٠٢٣:٤٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره تپه

روستای قره تپه بر روی نقشه

روستای قره تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره تپه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قره تپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قره تپه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قره تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره تپه
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قره تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو