جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره تپه

حومه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قره تپه

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٣٩
اذان مغرب: ١٨:١٩:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٢٨

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره تپه (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قره تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قره تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره تپه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٩:٢١١٣:١٢:٣٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٨:٠١١٣:١٢:١٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٧:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٢:٠٢١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٦:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٥:٢٤١٣:١١:٤٩١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٤:٠٧١٣:١١:٣٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٢:٥٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٥:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٣٤١٣:١١:١١١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٠:١٩١٣:١٠:٥٩١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٨٠٠:٢٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٠:٤٨١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٤:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٧:٥١١٣:١٠:٣٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٤:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٠:٢٦١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٤:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٠:١٦١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٣:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٠:٠٧١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٣:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٣:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٢:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٢:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٢:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢١:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٩:٢١٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:١٤٠٠:٢١:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢١:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٥:٣١١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢١:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٤:٣١١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١١:٣٧١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٩:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قره تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قره تپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره تپه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره تپه روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قره تپه روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٠:٣١١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٧:١٣٢٣:٢٣:٠١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠١:١٨١٢:٠٤:٤٤١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:٤٤٢٣:٢٢:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٠٤:٢٣١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٤:١٥٢٣:٢٢:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٢:٥٣١٢:٠٤:٠٢١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:٤٦٢٣:٢٢:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٠٣:٤١١٨:٠٣:٠٨١٨:٢١:١٧٢٣:٢١:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٣:٢١١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٤٨٢٣:٢١:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:١٧١٢:٠٣:٠١١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٢٠٢٣:٢١:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٢:٤١١٧:٥٨:٤٣١٨:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٢:٢١١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٢٥٢٣:٢٠:٣٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٤٢١٢:٠٢:٠٢١٧:٥٥:٤٨١٨:١٣:٥٨٢٣:٢٠:١٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٣٠١٢:٠١:٤٢١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٣١٢٣:١٩:٥٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠١:٢٤١٧:٥٢:٥٤١٨:١١:٠٥٢٣:١٩:٣٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٠٩١٢:٠١:٠٥١٧:٥١:٢٨١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٩:٢٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٥٩١٢:٠٠:٤٧١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:١٤٢٣:١٩:٠٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١١:٤٨١٢:٠٠:٢٩١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٥٠٢٣:١٨:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٣٩١٢:٠٠:١٢١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٨:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٣:٢٩١١:٥٩:٥٥١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٤:٠٣٢٣:١٨:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٤:٢٠١١:٥٩:٣٩١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٢:٤٠٢٣:١٧:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:١١١١:٥٩:٢٣١٧:٤٣:٠٢١٨:٠١:١٨٢٣:١٧:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:٠٣١١:٥٩:٠٧١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٧:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٥٥١١:٥٨:٥٢١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٣٦٢٣:١٧:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٧:٤٧١١:٥٨:٣٨١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:١٧٢٣:١٦:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٨:٤٠١١:٥٨:٢٤١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٥:٥٨٢٣:١٦:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٩:٣٣١١:٥٨:١٠١٧:٣٦:١٧١٧:٥٤:٤٠٢٣:١٦:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٠:٢٦١١:٥٧:٥٨١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:٢٣٢٣:١٦:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:٢٠١١:٥٧:٤٦١٧:٣٣:٤١١٧:٥٢:٠٦٢٣:١٥:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٢:١٤١١:٥٧:٣٤١٧:٣٢:٢٤١٧:٥٠:٥١٢٣:١٥:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٠٨١١:٥٧:٢٣١٧:٣١:٠٨١٧:٤٩:٣٧٢٣:١٥:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٤:٠٣١١:٥٧:١٣١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٢٣٢٣:١٥:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٤:٥٨١١:٥٧:٠٣١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:١١٢٣:١٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره تپه

روستای قره تپه بر روی نقشه

روستای قره تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره تپه
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قره تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قره تپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره تپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره تپه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قره تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو