جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره تپه

حصار | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز قره تپه


اذان صبح: ٠٣:٣٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٤٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره تپه (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای قره تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پاندر
از اندیشه ها و آرزوهای دیگران برای موفقیت خود، یاری بگیرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره تپه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره تپه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره تپه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٧:١٩١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٥١:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٢:٣٦١٢:٣٧:٠٤١٩:١٢:١٠١٩:٣١:١٥٢٣:٥١:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠١:١٤١٢:٣٦:٥٠١٩:١٣:٠٤١٩:٣٢:١١٢٣:٥٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٩:٥٢١٢:٣٦:٣٦١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٨:٣١١٢:٣٦:٢٣١٩:١٤:٥٢١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٧:١١١٢:٣٦:١٠١٩:١٥:٤٦١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٥:٥٧١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٥:٤٥١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٩:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٥:٣٣١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٥:٢٢١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٤٩٢٣:٤٨:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٥:١١١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٧:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٩:٢٦١٢:٣٥:٠٠١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٧:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٧:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤٦:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٦:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٦:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٤:١٥١٩:٢٥:٤١١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٦:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٥:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٤:٠١١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤٥:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٨:٥٥١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٩:١٧١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٠:١٠١٩:٥٠:١٤٢٣:٤٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٥٦٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٣١:٠٤١٩:٥١:١١٢٣:٤٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٣:٣٥١٩:٣١:٥٧١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:٣٣:٣٢١٩:٣٢:٥١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣٣:٤٧١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٣:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٣:٢٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره تپه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قره تپه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٣:٤٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٥:٠٤٢٣:٤١:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٧٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٣:٤٥١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٤١:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٦:٤٥٢٣:٤١:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٧٠٥:٢١:٤٨١٢:٣٣:٥٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٧:٣٤٢٣:٤١:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٢١:١٤١٢:٣٤:٠٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٤١:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٦٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٤:٠٨١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٩:١١٢٣:٤٠:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٣٠٥:٢٠:١٠١٢:٣٤:١٥١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٥٨٢٣:٤٠:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:١٩:٤١١٢:٣٤:٢٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤٠:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٥٠٥:١٩:١٤١٢:٣٤:٣١١٩:٥٠:٠٨٢٠:١١:٢٩٢٣:٤٠:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٩٠٥:١٨:٤٨١٢:٣٤:٣٩١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٢:١٣٢٣:٤٠:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٥٠٥:١٨:٢٤١٢:٣٤:٤٨١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٥٦٢٣:٤٠:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٤٠٥:١٨:٠٢١٢:٣٤:٥٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٠:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٥٠٥:١٧:٤٢١٢:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٤:١٩٢٣:٤٠:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٩٠٥:١٧:٢٣١٢:٣٥:١٦١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٤:٥٩٢٣:٤٠:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٥٠٥:١٧:٠٦١٢:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٥:٣٧٢٣:٤٠:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٤٠٥:١٦:٥١١٢:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٦:١٤٢٣:٤٠:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٥٠٥:١٦:٣٨١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٥:١٢٢٠:١٦:٥٠٢٣:٤١:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٩٠٥:١٦:٢٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٧:٢٥٢٣:٤١:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٢٥٠٥:١٦:١٦١٢:٣٦:١٠١٩:٥٦:١٧٢٠:١٧:٥٨٢٣:٤١:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٠٥٠٥:١٦:٠٨١٢:٣٦:٢٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٨:٣٠٢٣:٤١:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٤٦٠٥:١٦:٠٢١٢:٣٦:٣٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٩:٠١٢٣:٤١:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣١٠٥:١٥:٥٨١٢:٣٦:٤٦١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٩:٣٠٢٣:٤١:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٨٠٥:١٥:٥٥١٢:٣٦:٥٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٩:٥٧٢٣:٤١:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٠٨٠٥:١٥:٥٤١٢:٣٧:١١١٩:٥٨:٣٥٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٤١:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٠١٠٥:١٥:٥٥١٢:٣٧:٢٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:٢٠:٤٨٢٣:٤١:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٥٦٠٥:١٥:٥٧١٢:٣٧:٣٦١٩:٥٩:٢١٢٠:٢١:١١٢٣:٤٢:٠٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٥٥٠٥:١٦:٠٢١٢:٣٧:٤٩١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢١:٣٢٢٣:٤٢:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٥٦٠٥:١٦:٠٨١٢:٣٨:٠٢٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢١:٥٢٢٣:٤٢:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٤:٥٩٠٥:١٦:١٥١٢:٣٨:١٦٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٢:١٠٢٣:٤٢:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٠٦٠٥:١٦:٢٤١٢:٣٨:٢٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٢:٢٦٢٣:٤٢:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٥٠٥:١٦:٣٥١٢:٣٨:٤٢٢٠:٠٠:٤٩٢٠:٢٢:٤٠٢٣:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قره تپه روستای قره تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره تپه

روستای قره تپه بر روی نقشه

روستای قره تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره تپه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قره تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قره تپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره تپه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قره تپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قره تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قره تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قره تپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو