جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قره اغاج

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قره اغاج

اذان صبح: ٠٤:٣١:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٢٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره اغاج (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای قره اغاج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قره اغاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره اغاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعدی
مردن به علت به كه زندگانی به ذلت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره اغاج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره اغاج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره اغاج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قره اغاج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره اغاج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قره اغاج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٣٦٠٠:٢٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٤:٤٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٩٠٠:٢٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٤:٣١١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠١٠٠:٢٢:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠٤:١٧١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢١:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٢٧٠٠:٢١:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣١:٥١١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٠٠٠:٢١:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢١:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢٠:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٣:١٣١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٠:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٢:٥١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٩:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٢:٤١١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٩:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٢:٣١١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٤٠٠:١٩:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٢:٢١١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠٢:١٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٨:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠١:٥٦١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٩:٢٨١٣:٠١:٤٨١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:٣٢١٣:٠١:٤٢١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٧:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٦:٤٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٠١:٢٤١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٤:١٠١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٦:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٣:٢١١٣:٠١:١٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٣٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٦:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٠٧١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١١:٠١١٣:٠١:٠٦١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٩٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:١٧١٣:٠١:٠٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره اغاج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قره اغاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قره اغاج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره اغاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قره اغاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قره اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قره اغاج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قره اغاج روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قره اغاج روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قره اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره اغاج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قره اغاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قره اغاج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٧:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٨:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٨:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٧:١٥٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٨:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:١٤١٣:٠٧:٢٨٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٨:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١٩:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٨:١٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٩:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٠:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٨:٤١٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٠:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٠:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٤:١١١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٠:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:١٣٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١١٠٠:٢١:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢١:٣٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢١:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٢:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:٠١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٢:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢٢:٣٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٠:١٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٢:٤٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٨:٣٨١٣:١٠:٢٥٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٩:١١١٣:١٠:٣٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٣:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٠:١٩١٣:١٠:٤٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٣:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٠:٥٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٣:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١١:٢٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٤:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:١٢:٠٥١٣:١١:٠٠٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٤:١٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٢:٤١١٣:١١:٠٤٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٤:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٣:١٧١٣:١١:٠٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٤:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٣:٥٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قره اغاج روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قره اغاج روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره اغاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قره اغاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره اغاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره اغاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره اغاج

روستای قره اغاج بر روی نقشه

روستای قره اغاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره اغاج
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قره اغاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره اغاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قره اغاج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره اغاج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قره اغاج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره اغاج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قره اغاج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره اغاج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره اغاج
زمان پخش اذان زنده به افق قره اغاج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو