جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قره اغاج

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قره اغاج


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٧
اذان ظهر: ١٣:١١:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قره اغاج (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای قره اغاج)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قره اغاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره اغاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
من به آوازه ای بین المللی دست یافتم، چون یك یا دو بار در هفته می اندیشم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قره اغاج

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قره اغاج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره اغاج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قره اغاج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قره اغاج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره اغاج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٩:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٢:١١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٨:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٢١٣:٠١:٥٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:٤٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٨:٢٠١٣:٠١:٤١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٢٦١٣:٠١:٣٥١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:٣٢١٣:٠١:٣٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٠٠٠:١٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٤:٤٩١٣:٠١:٢٠١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٥٩١٣:٠١:١٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٦:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٣:١٠١٣:٠١:١٣١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٦:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:٢٢١٣:٠١:١٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٠٠٦:١١:٣٦١٣:٠١:٠٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٠:٥١١٣:٠١:٠٦١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٥:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٠:٠٧١٣:٠١:٠٥١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٤٠٠:١٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠١:٠٤١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٥٨٠٠:١٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠١:٠٤١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٥:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٥:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠١:٠٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠١:٠٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٦:١١١٣:٠١:١٠١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:١٣١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:١٧٠٠:١٤:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠١:١٧١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٥٩٠٠:١٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠١:٢١١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠١:٢٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠١:٣١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره اغاج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قره اغاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قره اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قره اغاج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قره اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره اغاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قره اغاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قره اغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قره اغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قره اغاج

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:١٤:٤٠١٣:١١:١٣٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٥:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:١٧١٣:١١:١٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٥:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٥:٥٥١٣:١١:١٥٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٥:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٦:٣٣١٣:١١:١٦٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٥:٣٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٧:١١١٣:١١:١٥٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٥:٣٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٧:٥٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٥:٤٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٢٨١٣:١١:١٣٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٩:٠٧١٣:١١:١١٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٤٦١٣:١١:٠٩٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٦:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:١١:٠٦٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٦:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٠٣١٣:١١:٠٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٦:١٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢١:٤٢١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٦:١٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٢:٢١١٣:١٠:٥٢١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٦:٢٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٠:٤٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٦:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٦:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:٣٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٠:٢٦١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٦:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٠:١٨١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٦:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٦:١٥١٣:١٠:٠٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٦:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٠:٠٠١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٦:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٩:٥٠١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢٦:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٨:١١١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٦:٢٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٦:١٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٩:١٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٦:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٦:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٥:٥٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٥:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٨:١٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٥:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٥:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٧:٤٣١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قره اغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قره اغاج روستای قره اغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قره اغاج روستای قره اغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قره اغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قره اغاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قره اغاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قره اغاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قره اغاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قره اغاج

روستای قره اغاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قره اغاج
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قره اغاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قره اغاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قره اغاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره اغاج
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قره اغاج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره اغاج
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره اغاج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قره اغاج
زمان پخش اذان مستقیم به افق قره اغاج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قره اغاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره اغاج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قره اغاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو