جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قره آغاج

گرمی | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز قره آغاج


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٦

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قره آغاج (شهرستان گرمی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر قره آغاج)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قره آغاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره آغاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر قره آغاج

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قره آغاج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره آغاج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قره آغاج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قره آغاج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قره آغاج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٧:١٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٨:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٧:١٨١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٦:٠١١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٧:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٦:٣٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٢:١٦١٣:١٦:٢٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٤٠٦:٢١:٠٣١٣:١٦:٢١٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٩:٥١١٣:١٦:١٥٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٥:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٨:٤١١٣:١٦:٠٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٧:٣٢١٣:١٦:٠٣٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:٢٤١٣:١٥:٥٨٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٧٠٦:١٥:١٧١٣:١٥:٥٣٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٤:١٢١٣:١٥:٤٩٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٣:٠٨١٣:١٥:٤٦٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٤:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٣٠٦:١٢:٠٥١٣:١٥:٤٣٢٠:١٩:٥٥٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٣:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٤٠٦:١١:٠٤١٣:١٥:٤١٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٣:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:١٠:٠٤١٣:١٥:٣٩٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٩:٠٦١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٢٢:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤١٠٦:٠٦:٢٠١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢١٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٥:٤٠٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٥:٤١٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٦٠٦:٠٣:٤٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٢١:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٩:٠٢٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٢١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٩٠٦:٠٢:١٦١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥١:٢٧٠٠:٢١:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٠٨٠٦:٠١:٣٢١٣:١٥:٥٤٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٢١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٥٨٠٦:٠٠:٥٠١٣:١٥:٥٩٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢١:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٥١٠٦:٠٠:١٠١٣:١٦:٠٤٢٠:٣٢:٢٦٢٠:٥٤:١٠٠٠:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره آغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره آغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره آغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قره آغاج

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قره آغاج

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قره آغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره آغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر قره آغاج

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٨:٣٧١٢:٣٢:٢٥١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤٨:٢٦
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٧:١٤١٢:٣٢:١٦١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٤٨:١٨
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٥:٤٩١٢:٣٢:٠٦١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٨:٠٩
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٤:٢٤١٢:٣١:٥٥١٨:١٠:٠٢١٨:٢٩:٠٧٢٣:٤٧:٥٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٢:٥٨١٢:٣١:٤٤١٨:١١:٠٦١٨:٣٠:٠٩٢٣:٤٧:٤٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥١:٣٢١٢:٣١:٣٣١٨:١٢:٠٩١٨:٣١:١٢٢٣:٤٧:٣٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٠:٠٤١٢:٣١:٢١١٨:١٣:١٣١٨:٣٢:١٤٢٣:٤٧:٢٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٣١:٠٨١٨:١٤:١٦١٨:٣٣:١٦٢٣:٤٧:١٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٠٨١٢:٣٠:٥٥١٨:١٥:١٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٧:٠٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٥:٣٩١٢:٣٠:٤١١٨:١٦:٢١١٨:٣٥:١٩٢٣:٤٦:٤٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٤:٠٩١٢:٣٠:٢٧١٨:١٧:٢٣١٨:٣٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:٣٨١٢:٣٠:١٣١٨:١٨:٢٥١٨:٣٧:٢١٢٣:٤٦:١٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤١:٠٧١٢:٢٩:٥٨١٨:١٩:٢٦١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٩:٤٣١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٩:٢٣٢٣:٤٥:٤٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:٠٤١٢:٢٩:٢٨١٨:٢١:٢٨١٨:٤٠:٢٣٢٣:٤٥:٢٨
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٣٢١٢:٢٩:١٢١٨:٢٢:٢٩١٨:٤١:٢٣٢٣:٤٥:١١
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٥٩١٢:٢٨:٥٦١٨:٢٣:٣٠١٨:٤٢:٢٤٢٣:٤٤:٥٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٨:٣٩١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٣:٢٤٢٣:٤٤:٣٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٥٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٢٥:٣٠١٨:٤٤:٢٤٢٣:٤٤:١٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٢٦:٣٠١٨:٤٥:٢٤٢٣:٤٣:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٤٦١٢:٢٧:٤٩١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٣:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٧:١٢١٢:٢٧:٣٢١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٧:٢٣٢٣:٤٣:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٥:٣٨١٢:٢٧:١٤١٨:٢٩:٢٩١٨:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٥٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٤:٠٤١٢:٢٦:٥٧١٨:٣٠:٢٩١٨:٤٩:٢٣٢٣:٤٢:٣٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٢٩١٢:٢٦:٣٩١٨:٣١:٢٨١٨:٥٠:٢٢٠٠:١٢:١٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٣:٠٤٠٧:٢٠:٥٥١٣:٢٦:٢١١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٢٢٠٠:٤١:٥٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٩:٢٠١٣:٢٦:٠٣١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٢١٠٠:٤١:٣٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٤٦١٣:٢٥:٤٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٢١٠٠:٤١:١١
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٧:٥٧٠٧:١٦:١١١٣:٢٥:٢٧١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٢٠٠٠:٤٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر قره آغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قره آغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر قره آغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قره آغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره آغاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قره آغاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر قره آغاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قره آغاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قره آغاج

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٥:٢١١٢:٣٣:٠٣١٨:٠١:١٨١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٨:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٢:٥٧١٨:٠٢:٢٥١٨:٢١:٤٢٢٣:٤٨:٥١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٢:٤٢١٢:٣٢:٥٠١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٤٦٢٣:٤٨:٤٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠١:٢٢١٢:٣٢:٤٢١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٣:٥٠٢٣:٤٨:٤٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٧:٠٠:٠٠١٢:٣٢:٣٤١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٤:٥٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٨:٣٧١٢:٣٢:٢٥١٨:٠٦:٤٨١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤٨:٢٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٧:١٤١٢:٣٢:١٦١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٧:٠١٢٣:٤٨:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٥:٤٩١٢:٣٢:٠٦١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٨:٠٤٢٣:٤٨:٠٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٤:٢٤١٢:٣١:٥٥١٨:١٠:٠٢١٨:٢٩:٠٧٢٣:٤٧:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٢:٥٨١٢:٣١:٤٤١٨:١١:٠٦١٨:٣٠:٠٩٢٣:٤٧:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥١:٣٢١٢:٣١:٣٣١٨:١٢:٠٩١٨:٣١:١٢٢٣:٤٧:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٠:٠٤١٢:٣١:٢١١٨:١٣:١٣١٨:٣٢:١٤٢٣:٤٧:٢٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٣١:٠٨١٨:١٤:١٦١٨:٣٣:١٦٢٣:٤٧:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٧:٠٨١٢:٣٠:٥٥١٨:١٥:١٨١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٧:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٥:٣٩١٢:٣٠:٤١١٨:١٦:٢١١٨:٣٥:١٩٢٣:٤٦:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٤:٠٩١٢:٣٠:٢٧١٨:١٧:٢٣١٨:٣٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:٣٨١٢:٣٠:١٣١٨:١٨:٢٥١٨:٣٧:٢١٢٣:٤٦:١٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤١:٠٧١٢:٢٩:٥٨١٨:١٩:٢٦١٨:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٣٦١٢:٢٩:٤٣١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٩:٢٣٢٣:٤٥:٤٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:٠٤١٢:٢٩:٢٨١٨:٢١:٢٨١٨:٤٠:٢٣٢٣:٤٥:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٣٢١٢:٢٩:١٢١٨:٢٢:٢٩١٨:٤١:٢٣٢٣:٤٥:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٥٩١٢:٢٨:٥٦١٨:٢٣:٣٠١٨:٤٢:٢٤٢٣:٤٤:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٣:٢٦١٢:٢٨:٣٩١٨:٢٤:٣٠١٨:٤٣:٢٤٢٣:٤٤:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:٥٣١٢:٢٨:٢٣١٨:٢٥:٣٠١٨:٤٤:٢٤٢٣:٤٤:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٢٦:٣٠١٨:٤٥:٢٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٤٦١٢:٢٧:٤٩١٨:٢٧:٣٠١٨:٤٦:٢٣٢٣:٤٣:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٧:١٢١٢:٢٧:٣٢١٨:٢٨:٣٠١٨:٤٧:٢٣٢٣:٤٣:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٥:٣٨١٢:٢٧:١٤١٨:٢٩:٢٩١٨:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٤:٠٤١٢:٢٦:٥٧١٨:٣٠:٢٩١٨:٤٩:٢٣٢٣:٤٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قره آغاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قره آغاج شهر قره آغاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر قره آغاج شهر قره آغاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قره آغاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قره آغاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قره آغاج

قره‌آغاج پایین روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان گرمی، بخش انگوت، دهستان انگوت غربی قرار دارد.

شهر قره آغاج در ویکیپدیا

شهر قره آغاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قره آغاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قره آغاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قره آغاج بر روی نقشه

شهر قره آغاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قره آغاج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قره آغاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قره آغاج
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر قره آغاج + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر قره آغاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قره آغاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قره آغاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قره آغاج رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قره آغاج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قره آغاج
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قره آغاج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قره آغاج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قره آغاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قره آغاج
افق شرعی امروز فردا قره آغاج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قره آغاج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قره آغاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو