جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

کمین | پاسارگاد | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قرنطینه جهاداستان


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٩:١٩
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣١:٣٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان (شهرستان پاسارگاد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قرنطینه جهاداستان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قرنطینه جهاداستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
اگر به هر روز، چنان كه گویی روز مهمی است، درود بگویید، بر سرافرازی، احترام [ =بزرگ داشتن ] و خودباوری شما تاثیری شگرف بر جای خواهد گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قرنطینه جهاداستان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرنطینه جهاداستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرنطینه جهاداستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قرنطینه جهاداستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٣٠٠:١٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٥:١٩١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٥:٠٩١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٨:٠١١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٥٠٠:١٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٤:٥١١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٩٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٧٠٠:١١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:١٥١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٨٠٠:١١:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٤:٢١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٩٠٠:١١:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٤:٢١١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:١١:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٢٢٠٠:١١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤١٠٦:١١:٤٧١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٣٠٠:١٠:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٤٤٠٠:١٠:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠٧٠٠:١٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:١١٠٠:٠٩:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٣:٤٦١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٥٢٠٠:٠٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٥٠٠:٠٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٣:١١١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠١:٣١١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٨:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٤:٠١١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:١٥٠٠:٠٨:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٤:١١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرنطینه جهاداستان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قرنطینه جهاداستان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرنطینه جهاداستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قرنطینه جهاداستان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٠:٤٥١٢:١٠:٠٠١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٧:٣٤٢٣:٢٩:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٠:١٧١٢:١٠:١٢١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:٢٩:٣٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٤٩:٤٨١٢:١٠:٢٣١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:١٤٢٣:٢٩:٥٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٩:١٧١٢:١٠:٣٤١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٠٤٢٣:٣٠:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٨:٤٥١٢:١٠:٤٣١٧:٣٣:٠١١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٠:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٨:١١١٢:١٠:٥٢١٧:٣٣:٥٣١٧:٥١:٤٤٢٣:٣٠:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٤٧:٣٦١٢:١١:٠٠١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٢:٣٣٢٣:٣٠:٣٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٧:٠٠١٢:١١:٠٨١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٣:٢٣٢٣:٣٠:٥٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٦:٢٢١٢:١١:١٤١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٤:١٢٢٣:٣٠:٥٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٥:٤٢١٢:١١:٢٠١٧:٣٧:١٧١٧:٥٥:٠٠٢٣:٣١:٠٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٥:٠٢١٢:١١:٢٤١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٥:٤٩٢٣:٣١:١٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٤:٢٠١٢:١١:٢٨١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٦:٣٧٢٣:٣١:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٣:٣٦١٢:١١:٣١١٧:٣٩:٤٨١٧:٥٧:٢٥٢٣:٣١:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٢:٥٢١٢:١١:٣٤١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٨:١٣٢٣:٣١:٣٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٢:٠٦١٢:١١:٣٥١٧:٤١:٢٦١٧:٥٩:٠٠٢٣:٣١:٣٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤١:١٩١٢:١١:٣٦١٧:٤٢:١٥١٧:٥٩:٤٧٢٣:٣١:٤١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٠:٣٠١٢:١١:٣٦١٧:٤٣:٠٤١٨:٠٠:٣٤٢٣:٣١:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٣٩:٤١١٢:١١:٣٥١٧:٤٣:٥٢١٨:٠١:٢٠٢٣:٣١:٤٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٨:٥٠١٢:١١:٣٣١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٢:٠٦٢٣:٣١:٤٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٥٢٠٦:٣٧:٥٩١٢:١١:٣١١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٢:٥٢٢٣:٣١:٤٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٧:٠٦١٢:١١:٢٨١٧:٤٦:١٤١٨:٠٣:٣٧٢٣:٣١:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٦:١٢١٢:١١:٢٥١٧:٤٧:٠١١٨:٠٤:٢٢٢٣:٣١:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٥:١٧١٢:١١:٢٠١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٥:٠٧٢٣:٣١:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٤:٢١١٢:١١:١٥١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٥:٥٢٢٣:٣١:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٢٤١٢:١١:١٠١٧:٤٩:١٩١٨:٠٦:٣٦٢٣:٣١:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٢:٢٧١٢:١١:٠٤١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٧:٢٠٢٣:٣١:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:٢٨١٢:١٠:٥٧١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣١:٢٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٠:٢٩١٢:١٠:٤٩١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٤٧٢٣:٣١:١٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:١٠:٤١١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:٣٠٢٣:٣١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قرنطینه جهاداستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قرنطینه جهاداستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرنطینه جهاداستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٣:٢٤١٢:١١:١٠١٧:٤٩:١٩١٨:٠٦:٣٦٢٣:٣١:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٢:٢٧١٢:١١:٠٤١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٧:٢٠٢٣:٣١:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:٢٨١٢:١٠:٥٧١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣١:٢٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٠:٢٩١٢:١٠:٤٩١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٤٧٢٣:٣١:١٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:١٠:٤١١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:٣٠٢٣:٣١:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٢٨:٢٧١٢:١٠:٣٢١٧:٥٣:٠٢١٨:١٠:١٢٢٣:٣١:٠٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٠:٢٣١٧:٥٣:٤٦١٨:١٠:٥٤٢٣:٣٠:٥٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٢٢١٢:١٠:١٣١٧:٥٤:٢٩١٨:١١:٣٦٢٣:٣٠:٤٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٥:١٩١٢:١٠:٠٢١٧:٥٥:١١١٨:١٢:١٨٢٣:٣٠:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٤:١٤١٢:٠٩:٥١١٧:٥٥:٥٤١٨:١٢:٥٩٢٣:٣٠:٢٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٣:٠٩١٢:٠٩:٤٠١٧:٥٦:٣٦١٨:١٣:٤٠٢٣:٣٠:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٢:٠٤١٢:٠٩:٢٧١٧:٥٧:١٧١٨:١٤:٢١٢٣:٣٠:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٠:٥٧١٢:٠٩:١٥١٧:٥٧:٥٨١٨:١٥:٠١٢٣:٢٩:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:١٩:٥٠١٢:٠٩:٠٢١٧:٥٨:٣٩١٨:١٥:٤١٢٣:٢٩:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:١٨:٤٣١٢:٠٨:٤٨١٧:٥٩:٢٠١٨:١٦:٢١٢٣:٢٩:٢٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٧:٣٥١٢:٠٨:٣٤١٨:٠٠:٠٠١٨:١٧:٠١٢٣:٢٩:١٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٦:٢٦١٢:٠٨:٢٠١٨:٠٠:٤٠١٨:١٧:٤٠٢٣:٢٨:٥٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٥:١٧١٢:٠٨:٠٥١٨:٠١:٢٠١٨:١٨:١٩٢٣:٢٨:٤٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٤:٠٨١٢:٠٧:٥٠١٨:٠١:٥٩١٨:١٨:٥٨٢٣:٢٨:٢٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٢:٥٨١٢:٠٧:٣٤١٨:٠٢:٣٨١٨:١٩:٣٦٢٣:٢٨:١٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١١:٤٨١٢:٠٧:١٩١٨:٠٣:١٧١٨:٢٠:١٥٢٣:٢٧:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٠:٣٧١٢:٠٧:٠٣١٨:٠٣:٥٥١٨:٢٠:٥٣٢٣:٢٧:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٠٩:٢٦١٢:٠٦:٤٦١٨:٠٤:٣٤١٨:٢١:٣١٢٣:٢٧:٢٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٨:١٥١٢:٠٦:٣٠١٨:٠٥:١٢١٨:٢٢:٠٩٢٣:٢٧:٠٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٧:٠٣١٢:٠٦:١٣١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٢:٤٧٢٣:٢٦:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٥:٥٦١٨:٠٦:٢٨١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٦:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٤:٣٩١٢:٠٥:٣٨١٨:٠٧:٠٥١٨:٢٤:٠٢٢٣:٢٦:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٣:٢٧١٢:٠٥:٢١١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٤:٤٠٢٣:٢٥:٥١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٥:٠٤١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٥:١٧٢٣:٢٥:٣١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قرنطینه جهاداستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قرنطینه جهاداستان روستای قرنطینه جهاداستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قرنطینه جهاداستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قرنطینه جهاداستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قرنطینه جهاداستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قرنطینه جهاداستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قرنطینه جهاداستان

روستای قرنطینه جهاداستان بر روی نقشه

روستای قرنطینه جهاداستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قرنطینه جهاداستان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قرنطینه جهاداستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قرنطینه جهاداستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قرنطینه جهاداستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قرنطینه جهاداستان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قرنطینه جهاداستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قرنطینه جهاداستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قرنطینه جهاداستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قرنطینه جهاداستان
افق شرعی امروز فردا قرنطینه جهاداستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قرنطینه جهاداستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو