جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قرداش آباد

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قرداش آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قرداش آباد (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای قرداش آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قرداش آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرداش آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
در هر سرنوشتی، رازی مهم فرو نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قرداش آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قرداش آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرداش آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قرداش آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قرداش آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قرداش آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٢٧٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٢:٠٤١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٦٠٠:٢١:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠١:٤٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:٢١:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٤:٥٢١٣:٠١:٣٥١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٠٠٠٠:٢٠:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٣:٤٩١٣:٠١:٢١١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٧٠٠:٢٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠١:٠٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٤٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:١٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٠:١٨١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٨:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٠٢٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٤٠٠٠:١٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٩٠٠:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٧:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٩:١٦١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٧:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٥٠٠:١٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢١:١٤١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٦:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٩:٣١١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:١٣٠٠:١٦:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٣٠٠:١٦:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:١٢٠٠:١٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:١٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٨:٢٠١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٣١٠٠:١٥:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٨:١٧١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:١١٠٠:١٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٨:١٤١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٨:١٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٣١٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٢:٤١١٢:٥٨:١٠١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٢:٠١١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قرداش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قرداش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قرداش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قرداش آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قرداش آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قرداش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرداش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قرداش آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قرداش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قرداش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قرداش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قرداش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرداش آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قرداش آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قرداش آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قرداش آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قرداش آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٣:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٣:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٦:٠٠١٢:٥٨:٣٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٣:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٨:٤١١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:١٧٠٠:١٣:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٥٣٠٠:١٣:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٤:٣٢١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٣:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:١٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٢٠٠:١٣:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٤:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٠:٠١١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٤:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٤:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٤:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:١٦٠٠:١٤:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٤:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:١٦١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٤:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:١٥١٣:٠١:١٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:١٦١٣:٠١:٣١٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:١٨١٣:٠١:٤٤٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٢:٢١١٣:٠١:٥٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٦:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٦:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٦:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قرداش آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قرداش آباد روستای قرداش آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قرداش آباد روستای قرداش آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قرداش آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قرداش آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قرداش آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قرداش آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قرداش آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قرداش آباد

روستای قرداش آباد بر روی نقشه

روستای قرداش آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قرداش آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قرداش آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قرداش آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قرداش آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قرداش آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قرداش آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قرداش آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قرداش آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قرداش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق قرداش آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا قرداش آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قرداش آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قرداش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قرداش آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قرداش آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قرداش آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قرداش آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو