جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قراجه محمد

کشکسرای | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز قراجه محمد

اذان صبح: ٠٥:٠٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٤٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٠٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قراجه محمد (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای قراجه محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قراجه محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قراجه محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

مثل افریقائی
ممكن است دروغ یك سال بدود، راستی در یك روز از او جلو می افتد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قراجه محمد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قراجه محمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قراجه محمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قراجه محمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قراجه محمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قراجه محمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٩٠٦:٥٣:٢٢١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٤١:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥١:٥٦١٣:٢٧:٤٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٤١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٠٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٧:٣٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٧:٢١٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٤٠:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٧:٤٢١٣:٢٧:٠٨٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٠٠٦:٤٦:١٩١٣:٢٦:٥٥٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٣٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٤:٥٧١٣:٢٦:٤٢٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٣٩:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٥٠٦:٤٣:٣٥١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٤٢:١٤١٣:٢٦:١٨٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥١٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٦:٠٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٥٠٠:٣٨:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٥:٥٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٧:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٥:٤٥٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٧:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٥:٣٥٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٧:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١١٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٥:٢٦٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٦:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٣٤:٢٩١٣:٢٥:١٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٦:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٣:١٥١٣:٢٥:٠٨٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٣٥:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٥:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٤:٤٦٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٤:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢٧:٢٢١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٦:١٥١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣٣:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٢٤:٠٥١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٦:٠٧٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٣:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٤:١٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٣٣:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٤:١٢٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:٢٤:١١٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٩:٤١٠٠:٣٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١١٠٦:١٩:٠٤١٣:٢٤:٠٩٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قراجه محمد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قراجه محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قراجه محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قراجه محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای قراجه محمد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قراجه محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قراجه محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قراجه محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای قراجه محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قراجه محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قراجه محمد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قراجه محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قراجه محمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قراجه محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قراجه محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قراجه محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قراجه محمد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٣٤:١٨٢٠:٤٦:٣٨٢١:٠٧:٥٧٠٠:٤١:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٢٢:١٧١٣:٣٤:١٩٢٠:٤٥:٥٣٢١:٠٧:٠٧٠٠:٤١:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٢٣:٠٧١٣:٣٤:٢١٢٠:٤٥:٠٥٢١:٠٦:١٧٠٠:٤١:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٣٤:٢١٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٥:٢٤٠٠:٤١:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٣٤:٢١٢٠:٤٣:٢٦٢١:٠٤:٣٠٠٠:٤٢:٠٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٢٥:٣٧١٣:٣٤:٢٠٢٠:٤٢:٣٣٢١:٠٣:٣٤٠٠:٤٢:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٢٦:٢٧١٣:٣٤:١٩٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٢:٣٧٠٠:٤٢:٢٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٧:١٩١٣:٣٤:١٧٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٣٨٠٠:٤٢:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٢٨:١٠١٣:٣٤:١٥٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠٠:٣٧٠٠:٤٢:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٩:٠٢١٣:٣٤:١١٢٠:٣٨:٤٨٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٤٣:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٩:٥٤١٣:٣٤:٠٨٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٣١٠٠:٤٣:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٣٤:٠٣٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٤٣:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٣١:٣٨١٣:٣٣:٥٨٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٤٣:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٣٢:٣١١٣:٣٣:٥٣٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:١٢٠٠:٤٣:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٣٣:٢٣١٣:٣٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٤٣:٤٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٣٤:١٦١٣:٣٣:٣٩٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٤٣:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٣٥:٠٩١٣:٣٣:٣٢٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٤٢٠٠:٤٣:٥١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٣٦:٠٢١٣:٣٣:٢٤٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٤٣:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣٦:٥٥١٣:٣٣:١٦٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:١٥٠٠:٤٣:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣٧:٤٩١٣:٣٣:٠٦٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٤٤:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٨:٤٢١٣:٣٢:٥٧٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٤٤:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٩:٣٥١٣:٣٢:٤٧٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٤٤:٠٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٤٠:٢٩١٣:٣٢:٣٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٤٤:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٤١:٢٢١٣:٣٢:٢٥٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٤٤:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٤٢:١٦١٣:٣٢:١٣٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٢٨٠٠:٤٤:٠٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٤٣:٠٩١٣:٣٢:٠١٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٤٤:٠٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٤٤:٠٣١٣:٣١:٤٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٤٤:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٤٤:٥٦١٣:٣١:٣٤٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٤٤:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٤٥:٥٠١٣:٣١:٢١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٤٣:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٦:٤٣١٣:٣١:٠٦٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٣١٠٠:٤٣:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٧:٣٧١٣:٣٠:٥٢٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قراجه محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قراجه محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قراجه محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قراجه محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قراجه محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قراجه محمد

روستای قراجه محمد بر روی نقشه

روستای قراجه محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قراجه محمد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قراجه محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قراجه محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قراجه محمد
زمان پخش اذان زنده به افق قراجه محمد
زمان پخش اذان مستقیم به افق قراجه محمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قراجه محمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا قراجه محمد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قراجه محمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قراجه محمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قراجه محمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو