جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قراجه محمد

کشکسرای | مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز قراجه محمد


اذان صبح: ٠٦:٠٣:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٧:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٦:١٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قراجه محمد (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای قراجه محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قراجه محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قراجه محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سر والتر راج
عشق راستین، آتشی پایدار است كه در اندیشه ی انسان شعله ای جاودان دارد. رخوت پیری و مرگ را در آن راهی نیست؛ همیشه چنین خواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قراجه محمد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قراجه محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قراجه محمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قراجه محمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قراجه محمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قراجه محمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٥:٥٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٧:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٥:٤٤٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٧:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٥:٣٤٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٠١٠٠:٣٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٣٥:٢٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٠١٠٠:٣٦:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٤:١٢١٣:٢٥:١٦٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٦:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢٥:٠٨٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٥:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٥:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢٤:٤٦٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٨:١٥١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٤:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٤:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣٤:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢٤:٥٥١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٣:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٢٣:٥١١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٣:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٤:١٤٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٢:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٤:١٢٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٢:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٩:٤٨١٣:٢٤:١١٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٣٢:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٨:٥١١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٢:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣٢:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٧:٠١١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٤٩٠٠:٣١:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٤٨٠٦:١٦:٠٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٥:١٧١٣:٢٤:١١٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٣١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٥٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٤:١٣٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣١:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٣:٤٠١٣:٢٤:١٥٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٦:٣٤٠٠:٣١:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٤٨٠٦:١٢:٥٤١٣:٢٤:١٨٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٣٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٣٧٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٣٠:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١١:٢٧١٣:٢٤:٢٦٢٠:٣٧:٥٣٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٢١٠٦:١٠:٤٥١٣:٢٤:٣٠٢٠:٣٨:٤٣٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٠:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٦٠٦:١٠:٠٦١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قراجه محمد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قراجه محمد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای قراجه محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قراجه محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قراجه محمد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٥٠:٤٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:١٥:٣٥١٧:٠٨:١٢١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٩:٥٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٣:٤٣١٢:١٥:٥٦١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٣٩٢٣:٣٠:١٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢٤:٤٢١٢:١٦:١٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٨:٢٥٢٣:٣٠:٢٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢٥:٤١١٢:١٦:٣٩١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:١٣٢٣:٣٠:٤٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥٤:٠٩٠٧:٢٦:٣٩١٢:١٧:٠٢١٧:٠٧:١٠١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣١:٠٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٧:٢٥١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:٥٥٢٣:٣١:٢٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٨:٣٣١٢:١٧:٤٩١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣١:٤٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٩:٢٨١٢:١٨:١٣١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣٢:٠٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٣٠:٢٢١٢:١٨:٣٨١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٢٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٥٨:١٢٠٧:٣١:١٥١٢:١٩:٠٣١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٥٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٥٨:٥٨٠٧:٣٢:٠٧١٢:١٩:٢٩١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣٣:١٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٣٢:٥٧١٢:١٩:٥٦١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٧:٥١٢٣:٣٣:٣٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٣٣:٤٧١٢:٢٠:٢٢١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣٤:٠١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٦:٠١:١١٠٧:٣٤:٣٥١٢:٢٠:٥٠١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:٣٤:٢٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٦:٠١:٥٤٠٧:٣٥:٢١١٢:٢١:١٧١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:١٦٢٣:٣٤:٥١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٣٦:٠٧١٢:٢١:٤٥١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٢٨٢٣:٣٥:١٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٦:٥١١٢:٢٢:١٤١٧:٠٧:٣١١٧:٢٨:٤٣٢٣:٣٥:٤٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠٣:٥٥٠٧:٣٧:٣٣١٢:٢٢:٤٢١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٥٩٢٣:٣٦:١٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠٤:٣٣٠٧:٣٨:١٤١٢:٢٣:١١١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٩:١٨٢٣:٣٦:٣٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٥:١٠٠٧:٣٨:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٩:٣٨٢٣:٣٧:٠٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٥:٤٦٠٧:٣٩:٣١١٢:٢٤:١٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٣٠:٠٠٢٣:٣٧:٣٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:٠٦:٢١٠٧:٤٠:٠٧١٢:٢٤:٣٩١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٢٤٢٣:٣٨:٠٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:٠٦:٥٤٠٧:٤٠:٤١١٢:٢٥:٠٩١٧:٠٩:٣٥١٧:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٣١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:٠٧:٢٦٠٧:٤١:١٤١٢:٢٥:٣٩١٧:١٠:٠٣١٧:٣١:١٨٢٣:٣٩:٠٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٤١:٤٥١٢:٢٦:٠٩١٧:١٠:٣٣١٧:٣١:٤٨٢٣:٣٩:٢٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:٠٨:٢٦٠٧:٤٢:١٤١٢:٢٦:٣٩١٧:١١:٠٤١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٩:٥٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:٠٨:٥٤٠٧:٤٢:٤١١٢:٢٧:٠٨١٧:١١:٣٨١٧:٣٢:٥٣٢٣:٤٠:٢٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:٠٩:٢١٠٧:٤٣:٠٦١٢:٢٧:٣٨١٧:١٢:١٣١٧:٣٣:٢٨٢٣:٤٠:٥٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:٠٩:٤٦٠٧:٤٣:٣٠١٢:٢٨:٠٨١٧:١٢:٥٠١٧:٣٤:٠٥٢٣:٤١:٣٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:١٠:٠٩٠٧:٤٣:٥١١٢:٢٨:٣٨١٧:١٣:٢٩١٧:٣٤:٤٣٢٣:٤٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قراجه محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قراجه محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قراجه محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قراجه محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قراجه محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قراجه محمد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٦:٢٧١٢:١٣:٤٧١٧:١٠:٤٧١٧:٣١:١٥٢٣:٢٨:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٧:٣١١٢:١٤:٠٣١٧:١٠:١٦١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢٨:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٨:٣٤١٢:١٤:٢٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٣٠:٢١٢٣:٢٨:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٩:٣٧١٢:١٤:٣٨١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٩:٠٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:٢٠:٣٩١٢:١٤:٥٦١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٩:٢٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٠٠٧:٢١:٤١١٢:١٥:١٥١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٩:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:١٥:٣٥١٧:٠٨:١٢١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٩:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٣:٤٣١٢:١٥:٥٦١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٨:٣٩٢٣:٣٠:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢٤:٤٢١٢:١٦:١٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٨:٢٥٢٣:٣٠:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢٥:٤١١٢:١٦:٣٩١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٨:١٣٢٣:٣٠:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٩٠٧:٢٦:٣٩١٢:١٧:٠٢١٧:٠٧:١٠١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣١:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٧:٢٥١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:٥٥٢٣:٣١:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٨:٣٣١٢:١٧:٤٩١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣١:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٩:٢٨١٢:١٨:١٣١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٧:٤٥٢٣:٣٢:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٣٠:٢٢١٢:١٨:٣٨١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٣١:١٥١٢:١٩:٠٣١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٢:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٨٠٧:٣٢:٠٧١٢:١٩:٢٩١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٤٦٢٣:٣٣:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٣٠٧:٣٢:٥٧١٢:١٩:٥٦١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٧:٥١٢٣:٣٣:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٣٣:٤٧١٢:٢٠:٢٢١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣٤:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١١٠٧:٣٤:٣٥١٢:٢٠:٥٠١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:٣٤:٢٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٤٠٧:٣٥:٢١١٢:٢١:١٧١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٨:١٦٢٣:٣٤:٥١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٣٦:٠٧١٢:٢١:٤٥١٧:٠٧:١٧١٧:٢٨:٢٨٢٣:٣٥:١٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٦:٥١١٢:٢٢:١٤١٧:٠٧:٣١١٧:٢٨:٤٣٢٣:٣٥:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٥٠٧:٣٧:٣٣١٢:٢٢:٤٢١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٨:٥٩٢٣:٣٦:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٣٠٧:٣٨:١٤١٢:٢٣:١١١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٩:١٨٢٣:٣٦:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٠٠٧:٣٨:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٩:٣٨٢٣:٣٧:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٦٠٧:٣٩:٣١١٢:٢٤:١٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٣٠:٠٠٢٣:٣٧:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢١٠٧:٤٠:٠٧١٢:٢٤:٣٩١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:٢٤٢٣:٣٨:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٤٠٧:٤٠:٤١١٢:٢٥:٠٩١٧:٠٩:٣٥١٧:٣٠:٥٠٢٣:٣٨:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٦٠٧:٤١:١٤١٢:٢٥:٣٩١٧:١٠:٠٣١٧:٣١:١٨٢٣:٣٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قراجه محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قراجه محمد روستای قراجه محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قراجه محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قراجه محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قراجه محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قراجه محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قراجه محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قراجه محمد

روستای قراجه محمد بر روی نقشه

روستای قراجه محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قراجه محمد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قراجه محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قراجه محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قراجه محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قراجه محمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قراجه محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا قراجه محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قراجه محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قراجه محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قراجه محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قراجه محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قراجه محمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قراجه محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو