جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قدمگاه

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قدمگاه


اذان صبح: ٠٤:١٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٧
اذان ظهر: ١١:١٩:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:١٩
اذان مغرب: ١٧:١٥:٤١
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٣٥

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قدمگاه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر قدمگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر قدمگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قدمگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

لئو نیكولایویچ تولستوی
انسان نمی تواند به تنهایی و برای خود زندگی كند؛ این مرگ است نه زندگی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قدمگاه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قدمگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قدمگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣١:٤١١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣١:٣٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣١:٢٢١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٣١:١٤١٩:١٨:٤٧١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣١:٠٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٢:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٢٧٢٣:٤٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٠:١٨١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:١٥٢٣:٤١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٣:٤٣١٢:٣٠:١٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:١٢١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٥٢١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤١:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤١:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٤١٢٣:٤٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٩:١٥١٢:٣٠:٠٦١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٣٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٨:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٢٦٢٣:٤٠:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٣:١٨٢٣:٤٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٤:٠٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٠:١٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٣٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٠:١٣١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٥١٢٣:٣٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٠:١٥١٩:٣٦:١٦١٩:٥٦:٤١٢٣:٣٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:١٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٠٨٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٣٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:١٠٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٩:٠٩٢٣:٣٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٣٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٥٧٢٣:٣٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر قدمگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر قدمگاه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٢١:٥٦١١:٢٦:١٥١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٨:٠٩٢٢:٤٤:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٢٢:٤٣١١:٢٥:٥٤١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٤٠٢٢:٤٣:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٣:٣١١١:٢٥:٣٤١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٥:١١٢٢:٤٣:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٤:١٨١١:٢٥:١٣١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:٤٢٢٢:٤٣:١٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٢٥:٠٦١١:٢٤:٥٢١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:١٣٢٢:٤٣:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٤٠٥:٢٥:٥٤١١:٢٤:٣٢١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٠:٤٥٢٢:٤٢:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٢٦:٤٢١١:٢٤:١٢١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:١٧٢٢:٤٢:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٢٧:٣٠١١:٢٣:٥٢١٧:١٩:٤١١٧:٣٧:٥٠٢٢:٤٢:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٢٨:١٩١١:٢٣:٣٣١٧:١٨:١٤١٧:٣٦:٢٣٢٢:٤١:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٢٩:٠٧١١:٢٣:١٤١٧:١٦:٤٦١٧:٣٤:٥٦٢٢:٤١:٢٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٢٩:٥٦١١:٢٢:٥٥١٧:١٥:٢٠١٧:٣٣:٢٩٢٢:٤١:١٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٣٠:٤٦١١:٢٢:٣٦١٧:١٣:٥٣١٧:٣٢:٠٤٢٢:٤٠:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣١:٣٥١١:٢٢:١٨١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٣٨٢٢:٤٠:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٢:٢٥١١:٢٢:٠٠١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:١٣٢٢:٤٠:١٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٣:١٥١١:٢١:٤٢١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٧:٤٩٢٢:٣٩:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٤:٠٥١١:٢١:٢٥١٧:٠٨:١٢١٧:٢٦:٢٥٢٢:٣٩:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٣٤:٥٥١١:٢١:٠٨١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٠٢٢٢:٣٩:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٣٥:٤٦١١:٢٠:٥٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٤٠٢٢:٣٩:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٦:٣٧١١:٢٠:٣٦١٧:٠٤:٠٢١٧:٢٢:١٨٢٢:٣٨:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٧:٢٨١١:٢٠:٢٠١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٠:٥٧٢٢:٣٨:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٢٠٥:٣٨:٢٠١١:٢٠:٠٥١٧:٠١:١٩١٧:١٩:٣٧٢٢:٣٨:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٣٩:١٢١١:١٩:٥١١٦:٥٩:٥٨١٧:١٨:١٧٢٢:٣٨:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٠:٠٥١١:١٩:٣٧١٦:٥٨:٣٨١٧:١٦:٥٩٢٢:٣٧:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٠:٥٧١١:١٩:٢٣١٦:٥٧:١٩١٧:١٥:٤١٢٢:٣٧:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤١:٥٠١١:١٩:١١١٦:٥٦:٠٠١٧:١٤:٢٤٢٢:٣٧:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٢:٤٤١١:١٨:٥٩١٦:٥٤:٤٣١٧:١٣:٠٨٢٢:٣٧:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٣:٣٨١١:١٨:٤٧١٦:٥٣:٢٦١٧:١١:٥٣٢٢:٣٦:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:٣٢١١:١٨:٣٦١٦:٥٢:١٠١٧:١٠:٣٨٢٢:٣٦:٤١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٥:٢٧١١:١٨:٢٦١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٩:٢٥٢٢:٣٦:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٦:٢٢١١:١٨:١٦١٦:٤٩:٤١١٧:٠٨:١٣٢٢:٣٦:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قدمگاه

قَدَمْگاه شهری است در استان خراسان رضوی در شرق نیشابور. این شهر در بخش زبرخان شهرستان نیشابور قرار دارد

شهر قدمگاه در ویکیپدیا

شهر قدمگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قدمگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قدمگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قدمگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قدمگاه
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قدمگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قدمگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قدمگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قدمگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قدمگاه
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ قدمگاه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قدمگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قدمگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو