جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قدمگاه

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قدمگاه


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قدمگاه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر قدمگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قدمگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قدمگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام جعفر صادق (ع)
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید

اوقات شرعی ماه جاری شهر قدمگاه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قدمگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قدمگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قدمگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣١:٤١١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣١:٣٢١٩:١٧:٠٤١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣١:٢٢١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٤:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:١٤١٢:٣١:١٤١٩:١٨:٤٧١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٣:٠٦١٢:٣١:٠٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤١:٥٩١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٥٠١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٠:٣٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٢:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٤٠١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٢٧٢٣:٤٢:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٢:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٠:١٨١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:١٥٢٣:٤١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٣:٤٣١٢:٣٠:١٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٠:١٢١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٥٢١٢:٣٠:١٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤١:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٣٠:٥٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤١:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٠:٠٦١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٤١٢٣:٤٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٩:١٥١٢:٣٠:٠٦١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٣٣٢٣:٤٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٨:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥٢:٢٦٢٣:٤٠:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٣:١٨٢٣:٤٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٤:٠٩٢٣:٤٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٠:١٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٣٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٠:١٣١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٥١٢٣:٣٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣٠:١٥١٩:٣٦:١٦١٩:٥٦:٤١٢٣:٣٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:١٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٠٨٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٨:٢٠٢٣:٣٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:١٠٠٥:٢٢:٤٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٩:٠٩٢٣:٣٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:١٣٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٩:٥٧٢٣:٣٩:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قدمگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر قدمگاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر قدمگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قدمگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:١٦٠٥:١٧:٠٧١٢:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٤٢٠:١٥:٣٦٢٣:٤١:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣١٠٥:١٧:٢٢١٢:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٥:٤٦٢٣:٤٢:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٨٠٥:١٧:٣٨١٢:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٥:٥٥٢٣:٤٢:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٨٠٥:١٧:٥٥١٢:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٦:٠٢٢٣:٤٢:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٠٠٥:١٨:١٣١٢:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٦:٠٧٢٣:٤٢:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٥٠٥:١٨:٣٤١٢:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥١٢٠:١٦:١١٢٣:٤٣:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٢٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٦:١٢٢٣:٤٣:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥١٠٥:١٩:١٨١٢:٣٧:١٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٦:١٢٢٣:٤٣:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٣٠٥:١٩:٤٢١٢:٣٧:٢٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٦:١٠٢٣:٤٣:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٦٠٥:٢٠:٠٧١٢:٣٧:٣٤١٩:٥٤:٥١٢٠:١٦:٠٦٢٣:٤٤:١١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٢٠٥:٢٠:٣٤١٢:٣٧:٤٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٤:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٠٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٧:٥٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:٥٣٢٣:٤٤:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٢١:٣١١٢:٣٨:٠٨١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٥:٤٤٢٣:٤٥:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣١٠٥:٢٢:٠١١٢:٣٨:١٨١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٥:٣٣٢٣:٤٥:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٥٠٥:٢٢:٣٢١٢:٣٨:٢٩١٩:٥٤:١٢٢٠:١٥:٢٠٢٣:٤٥:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٠٠٥:٢٣:٠٤١٢:٣٨:٣٩١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٥:٠٥٢٣:٤٥:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٨:٤٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٤:٤٨٢٣:٤٦:١٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٢٤:١٢١٢:٣٨:٥٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٩٢٣:٤٦:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٩:٠٦١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٤:٠٩٢٣:٤٦:٤٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٥:٢٣١٢:٣٩:١٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٧:٠٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٩:٢٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٣:٢٢٢٣:٤٧:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٦:٣٧١٢:٣٩:٣٠١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٢:٥٦٢٣:٤٧:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٣٠٥:٢٧:١٦١٢:٣٩:٣٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٢٨٢٣:٤٧:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٧:٥٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٥١:١١٢٠:١١:٥٩٢٣:٤٨:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٨:٣٥١٢:٣٩:٤٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٢٧٢٣:٤٨:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٢٩:١٥١٢:٣٩:٥٤١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٥٤٢٣:٤٨:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٩:٥٦١٢:٣٩:٥٩١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٨:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠١٠٥:٣٠:٣٨١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٢٢٣:٤٩:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٣١:٢١١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٩:٠٤٢٣:٤٩:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٠٤١٢:٤٠:١٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٤٩:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١١٠٥:٣٢:٤٧١٢:٤٠:١٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٧:٤٢٢٣:٤٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قدمگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر قدمگاه شهر قدمگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قدمگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قدمگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قدمگاه

قَدَمْگاه شهری است در استان خراسان رضوی در شرق نیشابور. این شهر در بخش زبرخان شهرستان نیشابور قرار دارد

شهر قدمگاه در ویکیپدیا

شهر قدمگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قدمگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قدمگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قدمگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قدمگاه
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر قدمگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قدمگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قدمگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قدمگاه
افق شرعی امروز فردا قدمگاه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قدمگاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قدمگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قدمگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قدمگاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قدمگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو