جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قدمگاه حضرت ابوالفضل


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١١:٢٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

آلك بورن
می توان یك میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه حضرت ابوالفضل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٣:٣٨١٢:٤٦:١٩١٩:١٩:٢٤١٩:٣٦:٤٥٠٠:٠٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٢:٤٤١٢:٤٦:٠٩١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٢٢٠٠:٠٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١١:٥٠١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٥٩٠٠:٠٤:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٥:٥١١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠٤:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٠:٠٦١٢:٤٥:٤٣١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٥:٣٥١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٣:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٢٧٠٠:٠٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٥:٢١١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٥:١٥١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٤١٠٠:٠٣:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:١٩٠٠:٠٢:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٥٦٠٠:٠٢:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:١١٠٠:٠٢:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٣:٠٧١٢:٤٤:٥٢١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٢:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠١:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٠:٢٩١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:١٩٠٠:٠١:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٩:٥٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٥٧٠٠:٠١:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٤:٤٥١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:١٢٠٠:٠١:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠١:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠١:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٧:٠٧١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٠٣٠٠:٠١:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٤:٥٣١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٤٠٠٠:٠١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:١٧٠٠:٠١:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٥:٠١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠١:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٤:٥٤١٢:٤٥:١١١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدمگاه حضرت ابوالفضل

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:١١:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١١:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١١:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:١٤٠٠:١١:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:١١:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:٠١٠٠:١١:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٣٠٠:١١:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٢:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٠:١٠١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٢:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٢١٠٠:١٢:١٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١١:١٦١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١١:٤٩١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٢:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٢:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٢٠٠:١٢:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٣:٢٧١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٥٠٠:١٢:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٤:١٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٤٦٠٠:١٢:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٤:٠٦١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٢:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٢:١٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٥:٣٧١٢:٥٣:٤٩١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:١٤٠٠:١٢:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢١٠٠:١٢:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٢٧٠٠:١٢:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:١٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٢:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٢:٠٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:١٥١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٠٠٠:١١:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٤٣٠٠:١١:٤٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٩:١٧١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:١١:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٤٥٠٠:١١:٣٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٤٥٠٠:١١:٢٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥١:٥٢١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٥٠٠:١١:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢١:١٩١٢:٥١:٣٨١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٤٣٠٠:١١:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥١:٢٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٤١٠٠:١١:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قدمگاه حضرت ابوالفضل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قدمگاه حضرت ابوالفضل
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه حضرت ابوالفضل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدمگاه حضرت ابوالفضل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قدمگاه حضرت ابوالفضل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قدمگاه حضرت ابوالفضل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قدمگاه حضرت ابوالفضل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قدمگاه حضرت ابوالفضل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قدمگاه حضرت ابوالفضل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو