جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قدح پایین

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قدح پایین


اذان صبح: ٠٥:٤٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٤٨
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٩

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قدح پایین (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای قدح پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قدح پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدح پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قدح پایین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قدح پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدح پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قدح پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدح پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قدح پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٨:١٣١٣:١٨:٢٦١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٧:٠٩١٣:١٨:١٧١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٣:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٨:٠٠٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٣:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٤:٠٦١٣:١٧:٥٢٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٢:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣١:١٢١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٠:١٦١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٢:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٩:٢١١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣١:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٧:١٧٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣١:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٧:١٣٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٣١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٧:١٠٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣١:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٣٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٤:١٧١٣:١٧:٠٣٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٠:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١١٠٦:٢٣:٣١١٣:١٧:٠٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٠:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٧:٠١٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٧:٠٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٠:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢١:٢٠١٣:١٧:٠٢٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٧:٠٤٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:١١٠٠:٣٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٧:٠٥٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٩:٢٢١٣:١٧:٠٨٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤١٠٠:٢٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٨:٤٥١٣:١٧:١١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٨:١٠١٣:١٧:١٤٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٧:٣٧١٣:١٧:١٨٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٧:٠٥١٣:١٧:٢٣٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٢٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٦:٣٤١٣:١٧:٢٨٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٦:٠٥١٣:١٧:٣٤٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدح پایین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قدح پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قدح پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدح پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قدح پایین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قدح پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قدح پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قدح پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قدح پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدح پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قدح پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدح پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح پایین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٤٠:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٣:٠٨١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٠:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٠:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٢:٣٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١١:٤٩٠٠:٤٠:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٢:١٩١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٩:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٢:٠١١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٩:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٢:٥١١٣:٢١:٤٣١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٣٩:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٣:٣١١٣:٢١:٢٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٩:٢١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٤:١٠١٣:٢١:٠٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٣٩:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٤:٥٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٨:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٥:٢٩١٣:٢٠:٢٩١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٨:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٦:٠٨١٣:٢٠:١٠١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٢٧٠٠:٣٨:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٩:٥٠١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٣٨:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٧:٢٦١٣:١٩:٣٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٤٧٠٠:٣٧:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٩:١٠١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٦٠٠:٣٧:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٤٠٦:٥٨:٤٣١٣:١٨:٥٠١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٧:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٦:٥٩:٢٢١٣:١٨:٢٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٧:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٠:٠١١٣:١٨:٠٨١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٢٣٠٠:٣٦:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٠:٣٩١٣:١٧:٤٧١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٦:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠١:١٨١٣:١٧:٢٦١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٣٩٠٠:٣٦:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠١:٥٧١٣:١٧:٠٥١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:١٧٠٠:٣٦:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٢:٣٥١٣:١٦:٤٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٥:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٣:١٤١٣:١٦:٢٢١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٣٠٠:٣٥:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٣:٥٢١٣:١٦:٠١١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١١٠٠:٣٥:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٤:٣١١٣:١٥:٣٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٤٨٠٠:٣٤:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٥:١٠١٣:١٥:١٨١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٢٦٠٠:٣٤:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٥:٤٨١٣:١٤:٥٦١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٠٤٠٠:٣٤:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٢٧١٣:١٤:٣٥١٩:٢٢:١٢١٩:٣٩:٤١٠٠:٣٤:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٧:٠٦١٣:١٤:١٤١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:١٩٠٠:٣٣:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٧:٤٥١٣:١٣:٥٢١٩:١٩:٢٩١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٣:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:١٣:٣١١٨:١٨:٠٧١٨:٣٥:٣٥٢٣:٣٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قدح پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح پایین روستای قدح پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح پایین روستای قدح پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قدح پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدح پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قدح پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قدح پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قدح پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قدح پایین

روستای قدح پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قدح پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قدح پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قدح پایین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قدح پایین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قدح پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدح پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قدح پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قدح پایین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قدح پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قدح پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق قدح پایین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قدح پایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق قدح پایین
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قدح پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قدح پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قدح پایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قدح پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو