جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قدح بالا

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قدح بالا


اذان صبح: ٠٥:٤٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٣٣
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:١٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قدح بالا (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای قدح بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قدح بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدح بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

آنتونی رابینز
اگر به دیگران، قوانین خود را نگویید، نباید امید داشته باشید كه آنان بر پایه ی قوانین شما رفتار كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قدح بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قدح بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدح بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قدح بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قدح بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قدح بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٨:١٠١٣:١٨:٢٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٣٤:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٨:١٦١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٢٣٠٠:٣٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:١٠٠٠:٣٣:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٧:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:١٩:٥٧٠٠:٣٣:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٧:٥١٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٢:٠٥١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٣١:٠٨١٣:١٧:٣١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٠:١٢١٣:١٧:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٢:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:١٨١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٧:١٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٧:٣١١٣:١٧:١٢٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣١:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٥:٠١١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٠:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٤:١٣١٣:١٧:٠٢٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٣٠:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٧:٠١٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٧:٠٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٠:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢١:٥٩١٣:١٧:٠٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٠:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢١:١٦١٣:١٧:٠١٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٠:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٧:٠٢٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٩:٥٦١٣:١٧:٠٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٢٩:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٩:١٨١٣:١٧:٠٦٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٨:٤٢١٣:١٧:٠٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٨:٠٧١٣:١٧:١٣٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٩:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:٣٣١٣:١٧:١٧٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٩:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٠١١٣:١٧:٢٢٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٢٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٦:٣٠١٣:١٧:٢٧٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٩:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٦:٠١١٣:١٧:٣٢٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قدح بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قدح بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قدح بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قدح بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدح بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای قدح بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای قدح بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قدح بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای قدح بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قدح بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدح بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای قدح بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قدح بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:٤٠:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٩:٣٠١٣:٢٣:٠٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٠:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٠:١٠١٣:٢٢:٥١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٠:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:٥٠١٣:٢٢:٣٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١١:٤٩٠٠:٤٠:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:٢٩١٣:٢٢:١٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٩:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٢:٠٩١٣:٢٢:٠٠١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٩:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٢:٤٩١٣:٢١:٤٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٣٩:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٢٨١٣:٢١:٢٤١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٩:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢١:٠٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٣٩:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٠:٤٧١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٨:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢٠:٢٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٨:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:٢٠:٠٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٢٧٠٠:٣٨:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٦:٤٥١٣:١٩:٤٩١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٣٨:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٧:٢٤١٣:١٩:٢٩١٩:٤١:٠٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:٣٧:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٩:٠٩١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٦٠٠:٣٧:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٦:٥٨:٤١١٣:١٨:٤٨١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٧:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٩:٢٠١٣:١٨:٢٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٧:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٩:٥٩١٣:١٨:٠٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٢٢٠٠:٣٦:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٧:٤٦١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٠١٠٠:٣٦:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠١:١٦١٣:١٧:٢٥١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:٣٦:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠١:٥٥١٣:١٧:٠٤١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:١٧٠٠:٣٦:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٢:٣٣١٣:١٦:٤٣١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:٠٣:١٢١٣:١٦:٢١١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٥:٣٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٦:٠٠١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١٠٠٠:٣٥:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٤:٢٩١٣:١٥:٣٨١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٨٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٥:٠٨١٣:١٥:١٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٢٥٠٠:٣٤:٣٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٤:٥٥١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٠٣٠٠:٣٤:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:٠٦:٢٦١٣:١٤:٣٤١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٤:١٢١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:١٨٠٠:٣٣:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٧:٤٤١٣:١٣:٥١١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٣:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٨:٢٣١٢:١٣:٣٠١٨:١٨:٠٦١٨:٣٥:٣٤٢٣:٣٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قدح بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح بالا روستای قدح بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای قدح بالا روستای قدح بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قدح بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قدح بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قدح بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قدح بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قدح بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قدح بالا

روستای قدح بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قدح بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قدح بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قدح بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای قدح بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای قدح بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قدح بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قدح بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قدح بالا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قدح بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قدح بالا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ قدح بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قدح بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قدح بالا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قدح بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قدح بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قدح بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قدح بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو