جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قبله

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز قبله


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٠٥

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قبله (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای قبله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قبله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام رضا (ع)
مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى

اوقات شرعی ماه جاری روستای قبله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قبله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قبله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قبله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٣:١٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٣٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤١:٠٥١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٤٠:٠١١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٥٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٣٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٤:٠١١٣:٢٢:٢٣٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٢:١٨٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٢:١٣٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣١:١٦١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٥:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٢:٠١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢١:٥٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣٥:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢١:٥٨٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢١:٥٧٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢١:٥٧٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٤:٥٢١٣:٢١:٥٨٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٣٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٤:١٠١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٠:١٤٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٤:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٤:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٩:٥٧١٣:٢٢:٢٤٢٠:٢٥:١٢٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قبله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قبله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قبله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٥٣٠٧:٢١:٠١١٣:٣١:١١١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٣٥٠٠:٤٩:٣٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:١٩:٤٠١٣:٣٠:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢١٠٠:٤٩:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٥٧٠٧:١٨:١٩١٣:٣٠:٣٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٤٨:٥٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٦:٥٩١٣:٣٠:١٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٤٨:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٣:٠٠٠٧:١٥:٣٨١٣:٢٩:٥٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٤٨:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥١:٣١٠٧:١٤:١٨١٣:٢٩:٤١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٤٧:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٥٨١٣:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٤٧:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١١:٣٨١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٤٧:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٠:١٩١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤٦:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢٨:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٤٦:٢٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٧:٤٠١٣:٢٨:١٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:١١٠٠:٤٥:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٦:٢٢١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٤٥:٣٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٧:٣٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٤٥:١٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٣:٤٦١٣:٢٧:٢٣١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤٤:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٤٤:٢٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:١٢١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٠١٠٠:٤٤:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٩:٥٥١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١١:٤٨٠٠:٤٣:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢٦:١٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٣:٢٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٤٣:٠٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٤٢:٣٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٤:٥٥١٣:٢٥:٣٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:١٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٤٢١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤١:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٢٩١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤١:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥١:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:١٧٠٠:٤١:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٠٤٠٠:٤٠:٥٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:٤٠:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:٢٤:١٦٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٤٠٠٠:٤٠:١٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٦:٣٧١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٩:٥٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٥:٢٨١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٣٩:٣٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٤:٢١١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٣٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قبله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قبله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قبله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قبله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قبله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قبله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٩:٠٥١٢:٣٢:٥٩١٨:٣٧:٢٤١٨:٥٥:٠٢٠٠:٢١:٤٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٦:٠٦٠٧:٢٧:٤٥١٣:٣٢:٤١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:٥١:٢٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٤٠٠٧:٢٦:٢٤١٣:٣٢:٢٣١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٣٠٠:٥١:٠٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٤٠٧:٢٥:٠٣١٣:٣٢:٠٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:١٩٠٠:٥٠:٤٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٣:٤٢١٣:٣١:٤٧١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٠٤٠٠:٥٠:٢٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٠٠٧:٢٢:٢١١٣:٣١:٢٩١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:٥٠:٠١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٥٣٠٧:٢١:٠١١٣:٣١:١١١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٣٥٠٠:٤٩:٣٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٥٠٧:١٩:٤٠١٣:٣٠:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢١٠٠:٤٩:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٧٠٧:١٨:١٩١٣:٣٠:٣٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٤٨:٥٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٦:٥٩١٣:٣٠:١٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٤٨:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٠٠٧:١٥:٣٨١٣:٢٩:٥٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٤٨:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣١٠٧:١٤:١٨١٣:٢٩:٤١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٤٧:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٥٨١٣:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٤٧:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١١:٣٨١٣:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٤٧:٠٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٠:١٩١٣:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤٦:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢٨:٣١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٤٦:٢٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٧:٤٠١٣:٢٨:١٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:١١٠٠:٤٥:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٦:٢٢١٣:٢٧:٥٦١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٤٥:٣٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٧:٣٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٤٥:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٣:٤٦١٣:٢٧:٢٣١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٤٤:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٢:٢٩١٣:٢٧:٠٦١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٤٤:٢٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠١:١٢١٣:٢٦:٥٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٠١٠٠:٤٤:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٩:٥٥١٣:٢٦:٣٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١١:٤٨٠٠:٤٣:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٨:٣٩١٣:٢٦:١٩١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤٣:٢٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٢١٠٠:٤٣:٠٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٤٢:٣٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٤:٥٥١٣:٢٥:٣٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:١٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٣:٤٢١٣:٢٥:٢٠١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤١:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٢:٢٩١٣:٢٥:٠٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤١:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥١:١٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:١٧٠٠:٤١:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٠:٠٦١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٠٤٠٠:٤٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قبله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قبله روستای قبله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قبله روستای قبله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قبله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قبله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قبله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قبله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قبله

روستای قبله بر روی نقشه

روستای قبله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قبله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قبله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قبله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قبله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قبله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قبله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قبله رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قبله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق قبله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قبله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قبله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قبله دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قبله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قبله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قبله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قبله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو