جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قبرمحمدحسن


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٦

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ روستای قبرمحمدحسن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قبرمحمدحسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قبرمحمدحسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سندبرگ
هر فرزندی، نشان دهنده‌ی باور خداوند است كه زندگی باید همچنان جریان داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قبرمحمدحسن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قبرمحمدحسن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٣:٥٩١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٣٠٠:٢١:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٣:٣١١٩:٣٣:١١١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:١١١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٣٨٠٠:٢١:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٠٤٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٧٠٠:٢٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٢:١٤١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:١٣٠٠:١٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٩:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠١:٥١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٨:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٢٣٠٠:١٨:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٢١١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥١٠٠:١٧:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:١٢١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٧:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٠٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٢٠٠:١٧:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٤٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:١٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٠٠٠:١٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قبرمحمدحسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قبرمحمدحسن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قبرمحمدحسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قبرمحمدحسن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٣:٤٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٣:٤١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١١٠٠:١٣:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠١:٢٦١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥١٠٠:١٣:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:١٣:٤٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٠:٤١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٣:٤٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٢١١٣:٠١:١٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٣:٤٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٣:٤٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٣:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٣:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٩:١٦١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٣:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٤:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٥:١١٠٠:١٤:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٤:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٤:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٤:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٤:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٤:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٤:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٥:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٥:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٥:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٥:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:١٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٥:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٦:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٦:١٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٥:١٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٥:٢٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قبرمحمدحسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قبرمحمدحسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قبرمحمدحسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قبرمحمدحسن

روستای قبرمحمدحسن بر روی نقشه

روستای قبرمحمدحسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قبرمحمدحسن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قبرمحمدحسن
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قبرمحمدحسن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قبرمحمدحسن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قبرمحمدحسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قبرمحمدحسن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قبرمحمدحسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو