جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قبرمحمدحسن


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:١٢
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤٦

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای قبرمحمدحسن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قبرمحمدحسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

امام محمد باقر (ع)
اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قبرمحمدحسن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٨٠٠:١٨:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:١١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٥:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٤:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٥٠٠:١٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قبرمحمدحسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قبرمحمدحسن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٩:٤٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٣٤٢٣:٠٨:١٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٨:٠٠١١:٤٩:٥٨١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٨:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٨:٥٢١١:٥٠:١٥١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٠١٢٣:٠٨:٤١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٩:٤٤١١:٥٠:٣٣١٧:٠١:٠٧١٧:١٩:٤٧٢٣:٠٨:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٠:٥١١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٣٤٢٣:٠٩:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٢٧١١:٥١:١٠١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٢٤٢٣:٠٩:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٢:١٨١١:٥١:٣٠١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:١٥٢٣:٠٩:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٠٩١١:٥١:٥١١٧:٠٠:٢٠١٧:١٩:٠٨٢٣:١٠:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٢:١٢١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:٠٢٢٣:١٠:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٢:٣٤١٧:٠٠:٠٧١٧:١٨:٥٨٢٣:١٠:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٢:٥٧١٧:٠٠:٠٤١٧:١٨:٥٦٢٣:١٠:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٦:٢٧١١:٥٣:٢٠١٧:٠٠:٠٢١٧:١٨:٥٦٢٣:١١:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٧:١٦١١:٥٣:٤٤١٧:٠٠:٠٢١٧:١٨:٥٧٢٣:١١:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٤:٠٨١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٠٠٢٣:١٢:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٥٠١١:٥٤:٣٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٠٥٢٣:١٢:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٤:٥٨١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:١٢٢٣:١٢:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٢٢١١:٥٥:٢٤١٧:٠٠:١٩١٧:١٩:٢٠٢٣:١٣:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٠٦١١:٥٥:٥١١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٢٩٢٣:١٣:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:١٧١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤١٢٣:١٣:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٦:٤٥١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٤٢٣:١٤:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:١٥١١:٥٧:١٢١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٤:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٧:٤٠١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٥:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٤:٣٦١١:٥٨:٠٨١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٥:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٥:١٥١١:٥٨:٣٧١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٠٢٢٣:١٦:١١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٥٥:٥٣١١:٥٩:٠٦١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:٢٣٢٣:١٦:٣٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٣٠١١:٥٩:٣٥١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٤٦٢٣:١٧:٠٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٧:٠٦١٢:٠٠:٠٤١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:١٠٢٣:١٧:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٧:٤٠١٢:٠٠:٣٤١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٨:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٨:١٣١٢:٠١:٠٤١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٣:٠٢٢٣:١٨:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠١:٣٣١٧:٠٤:٢١١٧:٢٣:٣١٢٣:١٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قبرمحمدحسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قبرمحمدحسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قبرمحمدحسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قبرمحمدحسن

روستای قبرمحمدحسن بر روی نقشه

روستای قبرمحمدحسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قبرمحمدحسن
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قبرمحمدحسن
جدول اوقات شرعی امروز فردا قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قبرمحمدحسن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قبرمحمدحسن
زمان پخش اذان مستقیم به افق قبرمحمدحسن
زمان پخش اذان آنلاین به افق قبرمحمدحسن
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قبرمحمدحسن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو