جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قبرمحمدحسن


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٠٨

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای قبرمحمدحسن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قبرمحمدحسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه رحم كند اگرچه نسبت به سر بریدن گنجشكی باشد (‌و از روی ترحّم او را رها كند)‌ خداوند (نیز) در روز قیامت او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قبرمحمدحسن

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قبرمحمدحسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٤:١٦١٣:٠١:٣٩١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٨٠٠:١٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:١١١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٧:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٩:١٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٥:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٢٠٠:١٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٥٠٠:١٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:١١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٠:١٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قبرمحمدحسن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قبرمحمدحسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قبرمحمدحسن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قبرمحمدحسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قبرمحمدحسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٣:٥٠١٣:١٠:١٣٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٤:٢٧١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٤:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:٠٥١٣:١٠:١٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٠:١٦٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٤:٣٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٢١١٣:١٠:١٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٤:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٦:٥٩١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٣٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٨:١٦١٣:١٠:١١٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٥:٠٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٨:٥٤١٣:١٠:٠٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٥:٠٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٩:٣٣١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٥:١٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:١٢١٣:١٠:٠٢١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٥:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٥:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٥:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٥:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٩:٤١١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٥:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٥:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٥:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٩:١٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٥:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٩:١٠١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٥:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٥:٣٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٥:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٥:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٣٤١٣:٠٨:١٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٢٥:١٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٥:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٥:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٤:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٧:١٢١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٤:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٦:٥٨١٩:٤١:٠٦١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٤:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٥٠٠٠:٢٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قبرمحمدحسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قبرمحمدحسن روستای قبرمحمدحسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قبرمحمدحسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قبرمحمدحسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قبرمحمدحسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قبرمحمدحسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قبرمحمدحسن

روستای قبرمحمدحسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قبرمحمدحسن
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قبرمحمدحسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قبرمحمدحسن
زمان پخش اذان زنده به افق قبرمحمدحسن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قبرمحمدحسن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قبرمحمدحسن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قبرمحمدحسن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قبرمحمدحسن
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قبرمحمدحسن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قبرمحمدحسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو