جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قاین

قاینات | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز قاین


اذان صبح: ٠٣:٤٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:١٩
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٤

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قاین (شهرستان قاینات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر قاین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قاین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قاین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد وگنر
شادی در چیزها نیست، در ماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قاین

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قاین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قاین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣١:١٠١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٠٠٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣١:٠٠١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٠:٥١١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:١٨٢٣:٤٥:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٠:٤٢١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣٠:٣٤١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٠:٢٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٤٥٢٣:٤٥:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٠:١٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٣٤٢٣:٤٤:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٠:١٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٢٣٢٣:٤٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤١٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٠:٠٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٠:٠١١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٤:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٩:٥٥١٩:١٩:٤٨١٩:٣٨:٤٩٢٣:٤٣:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٩:٣٧١٢:٢٩:٥١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٣:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٩:٤٧١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٩:٤٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:١٥٢٣:٤٣:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٩:٤١١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٤٢:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٢:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤٢:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:١٥٢٣:٤٢:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٢:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤١:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٩:٤١١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:١٠٢٣:٤١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٦٢٣:٤١:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٢٩:٠٠١٢:٢٩:٤٨١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤١:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٨:٢٥١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٧٢٣:٤١:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:١٢٢٣:٤١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:١٧٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاین

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قاین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قاین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر قاین

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قاین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قاین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر قاین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قاین

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٦٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٩:٥٣١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٣٨٢٣:٤١:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٢٢٢٣:٤١:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٢٧:١٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤١:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٨٠٥:٢٦:٤٢١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤١:١٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٠:١٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٣٢٢٣:٤١:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٨٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣٠:٢١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:١٤٢٣:٤١:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٥٥٢٣:٤١:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٤:٥٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٣٦٢٣:٤١:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٢٤:٣٥١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٧:١٦٢٣:٤١:١١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٤:١٤١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٥٥٢٣:٤١:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣١:٠١١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٨:٣٣٢٣:٤١:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣١:١١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٩:١٠٢٣:٤١:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٣:٢٢١٢:٣١:٢٠١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:٤٧٢٣:٤١:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢٣:٠٨١٢:٣١:٣١١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٤١:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٢٢:٥٥١٢:٣١:٤١١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤١:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣١:٥٢١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٣٠٢٣:٤١:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠١٠٥:٢٢:٣٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٤١:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٢٠٥:٢٢:٢٦١٢:٣٢:١٤١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٤١:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٢:٢٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٤١:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:١١٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٢:٣٨١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٤٢:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٢٢:١٢١٢:٣٢:٥٠١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٤:٠١٢٣:٤٢:١٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٢:١٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٤٢:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢٢:١٠١٢:٣٣:١٤١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٢:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢٢:١١١٢:٣٣:٢٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٢:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٣٠٥:٢٢:١٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٣٩٢٣:٤٢:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٣:٥٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٦:٠٠٢٣:٤٣:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٦:١٩٢٣:٤٣:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٧٠٥:٢٢:٣١١٢:٣٤:١٨١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٤٣:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٣٠٥:٢٢:٣٩١٢:٣٤:٣١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٤٣:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٤:٤٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٣:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٤١:٠٢٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٤:٥٧١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قاین شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر قاین شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قاین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر قاین

قائِن یا قاین یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان قائنات در ایران است. قائن به خاطر زعفران مرغوب آن دارای شهرت است. شهر قائن که در گذشته دارای برج و بارو، کهندژ، خندق و ارگ بوده، به همراه تون از شهرهای مهم ایالت قهستان محسوب می‌شده‌است

شهر قاین در ویکیپدیا

شهر قاین

درباره شهر قاین ارسالی توسط کاربران

هادی انواری

ارسال مطلب توسط: مسجد جامع قاین بنایی است بسیار قدیمی و درنهایت شکوه و جلال که علاوه بر روحانیت معنوی دارای ظاهری دلچسب و فرح انگیز است.امروز با گذشت 1100سال همچنان این بنا بلندترین عمارت قاین می باشد. درمورد بنای اولیه آن اختلاف نظر وجود دارد .استقرار یکی از پایه های مسجد بر روی آتشکده ساسانیان گویای تاریخ کهن آن است.اغلب مورخان وجهانگردان در بیان و معرفی شهر قاین به مسجدجامع صراحتا اشاراتی داشته اند.صوره الارض ابن حوقل (331ه ق)می نوسید: قاین وسعت آن چند سرخس است و بناهای آن از گل ودارای قهندژ(کهندژ)است که خندقی درپیرامون دارد و مسجد جامع و دارالاماره در قهندژاست. قاین شهری بزرگ و حصین است گرد شهر خندقی دارد و مسجد آدینه به شهر اندر است و آنجا که مقصوره است تاقی عظیم و بزرگ چنانکه در خراسان از آن بزرگتر ندیدیم و آن تاق نه در خور مسجداست و عمارت همه شهر به گنبد است . از آنجایی که اصطخری مسجد جامع را در قهندژ(ارگ)قاین و در کنار دارالاماره دانسته در حالی که صد سال بعد ناصر خسرو و مسجد را در قسمت اماکن عمومی شهر توصیف می کند.احتمال دارد مسجد کنار دارالاماره در طی صد سال بر اثر زلزله ویران شده و مسجد جامع بعدی بر جای نیایشگاه ساسانی ساخته شده باشد. از کتیبه های متعدد مسجد جامع می توان نتیجه گرفت که این بنا بارها بر اثر زلزله صدمه کلی دیده و مرمت شده است . در یکی از کتیبه های ایوان بسال 796هجری قمری نوشته شده :این بنا به فرمان جمشید قارن از خاندان معروف قارن که در دوره امیر تیمور جهانگشا حاکم قاین و مدتی حاکم ساری و دامغان بود تعمیر ومرمت شد. لوحه ای به خط رقاع در داخل رواق پنجم درضلع شمالی حیاط مسجد می باشد و تاریخ آن اول رجب سال 921است.مضمون کلی آن مربوط به زمان فرمانروایی امیر سلطانی است که در (919-921)هجری از سوی شاه اسماعیل صفوی در قاین به این مقام منصوب شد. سنگ لوحی در سمت راست ورودی ایوان مسجد به ابعاد 120*50سانتی متر و با خط بسیار زیبای رقاع که شاه سلیمان صفوی امر به بازسازی مسجد داد بتاریخ 1080هجری قمری کرده است. در کاوشهای شبستان شمالی به سال 1354ستونهای سنگی با درازاوپهنای یک متر در یک متر از سنگ و لاشه وملات وساروج کشف شده که پایه های کنونی بر روی آنها بنا گردیده وجود یک ستون چهار قلو در شبستان مشابه ستونهای مسجد جامع اصفهانی قدمتی از دوره سلجوقی را نشان می دهد که احتمالا دردوره تیموری تجدید بنا گردیده گمانه زنی در این محل به عمق 60سانتی متر وکشف قطعاتی از آجرو سفالهای سلجوقی نشان داد که مسجد در یک زلزله شدید خراب گردیده است . بسیاری معتقدند از قلعه کوه تا دژ مرکزی شهر ومسجد جامع یک تونل زیر زمینی وجود داشته و مورد استفاده بوده.احتمال دارد این معبر با مسیر کاریز جعفر آباد یکی باشد که در نزدیکی قلعه کوه معبرش مجزا می گردد.اگر کاوشهای باستان شناسی انجام شود شاید بتوان بسیاری از شگفتی ها را شناسایی و معرفی نمود. مسجد جامع دارای دومحراب است گرچه این مسجد جزو قدیم ترین مساجد ایرانی می باشد ولی محرابهای آن ربطی به تغییر قبله ازمسجد الاقصی به مکه ندارد احتمالا یا ناشی از اختلاف اهل سنت و تشیع در محاسبات قبله یابی بوده یا محراب انتهایی ایوان یک نیایشگاه باشد. مسجد جامع قاین 2470متر مربع وسعت داشته که 1050متر مربع آن زیر بنای ایوان.شبستانها و حجره ها و1200متر مربع عرصه داخلی می باشد.حیاط مسجد محوطه ای به در ازای 33وپهنای 28متر است.در اطراف حیاط حجره هایی به عمق 2 متر قرار دارد از شاهکارهای معماری مسجد ایوان آن است که به طرز با شکوهی به زیبایی مسجد گوهر شاد با ارتفاع 18متر.عرض 11متر وطول 22متر ساخته شده است.قبلا دومناره در دوسمت ایوان به ارتفاع 5متر داشته که باعث زیبایی بیشتر مسجد می شدو تا قبل از ویرانی صدای موذن از آن بلند بود.سقف ایوان 4تاق و 3 گنبد دارد که به طرز زیبایی رنگ آمیزی و تزیین شده ومعرق کاریهایش بسیار ظریف و زیباست نقاشی های ایوان به شیوه اصفهانی بوده و در دوره صفویان انجام شده و درزمانهای بعد روی آنها را رنگ زده اند. دو شبستان در دو سمت ایوان علاوه بر این که در فصل زمستان استفاده خوبی دارند برای جلوگیری از رانش دیوارهای اطراف ایوان تاثیر بسزایی دارند. منبر چوبی بزرگ و نفیس مسجد مربوط به سال 1082هجری است که از چوب چنا رتوسط استاد محمد واعظی کاخکی به طرز ماهرانه ای ساخته شده کتیبه آن با خط مسخ بر روی آن منبت کاری است"عمل استاد محمد مقیم بن استادمحمد ولی بن استاد حسن علی کاخکی فی شهور سنه اثنان وثمانون بعدالالف"

شهر قاین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قاین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قاین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قاین
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر قاین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر قاین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قاین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قاین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قاین رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قاین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قاین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قاین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قاین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قاین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قاین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو