جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قاین

قاینات | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز قاین


اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤١:٤٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قاین (شهرستان قاینات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر قاین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر قاین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قاین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دكتر ماكارنكو
انسانِ خوشخوی و متمدن به راستی زیبا است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قاین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قاین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قاین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٤٢٢٣:٥٠:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٣:١٦١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠١:٣٢١٢:٣٣:٠٢١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:١٦٢٣:٤٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٠:١٩١٢:٣٢:٤٨١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٤:٠٤٢٣:٤٩:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٩:٠٦١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٢:٢١١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٤٠٢٣:٤٨:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٢:٠٩١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٨:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣١:٥٧١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:١٥٢٣:٤٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣١:٤٥١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٧:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٣:١٥١٢:٣١:٣٣١٩:١٠:٢٣١٩:٢٨:٥٢٢٣:٤٧:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣١:٢٢١٩:١١:٠٩١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥١:٠٠١٢:٣١:١٢١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٦:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٩:٥٤١٢:٣١:٠٢١٩:١٢:٤١١٩:٣١:١٧٢٣:٤٦:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٠:٥٢١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٦:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٠:٤٣١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٠:٣٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٥:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٠:٢٧١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤٥:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٠:١٩١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٠:١٣١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٠:٠٦١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٥٨٢٣:٤٤:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤١:٤١١٢:٣٠:٠١١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٩:٥٥١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٣:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٩:٤٩١٢:٢٩:٥١١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٩:٤٧١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:١٤٢٣:٤٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٣:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٩:٤١١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٥١٢٣:٤٣:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٠٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:١٦٢٣:٤٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر قاین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قاین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر قاین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قاین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قاین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر قاین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قاین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٨:٢٥١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٧٢٣:٤١:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:١٢٢٣:٤١:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٧٠٥:٢٧:١٩١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤١:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٩٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٣٩٢٣:٤١:١٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٠:١٣١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٤:٢٢٢٣:٤١:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٥:٥٣١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤١:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٧٠٥:٢٥:٢٧١٢:٣٠:٢٧١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤١:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٦٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤١:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٨٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٠:٤٢١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤١:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢١٠٥:٢٤:١٩١٢:٣٠:٥١١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٧:٤٦٢٣:٤١:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٤:٠٠١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:٢٤٢٣:٤١:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣١:٠٩١٩:٣٨:٥١١٩:٥٩:٠٢٢٣:٤١:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٣:٢٥١٢:٣١:١٨١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤١:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٣:١١١٢:٣١:٢٨١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:١٤٢٣:٤١:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٠٠٥:٢٢:٥٧١٢:٣١:٣٨١٩:٤٠:٣٢٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤١:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٢:٤٦١٢:٣١:٤٩١٩:٤١:٠٤٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤١:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣١:٥٩١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٥٤٢٣:٤١:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٥٠٥:٢٢:٢٧١٢:٣٢:١٠١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٤١:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٨٠٥:٢٢:٢٠١٢:٣٢:٢٢١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٤١:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٣٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٣:٢٥٢٣:٤٢:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٢:١١١٢:٣٢:٤٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٤٢:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٠٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٢:٥٨١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:٢٠٢٣:٤٢:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٢٠٥:٢٢:٠٨١٢:٣٣:١٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٤٢:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٣:٢٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:١٠٢٣:٤٢:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٢:١٢١٢:٣٣:٣٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٥:٣٢٢٣:٤٢:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣١٠٥:٢٢:١٦١٢:٣٣:٤٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٤٢:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٢٠٥:٢٢:٢١١٢:٣٤:٠١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٦:١٤٢٣:٤٣:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٤:١٤١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٤٣:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢٢:٣٧١٢:٣٤:٢٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٤٣:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٢:٤٦١٢:٣٤:٤٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٩٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٧:٢٠٢٣:٤٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قاین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قاین شهر قاین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر قاین شهر قاین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قاین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قاین

قائِن یا قاین یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان قائنات در ایران است. قائن به خاطر زعفران مرغوب آن دارای شهرت است. شهر قائن که در گذشته دارای برج و بارو، کهندژ، خندق و ارگ بوده، به همراه تون از شهرهای مهم ایالت قهستان محسوب می‌شده‌است

شهر قاین در ویکیپدیا

شهر قاین

درباره شهر قاین ارسالی توسط کاربران

مسجد جامع قاین بنایی است بسیار قدیمی و درنهایت شکوه و جلال که علاوه بر روحانیت معنوی دارای ظاهری دلچسب و فرح انگیز است.امروز با گذشت 1100سال همچنان این بنا بلندترین عمارت قاین می باشد. درمورد بنای اولیه آن اختلاف نظر وجود دارد .استقرار یکی از پایه های مسجد بر روی آتشکده ساسانیان گویای تاریخ کهن آن است.اغلب مورخان وجهانگردان در بیان و معرفی شهر قاین به مسجدجامع صراحتا اشاراتی داشته اند.صوره الارض ابن حوقل (331ه ق)می نوسید: قاین وسعت آن چند سرخس است و بناهای آن از گل ودارای قهندژ(کهندژ)است که خندقی درپیرامون دارد و مسجد جامع و دارالاماره در قهندژاست. قاین شهری بزرگ و حصین است گرد شهر خندقی دارد و مسجد آدینه به شهر اندر است و آنجا که مقصوره است تاقی عظیم و بزرگ چنانکه در خراسان از آن بزرگتر ندیدیم و آن تاق نه در خور مسجداست و عمارت همه شهر به گنبد است . از آنجایی که اصطخری مسجد جامع را در قهندژ(ارگ)قاین و در کنار دارالاماره دانسته در حالی که صد سال بعد ناصر خسرو و مسجد را در قسمت اماکن عمومی شهر توصیف می کند.احتمال دارد مسجد کنار دارالاماره در طی صد سال بر اثر زلزله ویران شده و مسجد جامع بعدی بر جای نیایشگاه ساسانی ساخته شده باشد. از کتیبه های متعدد مسجد جامع می توان نتیجه گرفت که این بنا بارها بر اثر زلزله صدمه کلی دیده و مرمت شده است . در یکی از کتیبه های ایوان بسال 796هجری قمری نوشته شده :این بنا به فرمان جمشید قارن از خاندان معروف قارن که در دوره امیر تیمور جهانگشا حاکم قاین و مدتی حاکم ساری و دامغان بود تعمیر ومرمت شد. لوحه ای به خط رقاع در داخل رواق پنجم درضلع شمالی حیاط مسجد می باشد و تاریخ آن اول رجب سال 921است.مضمون کلی آن مربوط به زمان فرمانروایی امیر سلطانی است که در (919-921)هجری از سوی شاه اسماعیل صفوی در قاین به این مقام منصوب شد. سنگ لوحی در سمت راست ورودی ایوان مسجد به ابعاد 120*50سانتی متر و با خط بسیار زیبای رقاع که شاه سلیمان صفوی امر به بازسازی مسجد داد بتاریخ 1080هجری قمری کرده است. در کاوشهای شبستان شمالی به سال 1354ستونهای سنگی با درازاوپهنای یک متر در یک متر از سنگ و لاشه وملات وساروج کشف شده که پایه های کنونی بر روی آنها بنا گردیده وجود یک ستون چهار قلو در شبستان مشابه ستونهای مسجد جامع اصفهانی قدمتی از دوره سلجوقی را نشان می دهد که احتمالا دردوره تیموری تجدید بنا گردیده گمانه زنی در این محل به عمق 60سانتی متر وکشف قطعاتی از آجرو سفالهای سلجوقی نشان داد که مسجد در یک زلزله شدید خراب گردیده است . بسیاری معتقدند از قلعه کوه تا دژ مرکزی شهر ومسجد جامع یک تونل زیر زمینی وجود داشته و مورد استفاده بوده.احتمال دارد این معبر با مسیر کاریز جعفر آباد یکی باشد که در نزدیکی قلعه کوه معبرش مجزا می گردد.اگر کاوشهای باستان شناسی انجام شود شاید بتوان بسیاری از شگفتی ها را شناسایی و معرفی نمود. مسجد جامع دارای دومحراب است گرچه این مسجد جزو قدیم ترین مساجد ایرانی می باشد ولی محرابهای آن ربطی به تغییر قبله ازمسجد الاقصی به مکه ندارد احتمالا یا ناشی از اختلاف اهل سنت و تشیع در محاسبات قبله یابی بوده یا محراب انتهایی ایوان یک نیایشگاه باشد. مسجد جامع قاین 2470متر مربع وسعت داشته که 1050متر مربع آن زیر بنای ایوان.شبستانها و حجره ها و1200متر مربع عرصه داخلی می باشد.حیاط مسجد محوطه ای به در ازای 33وپهنای 28متر است.در اطراف حیاط حجره هایی به عمق 2 متر قرار دارد از شاهکارهای معماری مسجد ایوان آن است که به طرز با شکوهی به زیبایی مسجد گوهر شاد با ارتفاع 18متر.عرض 11متر وطول 22متر ساخته شده است.قبلا دومناره در دوسمت ایوان به ارتفاع 5متر داشته که باعث زیبایی بیشتر مسجد می شدو تا قبل از ویرانی صدای موذن از آن بلند بود.سقف ایوان 4تاق و 3 گنبد دارد که به طرز زیبایی رنگ آمیزی و تزیین شده ومعرق کاریهایش بسیار ظریف و زیباست نقاشی های ایوان به شیوه اصفهانی بوده و در دوره صفویان انجام شده و درزمانهای بعد روی آنها را رنگ زده اند. دو شبستان در دو سمت ایوان علاوه بر این که در فصل زمستان استفاده خوبی دارند برای جلوگیری از رانش دیوارهای اطراف ایوان تاثیر بسزایی دارند. منبر چوبی بزرگ و نفیس مسجد مربوط به سال 1082هجری است که از چوب چنا رتوسط استاد محمد واعظی کاخکی به طرز ماهرانه ای ساخته شده کتیبه آن با خط مسخ بر روی آن منبت کاری است"عمل استاد محمد مقیم بن استادمحمد ولی بن استاد حسن علی کاخکی فی شهور سنه اثنان وثمانون بعدالالف"

ارسال مطلب توسط: هادی انواری

شهر قاین بر روی نقشه

شهر قاین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قاین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قاین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قاین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر قاین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر قاین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قاین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قاین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قاین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاین
افق شرعی امروز فردا قاین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قاین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قاین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاین
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قاین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قاین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو