جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قایم آباد

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قایم آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٧
اذان ظهر: ١١:٣٧:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٢٠
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٢٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قایم آباد (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای قایم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قایم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قایم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری روستای قایم آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قایم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قایم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قایم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قایم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قایم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٦:٢٧١٢:٢٢:١٧١٨:٥٨:٣٦١٩:١٦:٣١٢٣:٣٩:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:١٣٢٣:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢١:٥٧١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢١:٤٨١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٣٩٢٣:٣٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢١:٣٩١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٣١١٢:٢١:٣١١٩:٠١:٥٨١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢١:٢٣١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٤٨٢٣:٣٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢١:١٦١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٧:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:٠٩١٩:٠٤:٠١١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٧:٥١١٢:٢١:٠٣١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٦:٥٩١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٣:٤١١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٦:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٧٢٣:٣٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٣٥١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٠:٣٤١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١١٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٠:٣٣١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٢٧٢٣:٣٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٠:٠٠١٢:٢٠:٣٢١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٠٩٢٣:٣٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٦٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٠:٣٢١٩:١٢:٠٨١٩:٣٠:٥٢٢٣:٣٥:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢١٠٥:٢٨:٤٠١٢:٢٠:٣٣١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٣:٢٨١٩:٣٢:١٧٢٣:٣٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٥٩٢٣:٣٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:٣٨١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٤١٢٣:٣٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٢٦:١٧١٢:٢٠:٤١١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٢٢٢٣:٣٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٥:١٤١٢:٢٠:٤٩١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٥٣١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥١٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٠:٥٨١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:٠٥٢٣:٣٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قایم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قایم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قایم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قایم آباد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قایم آباد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قایم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قایم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قایم آباد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٦:٠٧١١:٣٧:٢٠١٧:١٨:٥٩١٧:٣٦:٢٠٢٢:٥٧:٢٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٥:٠٣١١:٣٧:١١١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٠٥٢٢:٥٧:٢٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٣:٥٨١١:٣٧:٠١١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٧:٤٩٢٢:٥٧:١٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٢:٥٢١١:٣٦:٥٠١٧:٢١:١٥١٧:٣٨:٣٢٢٢:٥٧:٠٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥١:٤٦١١:٣٦:٣٩١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٩:١٦٢٢:٥٦:٥٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٠:٣٩١١:٣٦:٢٨١٧:٢٢:٤٤١٧:٣٩:٥٩٢٢:٥٦:٤١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٤٩:٣١١١:٣٦:١٦١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٠:٤٢٢٢:٥٦:٣٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٨:٢٢١١:٣٦:٠٣١٧:٢٤:١١١٧:٤١:٢٤٢٢:٥٦:١٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٧:١٣١١:٣٥:٥٠١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٢:٠٧٢٢:٥٦:٠٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٢٧:١٥٠٥:٤٦:٠٤١١:٣٥:٣٧١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٢:٤٩٢٢:٥٥:٥١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٤٤:٥٣١١:٣٥:٢٣١٧:٢٦:١٩١٧:٤٣:٣٠٢٢:٥٥:٣٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٣:٤٣١١:٣٥:٠٨١٧:٢٧:٠١١٧:٤٤:١٢٢٢:٥٥:٢٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٢:٣١١١:٣٤:٥٣١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٤:٥٣٢٢:٥٥:٠٨
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤١:٢٠١١:٣٤:٣٨١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٥:٣٤٢٢:٥٤:٥٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٠:٠٨١١:٣٤:٢٣١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٦:١٥٢٢:٥٤:٣٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٣٨:٥٥١١:٣٤:٠٧١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٦:٥٦٢٢:٥٤:٢٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:١٨:٥٣٠٥:٣٧:٤٢١١:٣٣:٥١١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٧:٣٦٢٢:٥٤:٠٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:١٧:٣٨٠٥:٣٦:٢٩١١:٣٣:٣٥١٧:٣١:٠٨١٧:٤٨:١٦٢٢:٥٣:٤٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٥:١٥١١:٣٣:١٨١٧:٣١:٤٩١٧:٤٨:٥٧٢٢:٥٣:٢٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٤:٠٢١١:٣٣:٠١١٧:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٣٧٢٢:٥٣:١٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٢:٤٨١١:٣٢:٤٤١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٠:١٧٢٢:٥٢:٥١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣١:٣٣١١:٣٢:٢٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٠:٥٧٢٢:٥٢:٣٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١١:١٦٠٥:٣٠:١٩١١:٣٢:٠٩١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:٣٦٢٢:٥٢:١٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٢٩:٠٤١١:٣١:٥٢١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٢:١٦٢٢:٥١:٥٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٢٧:٥٠١١:٣١:٣٤١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٢:٥٦٢٣:٢١:٣٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٦:٣٥١٢:٣١:١٦١٨:٣٦:٢٧١٨:٥٣:٣٥٢٣:٥١:١٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٥:٢٠١٢:٣٠:٥٩١٨:٣٧:٠٦١٨:٥٤:١٥٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٤:٠٥١٢:٣٠:٤١١٨:٣٧:٤٥١٨:٥٤:٥٤٢٣:٥٠:٣٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٢:٥٠١٢:٣٠:٢٣١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٥:٣٤٢٣:٥٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای قایم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قایم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قایم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قایم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قایم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قایم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قایم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قایم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قایم آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠١:١٥١١:٣٧:٥٨١٧:١٥:٠٦١٧:٣٢:٣٣٢٢:٥٧:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٠:١٥١١:٣٧:٥٢١٧:١٥:٥٣١٧:٣٣:١٩٢٢:٥٧:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٥:٥٩:١٥١١:٣٧:٤٥١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:٠٥٢٢:٥٧:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٥:٥٨:١٣١١:٣٧:٣٧١٧:١٧:٢٧١٧:٣٤:٥٠٢٢:٥٧:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٧:١٠١١:٣٧:٢٩١٧:١٨:١٣١٧:٣٥:٣٥٢٢:٥٧:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٦:٠٧١١:٣٧:٢٠١٧:١٨:٥٩١٧:٣٦:٢٠٢٢:٥٧:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٥:٠٣١١:٣٧:١١١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٠٥٢٢:٥٧:٢٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٣:٥٨١١:٣٧:٠١١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٧:٤٩٢٢:٥٧:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٢:٥٢١١:٣٦:٥٠١٧:٢١:١٥١٧:٣٨:٣٢٢٢:٥٧:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥١:٤٦١١:٣٦:٣٩١٧:٢٢:٠٠١٧:٣٩:١٦٢٢:٥٦:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٠:٣٩١١:٣٦:٢٨١٧:٢٢:٤٤١٧:٣٩:٥٩٢٢:٥٦:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٤٩:٣١١١:٣٦:١٦١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٠:٤٢٢٢:٥٦:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٨:٢٢١١:٣٦:٠٣١٧:٢٤:١١١٧:٤١:٢٤٢٢:٥٦:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٤٧:١٣١١:٣٥:٥٠١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٢:٠٧٢٢:٥٦:٠٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٥٠٥:٤٦:٠٤١١:٣٥:٣٧١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٢:٤٩٢٢:٥٥:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٤٤:٥٣١١:٣٥:٢٣١٧:٢٦:١٩١٧:٤٣:٣٠٢٢:٥٥:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٣:٤٣١١:٣٥:٠٨١٧:٢٧:٠١١٧:٤٤:١٢٢٢:٥٥:٢٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٢:٣١١١:٣٤:٥٣١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٤:٥٣٢٢:٥٥:٠٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤١:٢٠١١:٣٤:٣٨١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٥:٣٤٢٢:٥٤:٥٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٠:٠٨١١:٣٤:٢٣١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٦:١٥٢٢:٥٤:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٣٨:٥٥١١:٣٤:٠٧١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٦:٥٦٢٢:٥٤:٢٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٣٠٥:٣٧:٤٢١١:٣٣:٥١١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٧:٣٦٢٢:٥٤:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٣٦:٢٩١١:٣٣:٣٥١٧:٣١:٠٨١٧:٤٨:١٦٢٢:٥٣:٤٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٥:١٥١١:٣٣:١٨١٧:٣١:٤٩١٧:٤٨:٥٧٢٢:٥٣:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٤:٠٢١١:٣٣:٠١١٧:٣٢:٢٩١٧:٤٩:٣٧٢٢:٥٣:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٢:٤٨١١:٣٢:٤٤١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٠:١٧٢٢:٥٢:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣١:٣٣١١:٣٢:٢٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٠:٥٧٢٢:٥٢:٣٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:١٦٠٥:٣٠:١٩١١:٣٢:٠٩١٧:٣٤:٢٩١٧:٥١:٣٦٢٢:٥٢:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٢٩:٠٤١١:٣١:٥٢١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٢:١٦٢٢:٥١:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قایم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قایم آباد روستای قایم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قایم آباد روستای قایم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قایم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قایم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قایم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قایم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قایم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قایم آباد

روستای قایم آباد بر روی نقشه

روستای قایم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قایم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قایم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قایم آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قایم آباد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای قایم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قایم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قایم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قایم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قایم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قایم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قایم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قایم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قایم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قایم آباد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قایم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قایم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قایم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو