جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قایمشهر

قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قایمشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١١:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٥٩:١٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قایمشهر (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر قایمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قایمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
اگر می خواهید دوست باشید، یك دوست خوب باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قایمشهر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قایمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قایمشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٩:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٦:٠١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٨:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٧:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٦:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:١٠١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٦:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٥:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٩٠٠:٠٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٣٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٠:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٤:٥٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٠٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٥:٠١٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥٥:٠٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٥:١١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٥:٣٠١٢:٥٥:٢٦٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٠٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٢:٣١١١:٤٢:٥٥١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٢٩٢٣:٠٠:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٢٧١١:٤٢:٤٧١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:١٨٢٣:٠٠:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٤:٢٤١١:٤٢:٤٠١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٠٨٢٣:٠٠:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:٢٢١١:٤٢:٣٣١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:٠٠٢٣:٠٠:١٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:١٩١١:٤٢:٢٧١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٥٢٢٣:٠٠:٠٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:١٧١١:٤٢:٢٢١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٤٦٢٢:٥٩:٥٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٨:١٦١١:٤٢:١٧١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٤:٤١٢٢:٥٩:٤٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٩:١٤١١:٤٢:١٣١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:٣٨٢٢:٥٩:٤٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٠:١٣١١:٤٢:١٠١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٢:٣٥٢٢:٥٩:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:١٣١١:٤٢:٠٨١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٣٤٢٢:٥٩:٣٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٢:١٢١١:٤٢:٠٧١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٩:٢٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:١٢١١:٤٢:٠٦١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٣٦٢٢:٥٩:٢١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:١٢١١:٤٢:٠٦١٦:٥٩:٣٥١٧:١٨:٤٠٢٢:٥٩:١٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:١٢١١:٤٢:٠٧١٦:٥٨:٣٧١٧:١٧:٤٤٢٢:٥٩:١٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:١٢١١:٤٢:٠٩١٦:٥٧:٤٠١٧:١٦:٥٠٢٢:٥٩:١٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٧:١٣١١:٤٢:١٢١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٥٨٢٢:٥٩:١٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:١٤١١:٤٢:١٥١٦:٥٥:٥٢١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٩:١٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:١٥١١:٤٢:١٩١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:١٧٢٢:٥٩:١٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:١٦١١:٤٢:٢٥١٦:٥٤:١٠١٧:١٣:٢٩٢٢:٥٩:١٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣١:١٧١١:٤٢:٣١١٦:٥٣:٢١١٧:١٢:٤٣٢٢:٥٩:١٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:١٨١١:٤٢:٣٧١٦:٥٢:٣٤١٧:١١:٥٩٢٢:٥٩:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٣:١٩١١:٤٢:٤٥١٦:٥١:٤٨١٧:١١:١٦٢٢:٥٩:٢١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٢:٥٣١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٣٤٢٢:٥٩:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٥:٢١١١:٤٣:٠٣١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٩:٥٥٢٢:٥٩:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:٢٣١١:٤٣:١٣١٦:٤٩:٤٢١٧:٠٩:١٧٢٢:٥٩:٣٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٧:٢٤١١:٤٣:٢٤١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٨:٤١٢٢:٥٩:٤٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:٢٥١١:٤٣:٣٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٩:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٩:٢٦١١:٤٣:٤٩١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٧:٣٤٢٣:٠٠:٠٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٤٠:٢٧١١:٤٤:٠٢١٦:٤٧:١٨١٧:٠٧:٠٤٢٣:٠٠:١٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤١:٢٧١١:٤٤:١٧١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:٣٥٢٣:٠٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قایمشهر

قائم‌شهر تلفظ مرکز شهرستان قائم‌شهر و از بزرگترین و مهمترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران می‌باشد که در ناحیهٔ البرز مرکزی قرار گرفته و در گذشته آن را شاهی می‌نامیدند

شهر قایمشهر در ویکیپدیا

شهر قایمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قایمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قایمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قایمشهر بر روی نقشه

شهر قایمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قایمشهر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قایمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قایمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قایمشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قایمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قایمشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قایمشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قایمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قایمشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قایمشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو