جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قایمشهر

قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قایمشهر


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٠٠:١٨
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٤٩

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٨ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قایمشهر (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ بهمن ٩٨ شهر قایمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قایمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (1356 هـ ش)
روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

ارد بزرگ
جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است؛ نباید این پویندگی را زشت دانست، باید همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قایمشهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قایمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قایمشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٣:١٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١١:٥٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٩:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٦:٠١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٨:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٧:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٧:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٧:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٦:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:١٠١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٦:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٦:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٥:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٥:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٩٠٠:٠٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٣٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٠:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٤:٥٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٠٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٥:٠١٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٤:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥٥:٠٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٥:١١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٣:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٤:١٥١٢:١١:١٠١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٠١٢٣:٢٧:١٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٣:٣٥١٢:١١:٢٢١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:٠٣٢٣:٢٧:٣٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:٥٤١٢:١١:٣٣١٧:٢٠:٣٥١٧:٤٠:٠٤٢٣:٢٧:٤٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٢:١١١٢:١١:٤٤١٧:٢١:٤٠١٧:٤١:٠٦٢٣:٢٨:٠٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠١:٢٧١٢:١١:٥٤١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٨:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠٠:٤١١٢:١٢:٠٣١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٣:١٠٢٣:٢٨:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:٥٣١٢:١٢:١١١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:١١٢٣:٢٨:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٢:١٨١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٥:١٣٢٣:٢٨:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:١٣١٢:١٢:٢٤١٧:٢٧:٠١١٧:٤٦:١٤٢٣:٢٩:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٧:٢١١٢:١٢:٣٠١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٧:١٦٢٣:٢٩:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٢٧١٢:١٢:٣٤١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:١٧٢٣:٢٩:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٥:٣١١٢:١٢:٣٨١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:١٨٢٣:٢٩:٢٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٤:٣٤١٢:١٢:٤١١٧:٣١:١٥١٧:٥٠:١٩٢٣:٢٩:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٢:٤٤١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٢٠٢٣:٢٩:٣٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٣٧١٢:١٢:٤٥١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٩:٤٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥١:٣٦١٢:١٢:٤٦١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٢١٢٣:٢٩:٤٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٠:٣٤١٢:١٢:٤٦١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٤:٢١٢٣:٢٩:٤٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٢:٤٥١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:٢١٢٣:٢٩:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٢:٤٤١٧:٣٧:٣١١٧:٥٦:٢١٢٣:٢٩:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٧:٢٠١٢:١٢:٤١١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٢٠٢٣:٢٩:٥٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:١٣١٢:١٢:٣٩١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:٢٠٢٣:٢٩:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٥:٠٤١٢:١٢:٣٥١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٩:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٥٥١٢:١٢:٣١١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٩:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٢:٢٦١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:١٧٢٣:٢٩:٤٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٣٤١٢:١٢:٢٠١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:١٥٢٣:٢٩:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٠:٢١١٢:١٢:١٤١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:١٣٢٣:٢٩:٣٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٩:٠٨١٢:١٢:٠٧١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٤:١١٢٣:٢٩:٣٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:٥٤١٢:١١:٥٩١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢٩:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٦:٣٩١٢:١١:٥١١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٦:٠٦٢٣:٢٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٧:٣٣١٢:٠٩:٤٠١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٥:٢٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٩:٥٧١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:٥٥٢٣:٢٥:٤٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٦:٣٤١٢:١٠:١٣١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٥٦٢٣:٢٦:٠٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٦:٠٢١٢:١٠:٢٨١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٥٧٢٣:٢٦:٢٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٥:٢٨١٢:١٠:٤٣١٧:١٦:١٩١٧:٣٥:٥٨٢٣:٢٦:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٤:٥٢١٢:١٠:٥٧١٧:١٧:٢٣١٧:٣٧:٠٠٢٣:٢٧:٠٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٤:١٥١٢:١١:١٠١٧:١٨:٢٧١٧:٣٨:٠١٢٣:٢٧:١٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٣:٣٥١٢:١١:٢٢١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:٠٣٢٣:٢٧:٣٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:٥٤١٢:١١:٣٣١٧:٢٠:٣٥١٧:٤٠:٠٤٢٣:٢٧:٤٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٢:١١١٢:١١:٤٤١٧:٢١:٤٠١٧:٤١:٠٦٢٣:٢٨:٠٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠١:٢٧١٢:١١:٥٤١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٨:١٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠٠:٤١١٢:١٢:٠٣١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٣:١٠٢٣:٢٨:٢٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:٥٣١٢:١٢:١١١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:١١٢٣:٢٨:٤٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٢:١٨١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٥:١٣٢٣:٢٨:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٨:١٣١٢:١٢:٢٤١٧:٢٧:٠١١٧:٤٦:١٤٢٣:٢٩:٠١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٧:٢١١٢:١٢:٣٠١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٧:١٦٢٣:٢٩:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٦:٢٧١٢:١٢:٣٤١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:١٧٢٣:٢٩:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٥:٣١١٢:١٢:٣٨١٧:٣٠:١٢١٧:٤٩:١٨٢٣:٢٩:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٤:٣٤١٢:١٢:٤١١٧:٣١:١٥١٧:٥٠:١٩٢٣:٢٩:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٢:٤٤١٧:٣٢:١٨١٧:٥١:٢٠٢٣:٢٩:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٣٧١٢:١٢:٤٥١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٩:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥١:٣٦١٢:١٢:٤٦١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٢١٢٣:٢٩:٤٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٠:٣٤١٢:١٢:٤٦١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٤:٢١٢٣:٢٩:٤٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٣٠١٢:١٢:٤٥١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:٢١٢٣:٢٩:٥١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٢٥١٢:١٢:٤٤١٧:٣٧:٣١١٧:٥٦:٢١٢٣:٢٩:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٧:٢٠١٢:١٢:٤١١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٧:٢٠٢٣:٢٩:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:١٣١٢:١٢:٣٩١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:٢٠٢٣:٢٩:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٥:٠٤١٢:١٢:٣٥١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٩:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٥٥١٢:١٢:٣١١٧:٤١:٣٦١٨:٠٠:١٨٢٣:٢٩:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٢:٤٥١٢:١٢:٢٦١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:١٧٢٣:٢٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قایمشهر

قائم‌شهر تلفظ مرکز شهرستان قائم‌شهر و از بزرگترین و مهمترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران می‌باشد که در ناحیهٔ البرز مرکزی قرار گرفته و در گذشته آن را شاهی می‌نامیدند

شهر قایمشهر در ویکیپدیا

شهر قایمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قایمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قایمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قایمشهر بر روی نقشه

شهر قایمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قایمشهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قایمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ قایمشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قایمشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قایمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قایمشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قایمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قایمشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا قایمشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قایمشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو