جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قایمشهر

قایم شهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز قایمشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٦:٠٠

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قایمشهر (شهرستان قایم شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر قایمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قایمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قایمشهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قایمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قایمشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قایمشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١١:٥٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٦:١٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٩:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٦:٠١١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٨:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٨:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٧:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٧:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٥:١٥١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٦:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:١٠١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٥٨٠٠:٠٦:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:٠٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٦:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٢٩٠٠:٠٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٩٠٠:٠٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٢٠٥:٥١:٣٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٠:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٤:٥٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٠٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٥:٠١٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٣٧٠٠:٠٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٠٤٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٤:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥٥:٠٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٠٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٥:١١٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٦:٤١١٢:٥٥:١٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٠٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٥:٢١٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٠٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قایمشهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر قایمشهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:٠٩١٣:٠٤:٠٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢١:٠٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٤١١٣:٠٣:٥٠١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٠:٣٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٠:١٣١٣:٠٣:٣٢١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٩٠٠:٢٠:١٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٤٦١٣:٠٣:١٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٤١٠٠:١٩:٥٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:١٨١٣:٠٢:٥٦١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٣٤٠٠:١٩:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٥١١٣:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٩:٠٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٢٤١٣:٠٢:٢١١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١٩٠٠:١٨:٤٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:١٢٠٠:١٨:٢٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤١:٣١١٣:٠١:٤٥١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٠٥٠٠:١٧:٥٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠١:٢٨١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٥٨٠٠:١٧:٣٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠١:١١١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٥١٠٠:١٧:١٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٦:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٦:٢٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٦:٠٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٥:٣٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:١٦٠٠:١٥:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:١٠٠٠:١٤:٥١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٩:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٤:٢٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٩:٠١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٤:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٥١٠٠:١٣:٤٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٨:٣١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٢٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٨:١٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٢:٥٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٢:٣٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٢:١٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٣٠٠:١١:٥٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٢١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:١٧٠٠:١١:٣١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٧:١٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٧:١٢٠٠:١١:١٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٧:٠١١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:١٠:٤٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٠:٢٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٣:١٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر قایمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قایمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠١:٥٦١٢:٠٥:٥٦١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٤٨٢٣:٥٣:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٠:٢٨١٣:٠٥:٣٨١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٩:٠٠١٣:٠٥:٢٠١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٣٣٠٠:٢٢:٢٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٣٢١٣:٠٥:٠٣١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٦٠٠:٢٢:٠٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٦:٠٤١٣:٠٤:٤٥١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:١٨٠٠:٢١:٤٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٤:٣٧١٣:٠٤:٢٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:١١٠٠:٢١:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٣:٠٩١٣:٠٤:٠٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٠٤٠٠:٢١:٠٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٤١١٣:٠٣:٥٠١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٠:٣٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٩٠٦:٥٠:١٣١٣:٠٣:٣٢١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٤٩٠٠:٢٠:١٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٨:٤٦١٣:٠٣:١٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٤١٠٠:١٩:٥٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:١٨١٣:٠٢:٥٦١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٣٤٠٠:١٩:٣٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٥:٥١١٣:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٩:٠٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٢٤١٣:٠٢:٢١١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١٩٠٠:١٨:٤٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:١٢٠٠:١٨:٢٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤١:٣١١٣:٠١:٤٥١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٠٥٠٠:١٧:٥٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٨٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠١:٢٨١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٥٨٠٠:١٧:٣٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠١:١١١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٥١٠٠:١٧:١٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٦:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٦:٢٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٦:٠٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٥:٣٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:١٦٠٠:١٥:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:١٠٠٠:١٤:٥١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٩:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٤:٢٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٩:٠١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٤:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٥١٠٠:١٣:٤٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٨:٣١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٢٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٨:١٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٢:٥٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٨:٠٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٢:٣٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٢:١٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٣٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قایمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر قایمشهر شهر قایمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قایمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قایمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قایمشهر

قائم‌شهر تلفظ مرکز شهرستان قائم‌شهر و از بزرگترین و مهمترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران می‌باشد که در ناحیهٔ البرز مرکزی قرار گرفته و در گذشته آن را شاهی می‌نامیدند

شهر قایمشهر در ویکیپدیا

شهر قایمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قایمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قایمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قایمشهر بر روی نقشه

شهر قایمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قایمشهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر قایمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قایمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قایمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قایمشهر
زمان پخش اذان زنده به افق قایمشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قایمشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قایمشهر
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قایمشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قایمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قایمشهر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قایمشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قایمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو