جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قاپاقلو

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قاپاقلو


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاپاقلو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای قاپاقلو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قاپاقلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاپاقلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
این كار ما نیست كه آشكار بدانیم چه كسی هستیم؛ آن چه ما فكر و احساس می كنیم همواره برگردانی است از اینكه، آنچه می خواهیم، هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز كسی نخواسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاپاقلو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاپاقلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاپاقلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قاپاقلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاپاقلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاپاقلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣١٠٠:١٩:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٢:٢٠١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٥٠٠:١٨:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٢:١٠١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٨:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٠١١٣:٠١:٥٣١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٣٨١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:١٢١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠١:٢٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٦:٢٤١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١١٠٦:١٥:٣٢١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٦:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:١٠١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٣:٥١١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٣:٠٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٢:١٤١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٥:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٩٠٠:١٥:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٣٠٠:١٥:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣١٠٠:١٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٤٠٠:١٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠١:٠١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠١:٠٤١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠١:٠٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠١:١١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠١:١٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥١٠٠:١٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاپاقلو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قاپاقلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاپاقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاپاقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قاپاقلو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاپاقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاپاقلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قاپاقلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاپاقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاپاقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قاپاقلو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٤:٣٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٤:٥٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٥:٠٩١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٥:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٤٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٥:١٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٦:٢٥١٣:١١:٠٦٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٥:٢٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٧:٠٣١٣:١١:٠٦٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٥:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٤١١٣:١١:٠٥٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٨:٢٠١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٨:٥٩١٣:١١:٠٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٥:٥١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٩:٣٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:٥٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:٥٦٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٦:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٦:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٦:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٢:١٣١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٦:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٠:٣٧١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٦:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٣:٣١١٣:١٠:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٦:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٤:١٠١٣:١٠:٢٤١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٦:١٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٦:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٥:٢٨١٣:١٠:٠٩١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٦:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٠:٠٠١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٦:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٩:٥١١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:١٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٩:٤١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٦:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٦:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٩:١٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٦:١٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٦:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٦:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٥:٥٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣١:١٣١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٥:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٥١١٣:٠٨:١٦١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٥:٣٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٥:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قاپاقلو روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای قاپاقلو روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاپاقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاپاقلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قاپاقلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاپاقلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاپاقلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاپاقلو

روستای قاپاقلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاپاقلو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای قاپاقلو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قاپاقلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاپاقلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاپاقلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاپاقلو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاپاقلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاپاقلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قاپاقلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاپاقلو
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قاپاقلو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاپاقلو دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ قاپاقلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو