جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاپاقلو

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قاپاقلو


اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٥

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاپاقلو (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای قاپاقلو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاپاقلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاپاقلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

آندره موروا
امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاپاقلو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاپاقلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاپاقلو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاپاقلو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاپاقلو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاپاقلو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٤:٥٠١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢٢:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:٠٨٠٠:٢٢:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٤:٢١١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥١٠٠:٢٢:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢١:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٦٠٠:٢١:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٣:٤١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢١:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٠:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٣:١٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٢٦٠٠:٢٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٠:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٧:٢١١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٩:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٩:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٢:٣١١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٩:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٢:٢١١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٩:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٢:١٢١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٨:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٨:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢١:١٤١٣:٠١:٥٤١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:١٥٠٠:١٨:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٤٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٧:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٩:٢٠١٣:٠١:٣٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٧:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٨:٢٤١٣:٠١:٣٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٢٩١٣:٠١:٢٦١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٧:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:٣٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٤:٥٢١٣:٠١:١٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٦:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٤:٠٢١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١١٠٠:١٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠١:٠٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٦:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٢:٢٥١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٥:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:١١:٣٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٥:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٥:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاپاقلو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاپاقلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاپاقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاپاقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاپاقلو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاپاقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاپاقلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاپاقلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاپاقلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاپاقلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاپاقلو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠١:١١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٤:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠١:١٦١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٣١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥١٠٠:١٤:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٤:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١١٠٠:١٤:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠١:٣٩٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٤:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠١:٤٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٤:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠١:٢٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٤:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٤:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٤:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٠:١١١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٤:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٤:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٩:٤٤١٣:٠٢:٤٨٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٤:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٤:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٤:٥٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:١٤٠٠:١٥:٠٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٥:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٣٠٠:١٥:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٥:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٠٧٠٠:١٥:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٤٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٥:٥٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٦:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٦:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٥:٠٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٦:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٥:٢١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٦:٤٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٥:٣٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٦:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٧:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٧:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٦:١٣٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاپاقلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاپاقلو روستای قاپاقلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاپاقلو روستای قاپاقلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاپاقلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاپاقلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاپاقلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاپاقلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاپاقلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاپاقلو

روستای قاپاقلو بر روی نقشه

روستای قاپاقلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاپاقلو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاپاقلو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قاپاقلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاپاقلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاپاقلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاپاقلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاپاقلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاپاقلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاپاقلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا قاپاقلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قاپاقلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قاپاقلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاپاقلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاپاقلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو