جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد

چشمه زیارت | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قاضی آباد نیک محمد


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٨
اذان ظهر: ١١:٣٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٣٧
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٣٢

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای قاضی آباد نیک محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قاضی آباد نیک محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاضی آباد نیک محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل ساگان
معجون قدرت عظیم و نادانی عظیم، فاجعه ای عظیم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاضی آباد نیک محمد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاضی آباد نیک محمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قاضی آباد نیک محمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاضی آباد نیک محمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاضی آباد نیک محمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥١:١١١٢:٢٤:٤٦١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٠:١٣١٢:٢٤:٣٦١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٠١٢٣:٤٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٤١٢٣:٤٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٢٠٢٣:٤٢:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٤:٠٩١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٥٩٢٣:٤١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٤:٠٠١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٣٩٢٣:٤١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:١٩٢٣:٤١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤١:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٣:٥٥١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٣٨٢٣:٤٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:١٨٢٣:٤٠:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٠١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٤٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠١٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٠:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٠:٤١١٢:٢٣:١٧١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:١٨٢٣:٤٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٥٨٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٣:١٣١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٥٨٢٣:٣٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٩:١٠١٢:٢٣:١٠١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٥:٣٨٢٣:٣٩:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٣:٠٧١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٣:٠٥١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٥٨٢٣:٣٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٠٦٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:٣٨٢٣:٣٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢٣:٠٢١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٩:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٣:٠١١٩:١٠:٤٠١٩:٢٨:٥٧٢٣:٣٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٣:٠١١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٣٧٢٣:٣٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٣:٠٢١٩:١١:٥٤١٩:٣٠:١٦٢٣:٣٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢٣:٠٣١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٥٦٢٣:٣٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٣:٠٥١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٣٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٣:٠٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:١٤٢٣:٣٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٣:١٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٥٣٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٣:١٤١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٣١٢٣:٣٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٣:١٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:١٠٢٣:٣٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٣:٢٣١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٤٨٢٣:٣٨:٢٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢٣:٢٨١٩:١٦:٤٥١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاضی آباد نیک محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاضی آباد نیک محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاضی آباد نیک محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاضی آباد نیک محمد

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قاضی آباد نیک محمد

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاضی آباد نیک محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاضی آباد نیک محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای قاضی آباد نیک محمد

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٩:٤٩١٧:٢٢:٥٥١٧:٣٩:٥٧٢٣:٠٠:٤٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٦:٠٨١١:٣٩:٤٠١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٠:٣٨٢٣:٠٠:٣٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٥:٠٦١١:٣٩:٣٠١٧:٢٤:١٨١٧:٤١:١٨٢٣:٠٠:٢٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٤:٠٥١١:٣٩:٢٠١٧:٢٤:٥٩١٧:٤١:٥٨٢٣:٠٠:١٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٣:٠٢١١:٣٩:٠٩١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٠:٠٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥١:٥٨١١:٣٨:٥٧١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٣:١٧٢٢:٥٩:٥٣
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٠:٥٤١١:٣٨:٤٥١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٣:٥٦٢٢:٥٩:٤١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٤٩:٥٠١١:٣٨:٣٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٣٥٢٢:٥٩:٢٩
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣١:١٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٣٨:١٩١٧:٢٨:١٩١٧:٤٥:١٤٢٢:٥٩:١٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٧:٣٩١١:٣٨:٠٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٩:٠٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٤٦:٣٢١١:٣٧:٥٢١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:٣٠٢٢:٥٨:٤٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٥:٢٥١١:٣٧:٣٧١٧:٣٠:١٥١٧:٤٧:٠٧٢٢:٥٨:٣٥
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٤٤:١٨١١:٣٧:٢٣١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٧:٤٥٢٢:٥٨:٢٠
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٣:١٠١١:٣٧:٠٧١٧:٣١:٣١١٧:٤٨:٢٢٢٢:٥٨:٠٤
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٢:٠٢١١:٣٦:٥٢١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٨:٥٩٢٢:٥٧:٤٨
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٠:٥٣١١:٣٦:٣٦١٧:٣٢:٤٥١٧:٤٩:٣٦٢٢:٥٧:٣٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٢:١٩٠٥:٣٩:٤٤١١:٣٦:٢٠١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٠:١٢٢٢:٥٧:١٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢١:٠٨٠٥:٣٨:٣٥١١:٣٦:٠٤١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٠:٤٩٢٢:٥٦:٥٨
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:١٩:٥٧٠٥:٣٧:٢٥١١:٣٥:٤٧١٧:٣٤:٣٦١٧:٥١:٢٥٢٢:٥٦:٤١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٦:١٥١١:٣٥:٣٠١٧:٣٥:١٢١٧:٥٢:٠١٢٢:٥٦:٢٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٧:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١١:٣٥:١٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٢:٣٨٢٢:٥٦:٠٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٦:٢١٠٥:٣٣:٥٥١١:٣٤:٥٦١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:١٤٢٢:٥٥:٤٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٢:٤٤١١:٣٤:٣٩١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٣:٤٩٢٢:٥٥:٢٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣١:٣٣١١:٣٤:٢١١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٤:٢٥٢٢:٥٥:٠٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٠:٢٣١١:٣٤:٠٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٥:٠١٢٣:٢٤:٤٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١١:٢٥٠٦:٢٩:١٢١٢:٣٣:٤٦١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٥:٣٧٢٣:٥٤:٢٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٠:١٠٠٦:٢٨:٠١١٢:٣٣:٢٨١٨:٣٩:٢٢١٨:٥٦:١٢٢٣:٥٤:٠٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٦:٥٠١٢:٣٣:١٠١٨:٣٩:٥٧١٨:٥٦:٤٨٢٣:٥٣:٤٨
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣٢:٥٢١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٧:٢٤٢٣:٥٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاضی آباد نیک محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قاضی آباد نیک محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای قاضی آباد نیک محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاضی آباد نیک محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاضی آباد نیک محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاضی آباد نیک محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاضی آباد نیک محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاضی آباد نیک محمد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠١:٥٨١١:٤٠:٢٧١٧:١٩:٢٠١٧:٣٦:٢٩٢٣:٠١:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠١:٠١١١:٤٠:٢١١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٧:١١٢٣:٠١:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٠:٠٤١١:٤٠:١٤١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٧:٥٣٢٣:٠١:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٥:٥٩:٠٦١١:٤٠:٠٦١٧:٢١:٣٠١٧:٣٨:٣٥٢٣:٠٠:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٥:٥٨:٠٨١١:٣٩:٥٨١٧:٢٢:١٣١٧:٣٩:١٦٢٣:٠٠:٤٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٩:٤٩١٧:٢٢:٥٥١٧:٣٩:٥٧٢٣:٠٠:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٦:٠٨١١:٣٩:٤٠١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٠:٣٨٢٣:٠٠:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٥:٠٦١١:٣٩:٣٠١٧:٢٤:١٨١٧:٤١:١٨٢٣:٠٠:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٤:٠٥١١:٣٩:٢٠١٧:٢٤:٥٩١٧:٤١:٥٨٢٣:٠٠:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٥:٥٣:٠٢١١:٣٩:٠٩١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٠:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥١:٥٨١١:٣٨:٥٧١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٣:١٧٢٢:٥٩:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٠:٥٤١١:٣٨:٤٥١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٣:٥٦٢٢:٥٩:٤١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٤٩:٥٠١١:٣٨:٣٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٣٥٢٢:٥٩:٢٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٣٨:١٩١٧:٢٨:١٩١٧:٤٥:١٤٢٢:٥٩:١٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٧:٣٩١١:٣٨:٠٦١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٩:٠٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٤٦:٣٢١١:٣٧:٥٢١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:٣٠٢٢:٥٨:٤٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٥:٢٥١١:٣٧:٣٧١٧:٣٠:١٥١٧:٤٧:٠٧٢٢:٥٨:٣٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٤٤:١٨١١:٣٧:٢٣١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٧:٤٥٢٢:٥٨:٢٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٣:١٠١١:٣٧:٠٧١٧:٣١:٣١١٧:٤٨:٢٢٢٢:٥٨:٠٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٢:٠٢١١:٣٦:٥٢١٧:٣٢:٠٨١٧:٤٨:٥٩٢٢:٥٧:٤٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٠:٥٣١١:٣٦:٣٦١٧:٣٢:٤٥١٧:٤٩:٣٦٢٢:٥٧:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٣٩:٤٤١١:٣٦:٢٠١٧:٣٣:٢٢١٧:٥٠:١٢٢٢:٥٧:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٣٨:٣٥١١:٣٦:٠٤١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٠:٤٩٢٢:٥٦:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٣٧:٢٥١١:٣٥:٤٧١٧:٣٤:٣٦١٧:٥١:٢٥٢٢:٥٦:٤١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٦:١٥١١:٣٥:٣٠١٧:٣٥:١٢١٧:٥٢:٠١٢٢:٥٦:٢٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٣٥:٠٥١١:٣٥:١٣١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٢:٣٨٢٢:٥٦:٠٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٣٣:٥٥١١:٣٤:٥٦١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:١٤٢٢:٥٥:٤٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٧٠٥:٣٢:٤٤١١:٣٤:٣٩١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٣:٤٩٢٢:٥٥:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٤٠٥:٣١:٣٣١١:٣٤:٢١١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٤:٢٥٢٢:٥٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قاضی آباد نیک محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاضی آباد نیک محمد روستای قاضی آباد نیک محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاضی آباد نیک محمد روستای قاضی آباد نیک محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاضی آباد نیک محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاضی آباد نیک محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاضی آباد نیک محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاضی آباد نیک محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاضی آباد نیک محمد

روستای قاضی آباد نیک محمد بر روی نقشه

روستای قاضی آباد نیک محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاضی آباد نیک محمد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قاضی آباد نیک محمد + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای قاضی آباد نیک محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاضی آباد نیک محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قاضی آباد نیک محمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاضی آباد نیک محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاضی آباد نیک محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قاضی آباد نیک محمد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاضی آباد نیک محمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاضی آباد نیک محمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاضی آباد نیک محمد
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قاضی آباد نیک محمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاضی آباد نیک محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو