جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز قاش کمری بنه پیر


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٣١:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای قاش کمری بنه پیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاش کمری بنه پیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاش کمری بنه پیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماكس فریدلندر
هر دوران، دیدی جداگانه به دست می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاش کمری بنه پیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاش کمری بنه پیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاش کمری بنه پیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاش کمری بنه پیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاش کمری بنه پیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٣:٠٢١٣:١٠:٠٣١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٨٠٠:٢٨:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤١:٥٤١٣:٠٩:٤٨١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٠:٤٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٢٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٩:٠٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٨:٤١١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٨:١٧١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٥:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٥:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢٤:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٤:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٧:١٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٣:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٣:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٣:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٢:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٦:٣٣١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٢:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٦:١٩١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٢٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:١٢١٣:٠٦:١٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٢١:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٦:١٣١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢١:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٦:١١١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢١:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢١:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:١١١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:١٠٠٠:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاش کمری بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاش کمری بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاش کمری بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاش کمری بنه پیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاش کمری بنه پیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاش کمری بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاش کمری بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاش کمری بنه پیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاش کمری بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاش کمری بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاش کمری بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاش کمری بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاش کمری بنه پیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاش کمری بنه پیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاش کمری بنه پیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاش کمری بنه پیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٠:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٠:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٠:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٠:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٠:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٠:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٠:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٠:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٧:٣٢٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٠:١١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٠:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٠:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٨:٠١٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٠:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٨:١١٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٠:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٨:٣٢٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٠:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٠:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢١:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢١:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢١:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢١:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢١:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:٠٨٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٢:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٢:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٢:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٤٧١٣:١١:٠٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٢:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٥٨١٣:١١:١٣٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٢:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٦:٠٩١٣:١١:٢٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاش کمری بنه پیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاش کمری بنه پیر روستای قاش کمری بنه پیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاش کمری بنه پیر روستای قاش کمری بنه پیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاش کمری بنه پیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاش کمری بنه پیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاش کمری بنه پیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاش کمری بنه پیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاش کمری بنه پیر

روستای قاش کمری بنه پیر بر روی نقشه

روستای قاش کمری بنه پیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاش کمری بنه پیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاش کمری بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قاش کمری بنه پیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاش کمری بنه پیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قاش کمری بنه پیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاش کمری بنه پیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قاش کمری بنه پیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاش کمری بنه پیر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قاش کمری بنه پیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاش کمری بنه پیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاش کمری بنه پیر
زمان پخش اذان زنده به افق قاش کمری بنه پیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاش کمری بنه پیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو