جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی

کبوتر سرخ | چادگان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آقاچی

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٥٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی (شهرستان چادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای قاسم آقاچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قاسم آقاچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آقاچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

جان اشتاین بك
سرشت آدمی‌ این است كه همچنان كه بر سن او افزوده می‌شود، از دگرگونی نافرمانی كند، به ویژه با بهبود یافتن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسم آقاچی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آقاچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاسم آقاچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آقاچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آقاچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٨:١٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٥:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٨:٣٣١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٥:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٧:٢١١٣:٠٧:٥١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٦:١٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢٤:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٦:٥٨١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٢٣:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٥٠٠:٢٣:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٢:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٦:١١١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٢:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٦:٠١١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٥:٥١١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢١:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٥:٤١١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٠:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٠:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٩:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٧:١٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣١٠٠:١٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:١٩١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٧٠٠:١٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥١٠٠:١٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:١١٠٠:١٨:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:٢٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آقاچی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آقاچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسم آقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آقاچی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قاسم آقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قاسم آقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای قاسم آقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسم آقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آقاچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای قاسم آقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آقاچی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قاسم آقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آقاچی روستای قاسم آقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آقاچی روستای قاسم آقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قاسم آقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آقاچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آقاچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آقاچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آقاچی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٣:٤٨١١:٥٤:٠٠١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:٤٥٢٣:١١:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٤:١٦١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٢:١١
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٤:٣٢١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٢:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٦:٣٠١١:٥٤:٥٠١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٥١٢٣:١٢:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٥:٠٨١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٣٧٢٣:١٢:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:١٦١١:٥٥:٢٧١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢٤٢٣:١٣:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٥:٤٦١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٣٢٣:١٣:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥٠:٠١١١:٥٦:٠٦١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠٤٢٣:١٣:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٥٠:٥٣١١:٥٦:٢٧١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٣:٥٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥١:٤٤١١:٥٦:٤٩١٧:٠١:٤٢١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٤:١٧
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:٣٥١١:٥٧:١١١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٤:٣٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٢٥١١:٥٧:٣٤١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٤:٥٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:١٤١١:٥٧:٥٨١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:١٧
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٠٣١١:٥٨:٢٢١٧:٠١:٣٠١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٥:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٥:٥١١١:٥٨:٤٧١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٦:٠١
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٩:١٢١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٦:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٧:٢٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٠٠٢٣:١٦:٤٧
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٠:٠٤١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٩٢٣:١٧:١١
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٧١٢:٠٠:٣١١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:١٩٢٣:١٧:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٩:٤١١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٠٨١٧:٢١:٣١٢٣:١٨:٠١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٤٠٧:٠٠:٢٤١٢:٠١:٢٦١٧:٠٢:٢١١٧:٢١:٤٥٢٣:١٨:٢٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠١:٠٦١٢:٠١:٥٤١٧:٠٢:٣٦١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٨:٥٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١١٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٢:٢٢١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:١٧٢٣:١٩:٢٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٢:٥١١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٩:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٠٦١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:٢٠:١٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٣:٥١١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٠:٤٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٤:١٨١٧:٠٤:١٤١٧:٢٣:٤٢٢٣:٢١:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٤:٥٥١٢:٠٤:٤٨١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٤:٠٧٢٣:٢١:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٥:٢٩١٢:٠٥:١٨١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٤:٣٣٢٣:٢٢:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٦:٠١١٢:٠٥:٤٧١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٥:٠١٢٣:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاسم آقاچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آقاچی روستای قاسم آقاچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آقاچی روستای قاسم آقاچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسم آقاچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسم آقاچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسم آقاچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسم آقاچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسم آقاچی

روستای قاسم آقاچی بر روی نقشه

روستای قاسم آقاچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسم آقاچی
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای قاسم آقاچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای قاسم آقاچی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای قاسم آقاچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آقاچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قاسم آقاچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قاسم آقاچی
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاسم آقاچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسم آقاچی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ قاسم آقاچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قاسم آقاچی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قاسم آقاچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاسم آقاچی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاسم آقاچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آقاچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو