جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قاسم آباد

توجردی | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٨
اذان ظهر: ١١:٣٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٤٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسم آباد (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای قاسم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قاسم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

اریك نیوتن
هر اثر هنری به مثابه ی كودكی است كه هنرمند، مادرش و محیط زندگی هنرمند، پدرش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسم آباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قاسم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٥:٥٥١٢:٥١:٥٢١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٩:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٤:٥٨١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٩:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٤:٠٢١٢:٥١:٣٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٢٠٠:٠٩:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٣:٠٧١٢:٥١:٢٦١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٨:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٢:١٣١٢:٥١:١٩١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٨:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥١:١١١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٨:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:٢٨١٢:٥١:٠٥١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٨:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٧:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٠٨٠٠:٠٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٧:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:١١٠٠:٠٦:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٠:٣١١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٦:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٦:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٠:٣١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٥:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٧٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٠٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قاسم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای قاسم آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٢:٣٨١١:٤٦:٣٦١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٧:٠١٢٣:٠٧:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٣:١١١١:٤٦:١٥١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:٠٧:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٣:٤٤١١:٤٥:٥٤١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:٣٢٢٣:٠٦:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٤٤:١٧١١:٤٥:٣٤١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:١٨٢٣:٠٦:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٥:٤٤:٥٠١١:٤٥:١٣١٧:٤٥:١٠١٨:٠٢:٠٤٢٣:٠٦:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٥:٢٣١١:٤٤:٥٣١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٠:٥٠٢٣:٠٥:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٥:٥٧١١:٤٤:٣٣١٧:٤٢:٤٢١٧:٥٩:٣٧٢٣:٠٥:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٤٦:٣١١١:٤٤:١٣١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٢٤٢٣:٠٥:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٤٧:٠٥١١:٤٣:٥٤١٧:٤٠:١٦١٧:٥٧:١١٢٣:٠٤:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٤٧:٣٩١١:٤٣:٣٤١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٥:٥٩٢٣:٠٤:٤٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٧٠٥:٤٨:١٣١١:٤٣:١٥١٧:٣٧:٥١١٧:٥٤:٤٧٢٣:٠٤:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٨:٤٨١١:٤٢:٥٧١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٣:٣٥٢٣:٠٤:٠٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٤٩:٢٣١١:٤٢:٣٨١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٢:٢٤٢٣:٠٣:٤٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٤٩:٥٨١١:٤٢:٢٠١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:١٤٢٣:٠٣:٢٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٠:٣٤١١:٤٢:٠٣١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٠٤٢٣:٠٣:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥١:١٠١١:٤١:٤٦١٧:٣١:٥٦١٧:٤٨:٥٤٢٣:٠٢:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥١:٤٦١١:٤١:٢٩١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٧:٤٦٢٣:٠٢:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٢:٢٢١١:٤١:١٢١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٦:٣٧٢٣:٠٢:١٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٢:٥٩١١:٤٠:٥٦١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٥:٣٠٢٣:٠٢:٠١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٣:٣٦١١:٤٠:٤١١٧:٢٧:٢١١٧:٤٤:٢٣٢٣:٠١:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٤:١٣١١:٤٠:٢٦١٧:٢٦:١٤١٧:٤٣:١٧٢٣:٠١:٢٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥٤:٥١١١:٤٠:١٢١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٢:١١٢٣:٠١:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٥:٢٩١١:٣٩:٥٨١٧:٢٤:٠١١٧:٤١:٠٦٢٣:٠٠:٥٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٦:٠٨١١:٣٩:٤٤١٧:٢٢:٥٦١٧:٤٠:٠٢٢٣:٠٠:٤٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٦:٤٧١١:٣٩:٣٢١٧:٢١:٥٢١٧:٣٨:٥٩٢٣:٠٠:٣٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٦١١:٣٩:١٩١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٧:٥٧٢٣:٠٠:١٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٥:٥٨:٠٦١١:٣٩:٠٨١٧:١٩:٤٦١٧:٣٦:٥٦٢٣:٠٠:٠٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٠٠٥:٥٨:٤٦١١:٣٨:٥٧١٧:١٨:٤٤١٧:٣٥:٥٥٢٢:٥٩:٥٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٥:٥٩:٢٦١١:٣٨:٤٧١٧:١٧:٤٣١٧:٣٤:٥٦٢٢:٥٩:٣٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٠:٠٧١١:٣٨:٣٧١٧:١٦:٤٣١٧:٣٣:٥٧٢٢:٥٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آباد روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آباد روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسم آباد

روستای قاسم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسم آباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا قاسم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ قاسم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاسم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاسم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاسم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاسم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاسم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق قاسم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو