جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاسم آباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٨

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسم آباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای قاسم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاسم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

آنتونی رابینز
ما در جهانی زندگی می كنیم كه بایستی هویت هایمان پیوسته گسترده تر شوند تا كیفیت زندگی مان بهتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاسم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٢٣:٤٥١٨:٥١:٠٦١٩:٠٨:٤١٢٣:٤٢:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٥:٤٥١٢:٢٣:٣١١٨:٥١:٤٦١٩:٠٩:٢٢٢٣:٤١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٣:١٧١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٣٢٣:٤١:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:٤٥٢٣:٤١:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٣:٤٤١٩:١١:٢٦٢٣:٤٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥١:١٧١٢:٢٢:٣٦١٨:٥٤:٢٤١٩:١٢:٠٨٢٣:٤٠:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٩:٠٧١٢:٢٢:١١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٣٢٢٣:٣٩:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٦:٢٤١٩:١٤:١٤٢٣:٣٩:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٧:٠١١٢:٢١:٤٨١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٥٦٢٣:٣٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢١:٣٧١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٣٩٢٣:٣٨:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢١:٢٧١٨:٥٨:٢٤١٩:١٦:٢١٢٣:٣٨:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٣:٥٧١٢:٢١:١٧١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٨:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢١:٠٧١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤١:٠١١٢:٢٠:٥٠١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:١٢٢٣:٣٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢٠:٤٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٥٢٣:٣٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٩:٠٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٦:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٢٢٢٣:٣٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٧:٢٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٦:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٥:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٩:٥٨١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٢:٢١١٢:١٩:٥٥١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٢٥٢٣:٣٥:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣١:٣٦١٢:١٩:٥٣١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٠:٥١١٢:١٩:٥٢١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٣٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٠:٠٨١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٣٥٢٣:٣٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاسم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قاسم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٠:٠٧١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٣:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٠٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:١١١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٣:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٣:٣٣١٢:٢٠:١٦١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٥٥١٩:٣٧:٠٣٢٣:٣٣:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٢:٤٢١٢:٢٠:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٢٢٣:٣٣:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٢٢:١٨١٢:٢٠:٣٥١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٣:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣١٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٠:٤٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٣:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٦٠٥:٢١:٣٤١٢:٢٠:٤٩١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٣:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢١:١٥١٢:٢٠:٥٧١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٣٢٣:٣٣:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢٠:٥٧١٢:٢١:٠٥١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٣:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢١:١٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٢٤٢٣:٣٣:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢١:٢٣١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٢٠:١٢١٢:٢١:٣٣١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٣:٣٤:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٨٠٥:١٩:٥٩١٢:٢١:٤٣١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٣٤:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:١٩:٤٩١٢:٢١:٥٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٧٢٣:٣٤:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٤:٠٨٢٣:٣٤:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:١٩:٣١١٢:٢٢:١٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٣٩٢٣:٣٤:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٢:٢٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٠٨٢٣:٣٤:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:١٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٤:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:١٤١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٥:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:١٤١٢:٢٣:١٢١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٥٥٢٣:٣٥:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:١٤١٢:٢٣:٢٥١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:١٩٢٣:٣٥:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:١٩:١٦١٢:٢٣:٣٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤٢٢٣:٣٥:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠١٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:٥٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٥:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠١٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٤:٠٣١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:١٩:٣١١٢:٢٤:١٦١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٦:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٤:٢٩١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:٠٢٢٣:٣٦:١٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٤:٤٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٥٥١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٣٤٢٣:٣٦:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٠:٠٩١٢:٢٥:٠٨١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٣٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آباد روستای قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آباد روستای قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسم آباد

روستای قاسم آباد بر روی نقشه

روستای قاسم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قاسم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قاسم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاسم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قاسم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاسم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاسم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق قاسم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو