جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قاسم آباد

خواف | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آباد

اذان صبح: ٠٣:٥٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٤٨
اذان ظهر: ١١:٢٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٠٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قاسم آباد (شهرستان خواف) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر قاسم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قاسم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قاسم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قاسم آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قاسم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاسم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قاسم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قاسم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٠:٣٣١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٦:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٣٠:١٩١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:٢٤٢٣:٤٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٦:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٩:٥١١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٣:٠٣٢٣:٤٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٢٩:٣٨١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:٤١٢٣:٤٥:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٢:٠١١٢:٢٩:١٣١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٩:٠١١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٤:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٨:٠٠٢٣:٤٣:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢٨:٢٩١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٣:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٨:١٩١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤٣:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢٣٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢٨:٠٩١٩:١١:٤١١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٢:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٨:٠٠١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٢٠٢٣:٤٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٧:٥٢١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:١٠٢٣:٤٢:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:١٤٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٧:٤٤١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤١:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٠:٥٢١٢:٢٧:٣٦١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٥٠٢٣:٤١:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٧:٢٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٤١٢٣:٤١:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٣٠٥:٣٨:٥١١٢:٢٧:٢٣١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٣١٢٣:٤١:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٧:١٧١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:٢١٢٣:٤٠:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٧:١٢١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:١١٢٣:٤٠:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٧:٠٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٠١١٢:٢٧:٠٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٠:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٦:٥٧١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٣٢٢٣:٣٩:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٦:٥٥١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٢١٢٣:٣٩:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٦:٥٤١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:١١٢٣:٣٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٩:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٦:٥٢١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٥٠٢٣:٣٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قاسم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قاسم آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاسم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قاسم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قاسم آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قاسم آباد شهر قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قاسم آباد شهر قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاسم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قاسم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قاسم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قاسم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قاسم آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٠٠٥:١٨:٣٩١١:٢٣:٠٧١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٤:٤٩٢٢:٤٢:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٨٠٥:١٩:٢٢١١:٢٢:٤٦١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٣:٢٤٢٢:٤١:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٢٠:٠٥١١:٢٢:٢٦١٧:٢٤:١٤١٧:٤١:٥٩٢٢:٤١:٢٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٢٠:٤٨١١:٢٢:٠٥١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٠:٣٤٢٢:٤١:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٩٠٥:٢١:٣١١١:٢١:٤٤١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:١٠٢٢:٤٠:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٢٢:١٥١١:٢١:٢٤١٧:٢٠:٠١١٧:٣٧:٤٦٢٢:٤٠:٢٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٢٢:٥٨١١:٢١:٠٣١٧:١٨:٣٧١٧:٣٦:٢٢٢٢:٤٠:٠٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٢٣:٤٢١١:٢٠:٤٣١٧:١٧:١٣١٧:٣٤:٥٩٢٢:٣٩:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٢٤:٢٦١١:٢٠:٢٤١٧:١٥:٥٠١٧:٣٣:٣٥٢٢:٣٩:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٢٥:١٠١١:٢٠:٠٤١٧:١٤:٢٧١٧:٣٢:١٣٢٢:٣٩:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٥:٥٥١١:١٩:٤٥١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:٥١٢٢:٣٨:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٢٦:٤٠١١:١٩:٢٦١٧:١١:٤٢١٧:٢٩:٢٩٢٢:٣٨:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٢٧:٢٥١١:١٩:٠٨١٧:١٠:٢٠١٧:٢٨:٠٧٢٢:٣٨:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٢٨:١٠١١:١٨:٥٠١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٦:٤٧٢٢:٣٨:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٨:٥٥١١:١٨:٣٢١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٥:٢٦٢٢:٣٧:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٢٩:٤١١١:١٨:١٤١٧:٠٦:١٧١٧:٢٤:٠٧٢٢:٣٧:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٠:٢٧١١:١٧:٥٨١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٢:٤٨٢٢:٣٧:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣١:١٤١١:١٧:٤١١٧:٠٣:٣٨١٧:٢١:٢٩٢٢:٣٦:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٢:٠١١١:١٧:٢٥١٧:٠٢:٢٠١٧:٢٠:١٢٢٢:٣٦:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٢:٤٨١١:١٧:١٠١٧:٠١:٠٢١٧:١٨:٥٥٢٢:٣٦:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٣:٣٥١١:١٦:٥٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٧:٣٩٢٢:٣٦:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٣٤:٢٣١١:١٦:٤٠١٦:٥٨:٢٨١٧:١٦:٢٣٢٢:٣٥:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٥:١٢١١:١٦:٢٦١٦:٥٧:١٢١٧:١٥:٠٨٢٢:٣٥:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٣٦:٠٠١١:١٦:١٣١٦:٥٥:٥٧١٧:١٣:٥٥٢٢:٣٥:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٣٦:٤٩١١:١٦:٠٠١٦:٥٤:٤٢١٧:١٢:٤٢٢٢:٣٥:٠٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٣٧:٣٩١١:١٥:٤٨١٦:٥٣:٢٩١٧:١١:٢٩٢٢:٣٤:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٣٨:٢٨١١:١٥:٣٦١٦:٥٢:١٦١٧:١٠:١٨٢٢:٣٤:٣٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٣٩:١٩١١:١٥:٢٦١٦:٥١:٠٤١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٤:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٠:٠٩١١:١٥:١٥١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٧:٥٩٢٢:٣٤:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤١:٠٠١١:١٥:٠٦١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٦:٥٠٢٢:٣٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قاسم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قاسم آباد شهر قاسم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قاسم آباد شهر قاسم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قاسم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قاسم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قاسم آباد

قاسم‌آباد شهری در بخش جلگه زوزن شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران است. شهر قاسم‌آباد در ۶۰ کیلومتری خواف قرار دارد.

شهر قاسم آباد در ویکیپدیا

شهر قاسم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قاسم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قاسم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قاسم آباد بر روی نقشه

شهر قاسم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قاسم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قاسم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قاسم آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قاسم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قاسم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قاسم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قاسم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاسم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاسم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاسم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قاسم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق قاسم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا قاسم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاسم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قاسم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو