جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

قایم آباد | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آبادقندیشاد


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣١
اذان ظهر: ١٢:١٩:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٠:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٣٧:١٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای قاسم آبادقندیشاد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قاسم آبادقندیشاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماكس فریدلندر
هر دوران، دیدی جداگانه به دست می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسم آبادقندیشاد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آبادقندیشاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آبادقندیشاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آبادقندیشاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:١٨١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٥١١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٣٢٠٠:١٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٢٨١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:١٨٠٠:١٥:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٢:١٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:١١٠٠:١٤:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٤:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٤:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٤:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٢:٠١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٥٩١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٣:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠١:٥٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٣:٥١١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١٨٠٠:١٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٣:٠٠١٣:٠١:٥٤٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:١٠٠٠:١٣:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٢:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠١:٢٢١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٢:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٢:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٢:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١١:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١١:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٥:٤٨١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١١:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٥:١٤١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣٠:١٥٠٠:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آبادقندیشاد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آبادقندیشاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٨٠٧:٠٩:٢٤١٢:١٨:٠٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٦:٣٤٢٣:٣٤:٤٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٨:٤٧١٢:١٨:٢١١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٣٤٢٣:٣٥:٠٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٨:٠٧١٢:١٨:٣٢١٧:٢٩:١٩١٧:٤٨:٣٤٢٣:٣٥:١٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٧:٢٦١٢:١٨:٤٣١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٩:٣٤٢٣:٣٥:٣١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٦:٤٤١٢:١٨:٥٢١٧:٣١:٢٤١٧:٥٠:٣٤٢٣:٣٥:٤٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٥:٥٩١٢:١٩:٠١١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٣٤٢٣:٣٥:٥٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:١٤١٢:١٩:٠٩١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٢:٣٣٢٣:٣٦:٠٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٤:٢٦١٢:١٩:١٧١٧:٣٤:٣١١٧:٥٣:٣٣٢٣:٣٦:١٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٣:٣٧١٢:١٩:٢٣١٧:٣٥:٣٣١٧:٥٤:٣٣٢٣:٣٦:٢٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٢:٤٧١٢:١٩:٢٨١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٣٢٢٣:٣٦:٣٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠١:٥٥١٢:١٩:٣٣١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٣٢٢٣:٣٦:٤٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠١:٠١١٢:١٩:٣٧١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٧:٣١٢٣:٣٦:٥٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٩:٤٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٣٠٢٣:٣٧:٠٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٩:١٠١٢:١٩:٤٢١٧:٤٠:٤١١٧:٥٩:٢٩٢٣:٣٧:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٨:١٣١٢:١٩:٤٤١٧:٤١:٤٢١٨:٠٠:٢٧٢٣:٣٧:١٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:١٤١٢:١٩:٤٥١٧:٤٢:٤٣١٨:٠١:٢٦٢٣:٣٧:١٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٦:١٤١٢:١٩:٤٥١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٢٤٢٣:٣٧:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:١٢١٢:١٩:٤٤١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٢٢٢٣:٣٧:١٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:١٠١٢:١٩:٤٢١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٢٠٢٣:٣٧:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٠٦١٢:١٩:٤٠١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٥:١٧٢٣:٣٧:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٢:٠١١٢:١٩:٣٧١٧:٤٧:٤٢١٨:٠٦:١٥٢٣:٣٧:٢٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٠:٥٥١٢:١٩:٣٤١٧:٤٨:٤١١٨:٠٧:١٢٢٣:٣٧:١٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٤٨١٢:١٩:٢٩١٧:٤٩:٤٠١٨:٠٨:٠٩٢٣:٣٧:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٩:٢٤١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٩:٠٥٢٣:٣٧:١٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٧:٣١١٢:١٩:١٩١٧:٥١:٣٦١٨:١٠:٠٢٢٣:٣٧:١٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٢٠١٢:١٩:١٢١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٥٨٢٣:٣٧:٠٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٩:٠٥١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٥٤٢٣:٣٧:٠١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٣:٥٧١٢:١٨:٥٨١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٤٩٢٣:٣٦:٥٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٤٤١٢:١٨:٥٠١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٤٤٢٣:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسم آبادقندیشاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آبادقندیشاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٧:٣١١٢:١٩:١٩١٧:٥١:٣٦١٨:١٠:٠٢٢٣:٣٧:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٢٠١٢:١٩:١٢١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٥٨٢٣:٣٧:٠٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٥:٠٩١٢:١٩:٠٥١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٥٤٢٣:٣٧:٠١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٣:٥٧١٢:١٨:٥٨١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٤٩٢٣:٣٦:٥٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٢:٤٤١٢:١٨:٥٠١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٤٤٢٣:٣٦:٤٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤١:٣٠١٢:١٨:٤١١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:٣٩٢٣:٣٦:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٠:١٦١٢:١٨:٣٢١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٣٤٢٣:٣٦:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٩:٠٠١٢:١٨:٢٢١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٢٩٢٣:٣٦:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٧:٤٤١٢:١٨:١١١٧:٥٩:٠٩١٨:١٧:٢٣٢٣:٣٦:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٦:٢٧١٢:١٨:٠٠١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:١٧٢٣:٣٦:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٥:٠٩١٢:١٧:٤٨١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:١٠٢٣:٣٥:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٣:٥١١٢:١٧:٣٦١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٠٤٢٣:٣٥:٤١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٢:٣٢١٢:١٧:٢٤١٨:٠٢:٤٨١٨:٢٠:٥٧٢٣:٣٥:٢٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣١:١٢١٢:١٧:١١١٨:٠٣:٤٢١٨:٢١:٥٠٢٣:٣٥:١٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٩:٥١١٢:١٦:٥٧١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٤٢٢٣:٣٥:٠٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٨:٣١١٢:١٦:٤٣١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٣٤٢٣:٣٤:٤٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٧:٠٩١٢:١٦:٢٩١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٢٧٢٣:٣٤:٣٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:٤٧١٢:١٦:١٤١٨:٠٧:١٤١٨:٢٥:١٩٢٣:٣٤:١٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٤:٢٥١٢:١٥:٥٩١٨:٠٨:٠٦١٨:٢٦:١٠٢٣:٣٤:٠٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٣:٠٢١٢:١٥:٤٣١٨:٠٨:٥٨١٨:٢٧:٠٢٢٣:٣٣:٤٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:٣٩١٢:١٥:٢٨١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٥٣٢٣:٣٣:٢٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:١٥١٢:١٥:١١١٨:١٠:٤١١٨:٢٨:٤٤٢٣:٣٣:١١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٥١١٢:١٤:٥٥١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٢:٥٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٧:٢٧١٢:١٤:٣٨١٨:١٢:٢٤١٨:٣٠:٢٦٢٣:٣٢:٣٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٦:٠٢١٢:١٤:٢٢١٨:١٣:١٥١٨:٣١:١٧٢٣:٣٢:١٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٤:٣٨١٢:١٤:٠٥١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:٠٨٢٣:٣١:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:١٣١٢:١٣:٤٧١٨:١٤:٥٦١٨:٣٢:٥٩٢٣:٣١:٣٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٤٧١٢:١٣:٣٠١٨:١٥:٤٧١٨:٣٣:٤٩٢٣:٣١:١٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٠:٢٢١٢:١٣:١٢١٨:١٦:٣٧١٨:٣٤:٤٠٢٣:٣٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسم آبادقندیشاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسم آبادقندیشاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسم آبادقندیشاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسم آبادقندیشاد

روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی نقشه

روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسم آبادقندیشاد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان پخش اذان زنده به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسم آبادقندیشاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق قاسم آبادقندیشاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو