جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

قایم آباد | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز قاسم آبادقندیشاد

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٤٩
اذان مغرب: ١٨:١٢:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٥٠

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آبادقندیشاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام جعفر صادق (ع)
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسم آبادقندیشاد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آبادقندیشاد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاسم آبادقندیشاد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسم آبادقندیشاد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آبادقندیشاد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:١٧٠٠:٢١:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:١٩١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٠:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٤:٥٢١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٤:١٤١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٤:١١١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٣:٥١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٧:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٨:١٥١٣:٠٣:١٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٦:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٣:٠١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٦:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٦:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٣٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:١٨٠٠:١٥:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:١١٠٠:١٥:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١١:٤٢١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٥:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٢:١٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٢:١٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٤:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٢:٠١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠١:٥٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٢١٠٠:١٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠١:٥٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:١٣٠٠:١٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٣:١٢١٣:٠١:٥٤٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠١:٥٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسم آبادقندیشاد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آبادقندیشاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای قاسم آبادقندیشاد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسم آبادقندیشاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آبادقندیشاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای قاسم آبادقندیشاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آبادقندیشاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آبادقندیشاد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قاسم آبادقندیشاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسم آبادقندیشاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسم آبادقندیشاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٣:٣٧١١:٥٨:٠٨١٨:٠٢:٠٦١٨:٢٠:٠٧٢٣:١٦:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:٢٢١١:٥٧:٤٧١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:٣٩٢٣:١٦:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٥:٠٨١١:٥٧:٢٦١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:١٢٢٣:١٥:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:٥٤١١:٥٧:٠٥١٧:٥٧:٤٣١٨:١٥:٤٤٢٣:١٥:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٦:٤١١١:٥٦:٤٥١٧:٥٦:١٦١٨:١٤:١٧٢٣:١٥:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٢٧١١:٥٦:٢٤١٧:٥٤:٤٩١٨:١٢:٥٠٢٣:١٤:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٨:١٣١١:٥٦:٠٤١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٢٣٢٣:١٤:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٩:٠٠١١:٥٥:٤٤١٧:٥١:٥٥١٨:٠٩:٥٦٢٣:١٤:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:٤٧١١:٥٥:٢٤١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٨:٣٠٢٣:١٣:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٠:٣٤١١:٥٥:٠٥١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٠٥٢٣:١٣:٣٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠١:٢٢١١:٥٤:٤٦١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٤٠٢٣:١٣:١٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٢:٠٩١١:٥٤:٢٧١٧:٤٦:١٢١٨:٠٤:١٥٢٣:١٢:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٢:٥٧١١:٥٤:٠٨١٧:٤٤:٤٧١٨:٠٢:٥١٢٣:١٢:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٣:٤٥١١:٥٣:٥٠١٧:٤٣:٢٣١٨:٠١:٢٧٢٣:١٢:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٤:٣٤١١:٥٣:٣٣١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٠٤٢٣:١٢:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٥:٢٣١١:٥٣:١٥١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٨:٤١٢٣:١١:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٦:١٢١١:٥٢:٥٨١٧:٣٩:١٣١٧:٥٧:١٩٢٣:١١:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٧:٠١١١:٥٢:٤٢١٧:٣٧:٥١١٧:٥٥:٥٨٢٣:١١:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٧:٥١١١:٥٢:٢٦١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٤:٣٨٢٣:١٠:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٨:٤١١١:٥٢:١٠١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:١٨٢٣:١٠:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٣٢١١:٥١:٥٥١٧:٣٣:٤٨١٧:٥١:٥٩٢٣:١٠:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٠:٢٣١١:٥١:٤١١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:٤٠٢٣:١٠:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:١٤١١:٥١:٢٧١٧:٣١:١٠١٧:٤٩:٢٣٢٣:٠٩:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٢:٠٥١١:٥١:١٤١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٩:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:٥٧١١:٥١:٠١١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٥٠٢٣:٠٩:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٥٠١١:٥٠:٤٩١٧:٢٧:١٨١٧:٤٥:٣٥٢٣:٠٩:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٤:٤٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٤:٢١٢٣:٠٩:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٥:٣٥١١:٥٠:٢٦١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:٠٨٢٣:٠٨:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٦:٢٩١١:٥٠:١٦١٧:٢٣:٣٤١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٨:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:٢٢١١:٥٠:٠٦١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٤٥٢٣:٠٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسم آبادقندیشاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسم آبادقندیشاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسم آبادقندیشاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسم آبادقندیشاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسم آبادقندیشاد

روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی نقشه

روستای قاسم آبادقندیشاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسم آبادقندیشاد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قاسم آبادقندیشاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان پخش اذان مستقیم به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان پخش اذان زنده به افق قاسم آبادقندیشاد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قاسم آبادقندیشاد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاسم آبادقندیشاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاسم آبادقندیشاد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسم آبادقندیشاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو