جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قاسماباد

دهچال | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قاسماباد

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٩:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٣

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسماباد (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای قاسماباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قاسماباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسماباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

كریشنا مورتی
یكی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسماباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسماباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسماباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قاسماباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسماباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قاسماباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٤:٠٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٣٠:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٣:٥١١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤١:١٠١٣:١٣:٣٧١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٩:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٣:٢٣١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٩:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٣:١٠١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٢:٥٧١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٨:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:١٣١٣:١٢:٤٤١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٨:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:٠١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٧:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٢:٠٩١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٧:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٣٠١٣:١١:٥٨١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٦:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٠:٢١١٣:١١:٤٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٩:١٣١٣:١١:٣٧١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٦:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٨:٠٦١٣:١١:٢٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:١١:١٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٥:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:١١:١٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٥:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٤:٥١١٣:١١:٠٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:٢٥:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٣:٤٨١٣:١٠:٥٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٤:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٤٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:٥٠١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٥٤١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٦:٠٦١٣:١٠:١٦٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٤:٢٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:٣٤١٣:١٠:١١٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٢:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسماباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قاسماباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسماباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسماباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای قاسماباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسماباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسماباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسماباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای قاسماباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسماباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسماباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسماباد روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای قاسماباد روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای قاسماباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسماباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسماباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسماباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسماباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسماباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٦:٠١:٢٨١٣:١٥:٤٣٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٣:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٦:٠١:٤٢١٣:١٥:٥٦٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠١:٥٨١٣:١٦:٠٩٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:٠٥٠٠:٢٤:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٢:١٤١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٠:٢٦٢٠:٥١:١٣٠٠:٢٤:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٢:٣٣١٣:١٦:٣٥٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥١:١٩٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٦:٠٢:٥٢١٣:١٦:٤٧٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٥:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٣:١٣١٣:١٧:٠٠٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥١:٢٦٠٠:٢٥:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٣:٣٤١٣:١٧:١٢٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٢٧٠٠:٢٥:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:١٧:٢٤٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٢٧٠٠:٢٥:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٧:٣٦٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٦:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٤:٤٧١٣:١٧:٤٧٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٢٠٠٠:٢٦:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٥:١٤١٣:١٧:٥٩٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:١٤٠٠:٢٦:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٤١١٣:١٨:٠٩٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٠٦٠٠:٢٦:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٦:١٠١٣:١٨:٢٠٢٠:٣٠:١٩٢٠:٥٠:٥٦٠٠:٢٧:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٦:٣٩١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٧:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٧:١٠١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥٠:٣٢٠٠:٢٧:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٧:٤١١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:١٧٠٠:٢٨:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٨:١٣١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٠٠٠٠:٢٨:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٩:١٤٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٢٨:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٩:٢١١٣:١٩:١٦٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٢١٠٠:٢٨:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٩:٢٤٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:٠٠٠٠:٢٩:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٠:٣١١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٩:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:١١:٠٨١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:١١٠٠:٢٩:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:١١:٤٥١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٢٩:٤٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٢:٢٣١٣:١٩:٥١٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣٠:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٣:٠١١٣:١٩:٥٧٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٠:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٣:٤٠١٣:٢٠:٠٢٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:١٣٠٠:٣٠:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٠:٠٧٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٣٠:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٠:١١٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٠:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٥:٤١١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣١:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣١:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسماباد روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای قاسماباد روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسماباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسماباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسماباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسماباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسماباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسماباد

روستای قاسماباد بر روی نقشه

روستای قاسماباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسماباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای قاسماباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسماباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قاسماباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قاسماباد
زمان پخش اذان زنده به افق قاسماباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاسماباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسماباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قاسماباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ قاسماباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاسماباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو