جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قاسماباد

دهچال | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز قاسماباد


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٨:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:١١
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٢٤:١٤

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قاسماباد (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای قاسماباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قاسماباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسماباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

أوله جیمز اوناستاد
اینكه كسی تبهكار اجتماعی باشد، مانند این است كه هفت سال با كوشش و سختی در دانشگاه تحصیل كرده، اما هیچ چیز نیاموخته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قاسماباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قاسماباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسماباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قاسماباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قاسماباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قاسماباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣١:١٣١٣:١١:٥٦١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٦:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣١٠٦:٣٠:٠٥١٣:١١:٤٦١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٥٧١٣:١١:٣٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٦:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:٢٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:١٨١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٥:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٥:٤٠١٣:١١:١٠١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٠٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٥٥١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٤:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢١:٣٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٤:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٨:٣٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٣:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٣:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٦:٤٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٣:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:١٦٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٥:٠٢١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٢:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:١٢١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:٢٢١٣:١٠:١١٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٢:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٢:٣٤١٣:١٠:١١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٢:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:١١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢١:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١١:٠٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٠:١٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢١:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٠:١٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:١٧٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٨:١٧١٣:١٠:٢٠٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢١:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٠:٢٤٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢١:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢١:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٠:٣٢٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢١:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قاسماباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قاسماباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قاسماباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسماباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای قاسماباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قاسماباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسماباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسماباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قاسماباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قاسماباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسماباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٩:٤٩١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٦:٥٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٤:٣١١٢:٠٠:٠٥١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:٤٢٢٣:١٧:٠٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥٥:٢٨١٢:٠٠:٢٢١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٤:٢٢٢٣:١٧:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٢٤١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٤:٣٩١٧:٢٤:٠٤٢٣:١٧:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٧:٢٠١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٧:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٨:١٦١٢:٠١:١٧١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٣:٣٣٢٣:١٨:٠٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٩:١١١٢:٠١:٣٧١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٢٠٢٣:١٨:١٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٠:٠٦١٢:٠١:٥٨١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٣:٠٩٢٣:١٨:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠١:٠٠١٢:٠٢:١٩١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٨:٥٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠١:٥٣١٢:٠٢:٤١١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٥٣٢٣:١٩:١٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠٣:٠٣١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:٤٨٢٣:١٩:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٣:٣٨١٢:٠٣:٢٧١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٩:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٣٠١٢:٠٣:٥٠١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٤٣٢٣:٢٠:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٥:٢١١٢:٠٤:١٥١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٤٣٢٣:٢٠:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠٦:١١١٢:٠٤:٤٠١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٤٥٢٣:٢٠:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٦:٥٩١٢:٠٥:٠٥١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢١:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٧:٤٨١٢:٠٥:٣١١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٥٤٢٣:٢١:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٨:٣٥١٢:٠٥:٥٧١٧:٠٣:١٢١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٢:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٩:٢١١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٣:١١٢٣:٢٢:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:١٠:٠٦١٢:٠٦:٥١١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٣:٢٢٢٣:٢٢:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٢٠٧:١٠:٥٠١٢:٠٧:١٩١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٣:٢١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:١١:٣٣١٢:٠٧:٤٧١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٣:٥٠٢٣:٢٣:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٢:١٤١٢:٠٨:١٥١٧:٠٤:١١١٧:٢٤:٠٦٢٣:٢٤:١٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٧٠٧:١٢:٥٥١٢:٠٨:٤٤١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢٤:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٣:٣٤١٢:٠٩:١٣١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٤:٤٥٢٣:٢٥:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٤:١١١٢:٠٩:٤٢١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٥:٠٦٢٣:٢٥:٣٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٤:٤٨١٢:١٠:١١١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:٠٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٩٠٧:١٥:٢٣١٢:١٠:٤١١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:٥٥٢٣:٢٦:٣٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٥:٥٧١٢:١١:١٠١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٦:٢١٢٣:٢٧:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٦:٢٩١٢:١١:٤٠١٧:٠٦:٥١١٧:٢٦:٤٩٢٣:٢٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قاسماباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسماباد روستای قاسماباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای قاسماباد روستای قاسماباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قاسماباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قاسماباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قاسماباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قاسماباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قاسماباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قاسماباد

روستای قاسماباد بر روی نقشه

روستای قاسماباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قاسماباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای قاسماباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قاسماباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قاسماباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قاسماباد
زمان پخش اذان زنده به افق قاسماباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قاسماباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق قاسماباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ قاسماباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قاسماباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قاسماباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قاسماباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قاسماباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو