جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر قارنیچه

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قارنیچه

اذان صبح: ٠٤:٥٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٨
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٤٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قارنیچه (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر قارنیچه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قارنیچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قارنیچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

گابریل گارسیا ماركز
انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد كه ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قارنیچه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قارنیچه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر قارنیچه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٩٠٦:٥١:٣٣١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٤٩٠٠:٤٠:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١١٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٥:١١٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٤:٥٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٣٩:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٧:٣٢١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٤٠٠:٣٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٦:١٣١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٣٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٤:١٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٨:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٣:٣٨١٣:٢٤:٠٦٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٣٧:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣١٠٦:٤٢:٢١١٣:٢٣:٥٤٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:١٦٠٠:٣٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٤١:٠٦١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٧:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٣:٣٢٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٣٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢٣:١١٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٦:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٥:٠١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٣٥:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٣٣:٥١١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٤:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٤:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٠٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٤:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٢:١٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٢:١٠٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٣:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٦:١٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٥:١٣١٣:٢١:٥٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١١٠٠:٣٢:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٤:١٤١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢١:٤٨٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٥٧٠٠:٣٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٢١:٢٥١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:٢٠:٣١١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٩:٣٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قارنیچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر قارنیچه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قارنیچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قارنیچه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قارنیچه شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر قارنیچه شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قارنیچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قارنیچه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٣:٢٤١٢:١٧:٥٩١٨:٢٢:٠٠١٨:٤٠:١٨٢٣:٣٥:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٤:١٣١٢:١٧:٣٨١٨:٢٠:٢٩١٨:٣٨:٤٧٢٣:٣٥:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٥:٠١١٢:١٧:١٨١٨:١٨:٥٩١٨:٣٧:١٦٢٣:٣٤:٥٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٥:٥٠١٢:١٦:٥٧١٨:١٧:٢٨١٨:٣٥:٤٦٢٣:٣٤:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٦:٤٠١٢:١٦:٣٦١٨:١٥:٥٨١٨:٣٤:١٥٢٣:٣٤:٢١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٧:٢٩١٢:١٦:١٦١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:٤٥٢٣:٣٤:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٨:١٨١٢:١٥:٥٦١٨:١٢:٥٨١٨:٣١:١٦٢٣:٣٣:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٠٨١٢:١٥:٣٦١٨:١١:٢٨١٨:٢٩:٤٦٢٣:٣٣:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٥٨١٢:١٥:١٦١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٨:١٧٢٣:٣٣:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:١٤:٥٦١٨:٠٨:٣٠١٨:٢٦:٤٩٢٣:٣٢:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢١:٣٩١٢:١٤:٣٧١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٥:٢١٢٣:٣٢:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٢٩١٢:١٤:١٨١٨:٠٥:٣٤١٨:٢٣:٥٣٢٣:٣٢:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٣:٢٠١٢:١٤:٠٠١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٢:٢٦٢٣:٣١:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٤:١١١٢:١٣:٤٢١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٥٩٢٣:٣١:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٠٣١٢:١٣:٢٤١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٣٣٢٣:٣١:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٥:٥٤١٢:١٣:٠٧١٧:٥٩:٤٦١٨:١٨:٠٨٢٣:٣١:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٦:٤٦١٢:١٢:٥٠١٧:٥٨:٢٠١٨:١٦:٤٣٢٣:٣٠:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٧:٣٩١٢:١٢:٣٣١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:١٩٢٣:٣٠:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٨:٣٢١٢:١٢:١٧١٧:٥٥:٣٠١٨:١٣:٥٥٢٣:٣٠:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٩:٢٥١٢:١٢:٠٢١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٣٣٢٣:٢٩:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:١٨١٢:١١:٤٧١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:١١٢٣:٢٩:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:١٢١٢:١١:٣٢١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٩:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٢:٠٦١٢:١١:١٩١٧:٤٩:٥٩١٨:٠٨:٢٩٢٣:٢٩:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٣:٠١١٢:١١:٠٥١٧:٤٨:٣٨١٨:٠٧:١٠٢٣:٢٨:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٣:٥٥١٢:١٠:٥٣١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٥١٢٣:٢٨:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٥١١٢:١٠:٤٠١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٣٣٢٣:٢٨:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٥:٤٦١٢:١٠:٢٩١٧:٤٤:٤١١٨:٠٣:١٦٢٣:٢٨:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٦:٤٢١٢:١٠:١٨١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٢:٠١٢٣:٢٨:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٧:٣٨١٢:١٠:٠٨١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:٤٦٢٣:٢٧:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٠:٥١١٧:٥٩:٣٢٢٣:٢٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قارنیچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قارنیچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قارنیچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قارنیچه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قارنیچه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر قارنیچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قارنیچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق قارنیچه
زمان پخش اذان آنلاین به افق قارنیچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق قارنیچه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قارنیچه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ قارنیچه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا قارنیچه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قارنیچه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قارنیچه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو