جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قارنیچه

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قارنیچه


اذان صبح: ٠٥:٣٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٨:١٨
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٥٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قارنیچه (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر قارنیچه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قارنیچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قارنیچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر به راستی می‌خواهید در كاری كه می‌كنید، برتر باشید، بیشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قارنیچه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قارنیچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قارنیچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٦:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢٢:٥٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٥:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٥:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٤:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٤:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣٤:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٢:١٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٢:١٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٣:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٧:٠٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٣:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢١:٥٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٢:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٢:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣١:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٠:١٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٧:٤٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١١٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣١:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٦:١٣١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٠:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٢١:٥١٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٤:٤٥١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:٠٠٠٠:٣٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٠:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٢:١١٢٠:٣٢:٣٨٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٣٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١١:٣٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قارنیچه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر قارنیچه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٩:٤٤١٢:٠٩:٤٥١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢٧:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٩:٣٧١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢٧:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤١:٣٩١٢:٠٩:٣٠١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٣٩٢٣:٢٧:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٢:٣٧١٢:٠٩:٢٣١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:٢٦:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٣:٣٥١٢:٠٩:١٧١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٣:٢١٢٣:٢٦:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٤:٣٤١٢:٠٩:١٢١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:١٥٢٣:٢٦:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٥:٣٣١٢:٠٩:٠٧١٧:٣٢:١٣١٧:٥١:٠٩٢٣:٢٦:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٦:٣٢١٢:٠٩:٠٤١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٠٥٢٣:٢٦:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٧:٣٢١٢:٠٩:٠١١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٩:٠٢٢٣:٢٦:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٨:٣٢١٢:٠٨:٥٩١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٨:٠٠٢٣:٢٦:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٩:٣٢١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:٠٠٢٣:٢٦:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٣٣١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٠١٢٣:٢٦:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥١:٣٣١٢:٠٨:٥٧١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٥:٠٣٢٣:٢٥:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٢:٣٤١٢:٠٨:٥٨١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٤:٠٧٢٣:٢٥:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٣:٣٥١٢:٠٩:٠٠١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:١٣٢٣:٢٥:٥٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٤:٣٧١٢:٠٩:٠٢١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٢:٢٠٢٣:٢٥:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٥:٣٨١٢:٠٩:٠٦١٧:٢٢:٠٨١٧:٤١:٢٨٢٣:٢٥:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٩:١٠١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٣٨٢٣:٢٥:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٧:٤١١٢:٠٩:١٥١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٩:٥٠٢٣:٢٥:٥٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٩:٢١١٧:١٩:٣٥١٧:٣٩:٠٣٢٣:٢٥:٥٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٩:٤٥١٢:٠٩:٢٨١٧:١٨:٤٨١٧:٣٨:١٨٢٣:٢٥:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٠:٤٦١٢:٠٩:٣٦١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:٣٤٢٣:٢٦:٠٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٩:٤٤١٧:١٧:١٧١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٦:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠٩:٥٣١٧:١٦:٣٥١٧:٣٦:١٢٢٣:٢٦:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٣:٥٢١٢:١٠:٠٤١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٣٤٢٣:٢٦:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٤:٥٤١٢:١٠:١٥١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٥٧٢٣:٢٦:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٧:٠٥:٥٥١٢:١٠:٢٧١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٦:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٦:٥٧١٢:١٠:٣٩١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٥٠٢٣:٢٦:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٧:٥٨١٢:١٠:٥٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٦:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٨:٥٩١٢:١١:٠٧١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٥٠٢٣:٢٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قارنیچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قارنیچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قارنیچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قارنیچه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قارنیچه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قارنیچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قارنیچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قارنیچه
زمان پخش اذان مستقیم به افق قارنیچه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قارنیچه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قارنیچه
جدول اوقات شرعی امروز فردا قارنیچه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قارنیچه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قارنیچه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ قارنیچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو