جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر قارنیچه

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قارنیچه


اذان صبح: ٠٦:٠٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٥:٣١
اذان ظهر: ١٢:٣٦:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:١٣
اذان مغرب: ١٧:٥٧:١١
نیمه شب: ٢٣:٥١:٤٣

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر قارنیچه (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر قارنیچه)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر قارنیچه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قارنیچه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان كه در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر قارنیچه

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر قارنیچه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر قارنیچه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر قارنیچه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣٦:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣٧:٠٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٥:٥٦١٣:٢٣:٠٠٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢٢:٥٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٥:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٤:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٣٤:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٢:١٦٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٣:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٢:١٠٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٧:٠٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٣:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢١:٥٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٢:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٤:٠١١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:١٦٠٠:٣٢:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٠:١٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٨:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٢٣٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٧:٤٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣١:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١١٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣١:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٦:١٣١٣:٢١:٤٩٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣٠:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:٢١:٥١٢٠:٢٨:٤١٢٠:٤٩:١٧٠٠:٣٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٤:٤٥١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥١:٠٠٠٠:٣٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٠:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٢:٠٩١٣:٢٢:١١٢٠:٣٢:٣٨٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٣٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قارنیچه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قارنیچه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر قارنیچه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٥:٣٦٠٧:٣٦:٥٤١٢:٢٦:٤٣١٧:١٦:٣٧١٧:٣٧:١٤٢٣:٤١:١٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٥:٥٦٠٧:٣٧:١٣١٢:٢٧:١٣١٧:١٧:١٨١٧:٣٧:٥٤٢٣:٤١:٤٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٦:١٦٠٧:٣٧:٢٩١٢:٢٧:٤٢١٧:١٨:٠١١٧:٣٨:٣٦٢٣:٤٢:١٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٦:٣٤٠٧:٣٧:٤٣١٢:٢٨:١١١٧:١٨:٤٥١٧:٣٩:٢٠٢٣:٤٢:٤٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٦:٥٠٠٧:٣٧:٥٦١٢:٢٨:٤٠١٧:١٩:٣١١٧:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:١٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٨:٠٦١٢:٢٩:٠٨١٧:٢٠:١٧١٧:٤٠:٥٠٢٣:٤٣:٤٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٨:١٥١٢:٢٩:٣٦١٧:٢١:٠٦١٧:٤١:٣٧٢٣:٤٤:١٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٧:٢٩٠٧:٣٨:٢١١٢:٣٠:٠٣١٧:٢١:٥٥١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٤:٤٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٨:٢٥١٢:٣٠:٣١١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٣:١٤٢٣:٤٥:١٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٧:٤٦٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٠:٥٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٤:٠٤٢٣:٤٥:٤٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٧:٥٢٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣١:٢٤١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:٥٥٢٣:٤٦:١٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٨:٢٧١٢:٣١:٤٩١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤٦:٤٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:٢٣١٢:٣٢:١٥١٧:٢٦:١٩١٧:٤٦:٤٠٢٣:٤٧:٠٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٨:٠٠٠٧:٣٨:١٧١٢:٣٢:٣٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٣٤٢٣:٤٧:٣٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:١٠١٢:٣٣:٠٤١٧:٢٨:١١١٧:٤٨:٢٩٢٣:٤٨:٠٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٨:٠٠١٢:٣٣:٢٧١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤٨:٣٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٧:٥٢٠٧:٣٧:٤٨١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٢٠٢٣:٤٨:٥٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٧:٤٦٠٧:٣٧:٣٥١٢:٣٤:١٣١٧:٣١:٠٦١٧:٥١:١٧٢٣:٤٩:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٧:١٩١٢:٣٤:٣٤١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٢:١٥٢٣:٤٩:٤٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٧:٢٩٠٧:٣٧:٠١١٢:٣٤:٥٥١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٣:١٣٢٣:٥٠:١١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٦:٤٢١٢:٣٥:١٦١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:١١٢٣:٥٠:٣٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٦:٢٠١٢:٣٥:٣٦١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٥:١١٢٣:٥٠:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٦:٤٩٠٧:٣٥:٥٧١٢:٣٥:٥٥١٧:٣٦:١١١٧:٥٦:١٠٢٣:٥١:٢١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٦:٣٢٠٧:٣٥:٣١١٢:٣٦:١٣١٧:٣٧:١٣١٧:٥٧:١١٢٣:٥١:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٦:١٣٠٧:٣٥:٠٤١٢:٣٦:٣١١٧:٣٨:١٦١٧:٥٨:١١٢٣:٥٢:٠٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٥:٥٣٠٧:٣٤:٣٥١٢:٣٦:٤٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٩:١٢٢٣:٥٢:٢٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٥:٣١٠٧:٣٤:٠٤١٢:٣٧:٠٤١٧:٤٠:٢٤١٨:٠٠:١٣٢٣:٥٢:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٥:٠٧٠٧:٣٣:٣١١٢:٣٧:١٩١٧:٤١:٢٨١٨:٠١:١٥٢٣:٥٣:٠٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٤:٤١٠٧:٣٢:٥٧١٢:٣٧:٣٤١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٢:١٦٢٣:٥٣:٢٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٤:١٣٠٧:٣٢:٢٠١٢:٣٧:٤٨١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٣:١٨٢٣:٥٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر قارنیچه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر قارنیچه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٣٤:٢٦١٢:٢٣:٤٤١٧:١٣:٠٢١٧:٣٣:٤٢٢٣:٣٨:١٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٩٠٧:٣٤:٥٥١٢:٢٤:١٤١٧:١٣:٣٤١٧:٣٤:١٣٢٣:٣٨:٤٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣٥:٢٣١٢:٢٤:٤٤١٧:١٤:٠٧١٧:٣٤:٤٦٢٣:٣٩:١٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٥:٤٨١٢:٢٥:١٤١٧:١٤:٤٢١٧:٣٥:٢١٢٣:٣٩:٤٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٩٠٧:٣٦:١٢١٢:٢٥:٤٤١٧:١٥:١٩١٧:٣٥:٥٧٢٣:٤٠:١٦
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٣٠٧:٣٦:٣٤١٢:٢٦:١٤١٧:١٥:٥٧١٧:٣٦:٣٥٢٣:٤٠:٤٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٦٠٧:٣٦:٥٤١٢:٢٦:٤٣١٧:١٦:٣٧١٧:٣٧:١٤٢٣:٤١:١٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٦٠٧:٣٧:١٣١٢:٢٧:١٣١٧:١٧:١٨١٧:٣٧:٥٤٢٣:٤١:٤٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٦٠٧:٣٧:٢٩١٢:٢٧:٤٢١٧:١٨:٠١١٧:٣٨:٣٦٢٣:٤٢:١٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٤٠٧:٣٧:٤٣١٢:٢٨:١١١٧:١٨:٤٥١٧:٣٩:٢٠٢٣:٤٢:٤٧
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٠٠٧:٣٧:٥٦١٢:٢٨:٤٠١٧:١٩:٣١١٧:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:١٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٨:٠٦١٢:٢٩:٠٨١٧:٢٠:١٧١٧:٤٠:٥٠٢٣:٤٣:٤٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٨:١٥١٢:٢٩:٣٦١٧:٢١:٠٦١٧:٤١:٣٧٢٣:٤٤:١٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٩٠٧:٣٨:٢١١٢:٣٠:٠٣١٧:٢١:٥٥١٧:٤٢:٢٥٢٣:٤٤:٤٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٨:٢٥١٢:٣٠:٣١١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٣:١٤٢٣:٤٥:١٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٦٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣٠:٥٧١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٤:٠٤٢٣:٤٥:٤٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٢٠٧:٣٨:٢٨١٢:٣١:٢٤١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:٥٥٢٣:٤٦:١٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٨:٢٧١٢:٣١:٤٩١٧:٢٥:٢٤١٧:٤٥:٤٧٢٣:٤٦:٤٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:٢٣١٢:٣٢:١٥١٧:٢٦:١٩١٧:٤٦:٤٠٢٣:٤٧:٠٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٠٠٧:٣٨:١٧١٢:٣٢:٣٩١٧:٢٧:١٤١٧:٤٧:٣٤٢٣:٤٧:٣٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٣٨:١٠١٢:٣٣:٠٤١٧:٢٨:١١١٧:٤٨:٢٩٢٣:٤٨:٠٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٧٠٧:٣٨:٠٠١٢:٣٣:٢٧١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤٨:٣٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٢٠٧:٣٧:٤٨١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٠:٠٧١٧:٥٠:٢٠٢٣:٤٨:٥٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٦٠٧:٣٧:٣٥١٢:٣٤:١٣١٧:٣١:٠٦١٧:٥١:١٧٢٣:٤٩:٢٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٨٠٧:٣٧:١٩١٢:٣٤:٣٤١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٢:١٥٢٣:٤٩:٤٧
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٩٠٧:٣٧:٠١١٢:٣٤:٥٥١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٣:١٣٢٣:٥٠:١١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٧٠٧:٣٦:٤٢١٢:٣٥:١٦١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٤:١١٢٣:٥٠:٣٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٤٠٧:٣٦:٢٠١٢:٣٥:٣٦١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٥:١١٢٣:٥٠:٥٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٩٠٧:٣٥:٥٧١٢:٣٥:٥٥١٧:٣٦:١١١٧:٥٦:١٠٢٣:٥١:٢١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٢٠٧:٣٥:٣١١٢:٣٦:١٣١٧:٣٧:١٣١٧:٥٧:١١٢٣:٥١:٤٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر قارنیچه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر قارنیچه شهر قارنیچه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر قارنیچه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر قارنیچه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر قارنیچه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر قارنیچه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر قارنیچه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر قارنیچه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

شهر قارنیچه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر قارنیچه
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر قارنیچه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر قارنیچه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر قارنیچه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قارنیچه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قارنیچه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ قارنیچه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قارنیچه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قارنیچه
جدول اوقات شرعی امروز فردا قارنیچه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق قارنیچه
افق شرعی امروز فردا قارنیچه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر قارنیچه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو