جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک

آختاچی محالی | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز قارنجه کوچک


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٣١
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای قارنجه کوچک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قارنجه کوچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قارنجه کوچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قارنجه کوچک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قارنجه کوچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قارنجه کوچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قارنجه کوچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قارنجه کوچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٦:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢٢:٥٦٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٣:٣٨١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٣٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢٢:٤١٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣١:٢٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٤:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٣٠:١٥١٣:٢٢:٢٧٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٣٤:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٩:١٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٤:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٨:٠٦١٣:٢٢:١٥٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٣:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٢:١٠٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٣:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٢:٠١٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٢:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:٢١:٥٥٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٢:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٢:٠٨١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢١:١٣١٣:٢١:٥١٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٣:١٤٠٠:٣٢:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٠٨٠٠:٣١:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣١:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٨:٣٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣١:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٧:٤٨١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٧:٠٠١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٤٢٠٠:٣١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٦:١٤١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:١٥:٢٩١٣:٢١:٥٦٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٤:٤٦١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٥٠:١٨٠٠:٣٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤١٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٢٢:٠٦٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣٠:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٢:١١٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٩٠٦:١٢:١٠١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٣٩٠٠:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارنجه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارنجه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارنجه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قارنجه کوچک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قارنجه کوچک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارنجه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قارنجه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای قارنجه کوچک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٩:٥٦١٣:٣١:٠٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١١٠٠:٤٧:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٨:٢٨١٣:٣٠:٤٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٤٧:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥١:٠١٠٧:١٦:٥٩١٣:٣٠:٢٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٤٦:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٥:٣١١٣:٣٠:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥١٠٠:٤٦:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٤:٠٣١٣:٢٩:٥١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٤٦:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٢:٣٥١٣:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١١:٠٧١٣:٢٩:١٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٤٥:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٩:٣٩١٣:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٤٥:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:١١٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٨:٤٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٤٤:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:٤٥١٣:٢٨:٢٣١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:١٣٠٠:٤٤:١٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٥:١٨١٣:٢٨:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٤٣:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٧:٤٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٤٣:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٢:٢٦١٣:٢٧:٣٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٤٣:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠١:٠١١٣:٢٧:١٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:٤٢:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٩:٣٥١٣:٢٦:٥٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٤٢:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٨:١١١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤١:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٦:٤٧١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣١٠٠:٤١:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٦:١١١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢٥٠٠:٤١:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٥:٤١١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٤٠:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٦٠٦:٥١:١٧١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٠٠٠:٤٠:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٥:١٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٩:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٩:١٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٧:١٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٨:٥٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٨:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٤:٣٩١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٨:١٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٤٠٦:٤٣:٢٢١٣:٢٤:٠٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٧:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٧:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٣:٤٥٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٧:٠٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٩:٣٦١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای قارنجه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قارنجه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای قارنجه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قارنجه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قارنجه کوچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارنجه کوچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قارنجه کوچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قارنجه کوچک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٤٨١٢:٣٢:٥١١٨:٣٧:٣٠١٨:٥٥:٥٠٠٠:١٩:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٥٠٧:٢٧:٢٠١٣:٣٢:٣٣١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٤٤٠٠:٤٩:٣١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٥:٥١١٣:٣٢:١٥١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٣٧٠٠:٤٩:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٤٠٧:٢٤:٢٢١٣:٣١:٥٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٤٨:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٢:٥٤١٣:٣١:٣٩١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٤٨:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢١:٢٥١٣:٣١:٢١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٤٨:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٩:٥٦١٣:٣١:٠٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١١٠٠:٤٧:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٨:٢٨١٣:٣٠:٤٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٤٧:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠١٠٧:١٦:٥٩١٣:٣٠:٢٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٤٦:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٥:٣١١٣:٣٠:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥١٠٠:٤٦:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٤:٠٣١٣:٢٩:٥١١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٤٦:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٢:٣٥١٣:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٥:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١١:٠٧١٣:٢٩:١٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٤٥:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٩:٣٩١٣:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٤٥:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٨:٤٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٤٤:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٦:٤٥١٣:٢٨:٢٣١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:١٣٠٠:٤٤:١٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٥:١٨١٣:٢٨:٠٦١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٧٠٠:٤٣:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢٧:٤٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٤٣:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٢:٢٦١٣:٢٧:٣٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٤٣:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠١:٠١١٣:٢٧:١٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:٤٢:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٧٠٦:٥٩:٣٥١٣:٢٦:٥٩١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٢٠٠:٤٢:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٨:١١١٣:٢٦:٤٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤١:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٦:٤٧١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣١٠٠:٤١:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٦:١١١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٢٥٠٠:٤١:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٤:٠١١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٠:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٥:٤١١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٥٠٠:٤٠:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٥١:١٧١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٠٠٠:٤٠:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٥:١٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٩:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٩:١٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٧:١٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٨:٥٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٥:٥٧١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٣٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قارنجه کوچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قارنجه کوچک روستای قارنجه کوچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای قارنجه کوچک روستای قارنجه کوچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قارنجه کوچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قارنجه کوچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قارنجه کوچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قارنجه کوچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قارنجه کوچک

روستای قارنجه کوچک بر روی نقشه

روستای قارنجه کوچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قارنجه کوچک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای قارنجه کوچک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای قارنجه کوچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قارنجه کوچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق قارنجه کوچک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق قارنجه کوچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قارنجه کوچک
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ قارنجه کوچک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ قارنجه کوچک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قارنجه کوچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق قارنجه کوچک
زمان پخش اذان مستقیم به افق قارنجه کوچک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قارنجه کوچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو