جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای قارلوق

قره پشتلوی بالا | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز قارلوق


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥٠

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قارلوق (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای قارلوق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قارلوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قارلوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
كاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قارلوق

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قارلوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قارلوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای قارلوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قارلوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قارلوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:١٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٧:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٤:٣١٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٦:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٤:١٤٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٢:١٩١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢١:١٢١٣:١٣:٥٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٩:٠١١٣:١٣:٤١٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢٤:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٧:٥٨١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٤:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٤:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٥:٥٥١٣:١٣:٢٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٤:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٥٥١٣:١٣:٢٤٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٣:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٣:٥٧١٣:١٣:٢١٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٠٠١٣:١٣:١٩٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٣:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٢:٠٤١٣:١٣:١٧٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٢١٠٠:٢٣:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١٩٠٦:١١:١٠١٣:١٣:١٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٢:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٠٣٠٦:١٠:١٧١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٣:١٦٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٣:١٨٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١١٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٣:٢٠٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٢٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٦:١٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٣٨٠٠:٢١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٣:٢٥٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٤:٥١١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢١:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٤:١١١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٤:١٢٠٠:٢١:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٣:٣٢١٣:١٣:٣٧٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢١:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٥٠٦:٠٢:٥٥١٣:١٣:٤٢٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٢١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارلوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارلوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای قارلوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قارلوق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قارلوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قارلوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قارلوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای قارلوق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای قارلوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قارلوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای قارلوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قارلوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قارلوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قارلوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای قارلوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قارلوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قارلوق

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٥٧:٣١١٣:١٨:٥١٢٠:٤٠:١٠٢١:٠١:٥٥٠٠:٢٣:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٢٠٥:٥٧:٤٥١٣:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠٢:٠٥٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٥٨:٠١١٣:١٩:١٦٢٠:٤٠:٢٩٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٤:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٥٨:١٨١٣:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٣٧٢١:٠٢:٢٠٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠٢:٢٥٠٠:٢٤:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٥٨:٥٨١٣:١٩:٥٥٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:٢٨٠٠:٢٤:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥٩:٢٠١٣:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٢:٣٠٠٠:٢٥:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٩:٤٣١٣:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠٢:٢٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٩٠٦:٠٠:٠٨١٣:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠٢:٢٦٠٠:٢٥:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠٢:٢٢٠٠:٢٦:٠٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢١٠٦:٠١:٠١١٣:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠٢:١٥٠٠:٢٦:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٦:٠١:٢٩١٣:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٢:٠٧٠٠:٢٦:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٢٠٦:٠١:٥٩١٣:٢١:١٧٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠١:٥٧٠٠:٢٦:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٦:٠٢:٣٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٤٠:١٣٢١:٠١:٤٥٠٠:٢٧:١٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٦:٠٣:٠٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٤٠:٠١٢١:٠١:٣١٠٠:٢٧:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٣:٣٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:١٥٠٠:٢٧:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٤:٠٩١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٩:٣١٢١:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٩٠٦:٠٤:٤٤١٣:٢٢:٠٧٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٣٧٠٠:٢٨:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٢:١٦٢٠:٣٨:٥٤٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٨:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٦:٠٥:٥٨١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٨:٣٢٢٠:٥٩:٥١٠٠:٢٨:٥٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٦:٣٦١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٢٩:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٧:١٤١٣:٢٢:٣٩٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٢٩:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٧:٥٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٢٩:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٨:٣٤١٣:٢٢:٥٢٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٣٠:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٠٠٦:٠٩:١٦١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٣٠:٣٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٦:١٠:٤٠١٣:٢٣:٠٨٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٦:١٤٠٠:٣٠:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٦:١١:٢٣١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٣١:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٤:٠١٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٣١:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٢:٥٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:١٤٠٠:٣١:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣١:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای قارلوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قارلوق روستای قارلوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای قارلوق روستای قارلوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قارلوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قارلوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای قارلوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قارلوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قارلوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قارلوق

روستای قارلوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قارلوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قارلوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قارلوق
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای قارلوق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای قارلوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای قارلوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قارلوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قارلوق رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا قارلوق دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قارلوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق قارلوق
زمان پخش اذان آنلاین به افق قارلوق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق قارلوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق قارلوق
زمان پخش اذان زنده به افق قارلوق
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ قارلوق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قارلوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو