جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای قادرمرز

سرفیروز آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز قادرمرز


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای قادرمرز (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای قادرمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قادرمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قادرمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه صبح كند در حالی كه تمام فكر و تلاش او، پرهیزگاری باشد، سپس در میان روز، گناهی از او سر بزند، خداوند، گناهش را می¬¬آمرزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای قادرمرز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای قادرمرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای قادرمرز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای قادرمرز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای قادرمرز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان قادرمرز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥١:٣٩١٣:٢١:٢٧١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٠:٢٤١٣:٢١:١٣١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:٣٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٠:٥٨١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٣٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٧:٥٥١٣:٢٠:٤٥١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٦:٤٢١٣:٢٠:٣١١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:١٣٠٠:٣٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٠:١٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٣٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٤:١٨١٣:٢٠:٠٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٠٧١٣:١٩:٥٣١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٣٩٠٠:٣٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤١:٥٧١٣:١٩:٤١١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣٥:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٩:٣٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٦٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٩:١٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٤:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٩:٠٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٥٠٠:٣٤:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٨:٥٩٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٤:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:١٩١٣:١٨:٤٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٣:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:١٥١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٤:١١١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٣:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٢:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٢:٠٧١٣:١٨:١٦٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣١:٠٦١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٢:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٨:١١١٣:١٧:٥٢٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٤٨٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣١:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٧:٤٠٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٠:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٧:٣٨٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٧:٣٥٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٤٠٠:٣٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٧:٣٤٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٧:٣٣٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قادرمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قادرمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای قادرمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان قادرمرز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قادرمرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای قادرمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قادرمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای قادرمرز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای قادرمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قادرمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای قادرمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای قادرمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قادرمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قادرمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای قادرمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای قادرمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قادرمرز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٥:٤٤١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٢٩:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٥:١٠١٣:١٧:٥٤٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٥٢٠٠:٢٩:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٤:٣٨١٣:١٧:٥٩٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٨:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٤:٠٧١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٢١٠٠:٢٨:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٣:٣٨١٣:١٨:١١٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٢٨:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٣:١١١٣:١٨:١٧٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٢٨:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٢:٤٤١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٢٨:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٦:١٢:٢٠١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٨:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١١:٥٧١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٢٨:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١١:٣٦١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٢٨:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:١١:١٦١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٨:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٠:٥٨١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٨:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٠:٤١١٣:١٩:١٥٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٩:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:١٠:٢٦١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٢٩:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٠:١٣١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٩:١٢٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٩:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٠:٠١١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٩:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٩:٥١١٣:١٩:٥٧٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٢٩:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٩:٤٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:١٢٠٠:٢٩:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٩:٣٥١٣:٢٠:١٩٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٤٢٠٠:٢٩:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٩:٢٩١٣:٢٠:٣١٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥٢:١١٠٠:٢٩:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٩:٢٦١٣:٢٠:٤٣٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:٠٦٠٠:٢٩:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٩:٢٢١٣:٢١:٠٧٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٠:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٩:٢٣١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٣:٥٦٠٠:٣٠:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٩:٢٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:١٩٠٠:٣٠:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢١:٤٥٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٤:٤١٠٠:٣٠:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٩:٣٥١٣:٢١:٥٨٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٠١٠٠:٣٠:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:٢٢:١١٢٠:٣٤:٤٤٢٠:٥٥:١٩٠٠:٣١:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٩:٥٠١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٣١:١٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:١٠:٠٠١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٣١:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:١٠:١١١٣:٢٢:٥١٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٣١:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای قادرمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قادرمرز روستای قادرمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای قادرمرز روستای قادرمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای قادرمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای قادرمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای قادرمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای قادرمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای قادرمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای قادرمرز

روستای قادرمرز بر روی نقشه

روستای قادرمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای قادرمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای قادرمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای قادرمرز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای قادرمرز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای قادرمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای قادرمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای قادرمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای قادرمرز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق قادرمرز
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قادرمرز دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ قادرمرز دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا قادرمرز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق قادرمرز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ قادرمرز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق قادرمرز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق قادرمرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای قادرمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو