جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فین هرمزگان


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤١:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٠٧:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٥٦

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر فین هرمزگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فین هرمزگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمی‌شوند (یعنی قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتی انفاق می‌كند،‌ منّت می‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسی كه پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند كه نفرینش می‌كنند) و كسی كه همیشه شراب می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فین هرمزگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فین هرمزگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فین هرمزگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فین هرمزگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فین هرمزگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١١:١٠١٢:٤٤:١٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٥٢٠٠:٠٣:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٠:١٨١٢:٤٤:٠١١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٢٩٠٠:٠٢:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٣:٥٢١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٠٥٠٠:٠٢:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٣:٤٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٢:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٣:٣٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:١٧٠٠:٠٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٥٤٠٠:٠١:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٣:٢٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٣١٠٠:٠١:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٣:١٦١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٠٧٠٠:٠١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٣:١٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠١:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٣:٠٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٠:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٣:٠١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٠:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٢:٥٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٤١١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٠:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠٠:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٢:٤٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٩:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٩:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٩:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٠٨٢٣:٥٩:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٢:٥١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٢:٥٤١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٢:٥٧١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٣:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٩:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٩:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٣:١١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٢٠٢٣:٥٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٣:١٧١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فین هرمزگان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر فین هرمزگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فین هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فین هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر فین هرمزگان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فین هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر فین هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فین هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٠:٤٢١٢:٤٩:٠٨١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:١٤٠٠:٠٩:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:١١١٢:٤٨:٥٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٣:١١٠٠:٠٨:٥٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:٤٠١٢:٤٨:٣٦١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٠٨٠٠:٠٨:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٢:٠٩١٢:٤٨:١٩١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٠٤٠٠:٠٨:٣٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٢:٣٨١٢:٤٨:٠٢١٩:١٣:٠٢١٩:٢٩:٥٩٠٠:٠٨:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٣:٠٧١٢:٤٧:٤٥١٩:١١:٥٨١٩:٢٨:٥٤٠٠:٠٨:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٣:٣٥١٢:٤٧:٢٧١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٤٩٠٠:٠٧:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٠٤١٢:٤٧:٠٩١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٤٣٠٠:٠٧:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٤:٣٢١٢:٤٦:٥١١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٣٦٠٠:٠٧:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٥:٠٠١٢:٤٦:٣٢١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٢٩٠٠:٠٧:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٥:٢٨١٢:٤٦:١٣١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٣:٢٢٠٠:٠٦:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٥:٥٦١٢:٤٥:٥٤١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:١٤٠٠:٠٦:٤٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤٥:٣٤١٩:٠٤:١٩١٩:٢١:٠٥٠٠:٠٦:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٦:٥١١٢:٤٥:١٤١٩:٠٣:١٢١٩:١٩:٥٧٠٠:٠٦:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٧:١٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٠٢:٠٤١٩:١٨:٤٨٠٠:٠٥:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٢٧:٤٦١٢:٤٤:٣٤١٩:٠٠:٥٦١٩:١٧:٣٩٠٠:٠٥:٣٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٨:١٣١٢:٤٤:١٣١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٢٩٠٠:٠٥:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٢٨:٤١١٢:٤٣:٥٢١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٢٠٠٠:٠٥:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٩:٠٨١٢:٤٣:٣١١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:١٠٠٠:٠٤:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٢٩:٣٥١٢:٤٣:١٠١٨:٥٦:٢١١٩:١٢:٥٩٠٠:٠٤:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٠:٠٢١٢:٤٢:٤٩١٨:٥٥:١١١٩:١١:٤٩٠٠:٠٤:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٠:٢٩١٢:٤٢:٢٨١٨:٥٤:٠١١٩:١٠:٣٩٠٠:٠٣:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٠:٥٦١٢:٤٢:٠٦١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٢٨٠٠:٠٣:٣٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٣١:٢٣١٢:٤١:٤٥١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:١٨٠٠:٠٣:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣١:٥٠١٢:٤١:٢٣١٨:٥٠:٣٢١٩:٠٧:٠٧٠٠:٠٢:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٢:١٧١٢:٤١:٠٢١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٥:٥٦٠٠:٠٢:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٢:٤٤١٢:٤٠:٤٠١٨:٤٨:١١١٩:٠٤:٤٦٠٠:٠٢:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٣٣:١١١٢:٤٠:١٩١٨:٤٧:٠١١٩:٠٣:٣٥٠٠:٠١:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٣٣:٣٩١٢:٣٩:٥٧١٨:٤٥:٥١١٩:٠٢:٢٥٠٠:٠١:٣٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٣٤:٠٦١٢:٣٩:٣٦١٨:٤٤:٤١١٩:٠١:١٤٢٣:٣١:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٣٤:٣٤١١:٣٩:١٥١٧:٤٣:٣١١٨:٠٠:٠٤٢٣:٠١:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فین هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فین هرمزگان

فین یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است که در بخش فین شهرستان بندرعباس قرار دارد

شهر فین هرمزگان در ویکیپدیا

شهر فین هرمزگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فین هرمزگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فین هرمزگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فین هرمزگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فین هرمزگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فین هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر فین هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فین هرمزگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فین هرمزگان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فین هرمزگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فین هرمزگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فین هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فین هرمزگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فین هرمزگان
افق شرعی امروز فردا فین هرمزگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو