جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فین هرمزگان


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٨

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر فین هرمزگان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر فین هرمزگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
عاقل‌ترین مردم، كسی است كه در مهربانی با مردم، شدیدتر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فین هرمزگان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فین هرمزگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فین هرمزگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فین هرمزگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فین هرمزگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٤:٢٠١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:١٧٠٠:٠٣:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١١:١٠١٢:٤٤:١٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٥٢٠٠:٠٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٠:١٨١٢:٤٤:٠١١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٢٩٠٠:٠٢:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٣:٥٢١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٠٥٠٠:٠٢:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٣:٤٤١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٢:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٣:٣٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:١٧٠٠:٠٢:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٣:٢٩١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٥٤٠٠:٠١:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٣:٢٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٣١٠٠:٠١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٣:١٦١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٠٧٠٠:٠١:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٣:١٠١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٤٤٠٠:٠١:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٣:٠٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٢١٠٠:٠٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٣:٠١١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٠:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٢:٥٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠١:٤١١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٠:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٢:٤٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٢٦٠٠:٠٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٢:٤٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٩:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٨:٢٩١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٩:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٠٨٢٣:٥٩:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٤٤٢٣:٥٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٥:٤٦١٢:٤٢:٥١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٢١٢٣:٥٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٢:٥٤١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٤:٥٠١٢:٤٢:٥٧١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٩:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٣:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٩:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٣:١١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٢٠٢٣:٥٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فین هرمزگان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر فین هرمزگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فین هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فین هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر فین هرمزگان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فین هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر فین هرمزگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فین هرمزگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٤:١٨١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:١٨٢٣:٥٩:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٩:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٣:١٢١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٩:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٣:١٨١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٠٣٢٣:٥٩:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٩:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٣:٣١١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:١١٢٣:٥٩:١٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٤٥٢٣:٥٩:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٩:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٩:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٩:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥١:١١١٢:٤٤:١١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٩:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٢٦٢٣:٥٩:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٤:٣٠١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٩:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٠:٤١١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٩:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٤:٥١١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٥٥٢٣:٥٩:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٥:٠١١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٠:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤٥:١٢١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٥١٠٠:٠٠:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٢٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٠:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٥:٣٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٠:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٥:٤٧١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٠:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٥:٥٩١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٠:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٦:١١١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠٠:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:١٨٠٠:٠١:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠١:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠١:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٧:٠٢١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠١:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٧:١٥١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠١:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٢:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥١:٠١١٢:٤٧:٤٠١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٢:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥١:١٢١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٢:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٢:٤١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فین هرمزگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان شهر فین هرمزگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فین هرمزگان شهر فین هرمزگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فین هرمزگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فین هرمزگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر فین هرمزگان

فین یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است که در بخش فین شهرستان بندرعباس قرار دارد

شهر فین هرمزگان در ویکیپدیا

شهر فین هرمزگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فین هرمزگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فین هرمزگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فین هرمزگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فین هرمزگان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر فین هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر فین هرمزگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فین هرمزگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فین هرمزگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فین هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فین هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق فین هرمزگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فین هرمزگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فین هرمزگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فین هرمزگان
زمان پخش اذان زنده به افق فین هرمزگان
افق شرعی امروز فردا فین هرمزگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فین هرمزگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو