جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فیض آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیض آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

جك كانفیلد
توانایی شما در مجسم كردن رویاهایتان، یك عامل شتاب‌دهنده برای آفرینش آن‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیض آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فیض آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٠٨٠٠:٢١:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٥١٠٠:٢١:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٠:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٣:١١١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:١٩٠٠:٢٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣١:١٧١٣:٠٢:٥٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:٢٠:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٤٧٠٠:١٩:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣١٠٠:١٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:١٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٦٠٠:١٩:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٨:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠١:٥٦١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٨:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠١:٤٥١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٨:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠١:٣٥١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:١٤٠٠:١٨:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٧:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:١٥١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٧:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٠٦١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٧:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:١٥٠٠:١٦:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٦:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٦:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٥:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٥:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٥:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:١٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٤:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٠٦٠٠:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠١:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٤٠٠:١٣:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٣:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٣:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٦٠٠:١٣:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥٥٠٠:١٣:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٣:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٣:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٣:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٨:١٥١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٣:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٠١٠٠:١٣:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠١:٤١٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٣:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٣١١٣:٠١:٥١٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٣:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٣:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٣:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٣:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٣:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٣:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٤:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٤:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٤:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٣٣٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٤:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٣:٤٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٥٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٦٠٠:١٤:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:١١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٥:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٢٤٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٥:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٥:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٥:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٥:١٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیض آباد

روستای فیض آباد بر روی نقشه

روستای فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیض آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیض آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیض آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق فیض آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیض آباد
افق شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیض آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فیض آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو