جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیض آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیض آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سمیول باتلر
با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیض آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیض آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٣٣١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٢٣١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١١٠٠:١٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٧١٣:٠١:١٤١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:١٦١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:١٧١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٦:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٥:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٥:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٥:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:١٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١١:٠٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٤:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٤:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٤:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٧٠٠:١٤:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠١٠٠:١٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:١١١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠١:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٤٠٠:١٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فیض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فیض آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٢٧١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٣:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٣:٤٤١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٤:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٤:١٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٥:٤٠١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٦:٢٠١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٥٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٤:٣١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٣٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٤:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:١٩١٣:١٠:٠٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٤:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٩:٥١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٤:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٤:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٩:٤١١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٤:٥٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٥:٠٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٥:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٥:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٩:١٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٥:٠٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٥:٠١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٨:٤٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٤:٥٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٤:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٤:٥٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:١١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٤:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٤:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٤:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٤:٢٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٤:٢٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٤٥٠٠:٢٤:١٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیض آباد

روستای فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیض آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیض آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیض آباد
زمان پخش اذان زنده به افق فیض آباد
افق شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فیض آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیض آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو