جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیض آباد

خرم دشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٤
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٧:١٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیض آباد (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
احدی را نیست كه سخنی را كه صاحبش پنهان دارد او نقل كند مگر آنكه علمی باشد كه اظهار آن لازم یا ذكر نیكی‌های آن شخص باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیض آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیض آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٢:٠٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:١١:٥١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٥:١٩١٣:١١:٤٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:٣٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٢:٠٨١٣:١١:٢١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٠٦١٣:١١:١٥٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٤:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:١١:٠٩٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:٠٦١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٣:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٣:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٥:٢١١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٢:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٢:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١١:١٠١٣:١٠:٤٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٢:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٢٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢١:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٨:١٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٥٧٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٦:١٨١٣:١١:٠١٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١١:٠٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:١١:١١٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٤:٣٦١٣:١١:١٦٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٧:٠٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٠٠٠:٣٢:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٤٠:٣٤١٣:١٦:٥١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١١٠٠:٣٢:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:١٨١٣:١٦:٣٥١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٥١٠٠:٣٢:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٢:٠٣١٣:١٦:١٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٣٢:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٢:٤٨١٣:١٦:٠١١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٢:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٥:٤٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٢:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:١٧١٣:١٥:٢٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣١:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٥:٠٢١٣:١٥:٠٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣١:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٤:٤٩١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٠٠٠:٣١:٣٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٦:٣١١٣:١٤:٣١١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:٣١:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٧:١٥١٣:١٤:١٢١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٢٠٠:٣١:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٣:٥٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٠:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٣:٣٣١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٠٢٠٠:٣٠:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٣:١٣١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٣٦٠٠:٣٠:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٥٠:١١١٣:١٢:٥٣١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:١١٠٠:٣٠:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٥٥١٣:١٢:٣٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٤٥٠٠:٢٩:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥١:٣٩١٣:١٢:١٢١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:١٨٠٠:٢٩:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:٢٣١٣:١١:٥١١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٥٢٠٠:٢٩:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٠٧١٣:١١:٣٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٢٥٠٠:٢٩:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٣:٥٠١٣:١١:٠٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٢٨:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٠:٤٨١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٣٠٠٠:٢٨:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٥:١٨١٣:١٠:٢٦١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٠٣٠٠:٢٨:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٦:٠٢١٣:١٠:٠٥١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٣٦٠٠:٢٨:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٦:٤٥١٣:٠٩:٤٤١٩:٢٢:٠٨١٩:٤٠:٠٨٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٧:٢٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٤٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٩:٠١١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:١٣٠٠:٢٧:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٨:٥٧١٣:٠٨:٣٩١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٤٥٠٠:٢٦:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٩:٤١١٣:٠٨:١٨١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٦:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٧:٠٠:٢٥١٣:٠٧:٥٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢٦:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠١:١٠١٣:٠٧:٣٥١٩:١٣:٢٧١٩:٣١:٢٣٢٣:٥٥:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠١:٥٤١٢:٠٧:١٤١٨:١٢:٠٠١٨:٢٩:٥٦٢٣:٢٥:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیض آباد

روستای فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیض آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فیض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فیض آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فیض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق فیض آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیض آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیض آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیض آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو