جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیض آباد

خرم دشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٠٥
اذان مغرب: ١٨:١٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٢٣

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیض آباد (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اگوست كنت
هیچ قدرت دنیوی نیست كه بدون پشتیبانی یك قدرت معنوی دوام بیاورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیض آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیض آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٢:٢٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٢:١٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٦:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٢:٠٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:١١:٥١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٥:١٩١٣:١١:٤٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:٣٥١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٣:١٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٢:٠٨١٣:١١:٢١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢١:٠٦١٣:١١:١٥٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٤:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:١١:٠٩٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٩:٠٦١٣:١١:٠٤٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٠٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٥:٢١١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٢:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٢:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٢٢:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٥٧١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٢:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١١:١٠١٣:١٠:٤٤٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٢٤١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٤٨٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٨:١٤١٣:١٠:٥٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢١:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٠:٥٧٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢١:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٦:١٨١٣:١١:٠١٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١١:٠٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:١١:١١٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢١:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:١٤٠٧:١٧:٢١١٢:٢٧:٠٠١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٦:١١٢٣:٤٣:٥٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٦:٤٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣٨:٠١١٧:٥٧:١١٢٣:٤٤:٠٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٦:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٨:١٠٢٣:٤٤:٢٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٥:٢٦١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٤:٣٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٤:٤٤١٢:٢٧:٤٣١٧:٤١:٠٥١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٥٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٤:٠١١٢:٢٧:٥٢١٧:٤٢:٠٧١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٥:٠٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٣:١٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٥:١٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٢:٢٩١٢:٢٨:٠٧١٧:٤٤:١٠١٨:٠٣:٠٥٢٣:٤٥:٢٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١١:٤١١٢:٢٨:١٤١٧:٤٥:١١١٨:٠٤:٠٣٢٣:٤٥:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٠:٥٢١٢:٢٨:١٩١٧:٤٦:١٢١٨:٠٥:٠٢٢٣:٤٥:٤٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٠:٠١١٢:٢٨:٢٤١٧:٤٧:١٢١٨:٠٦:٠٠٢٣:٤٥:٥٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٩:٠٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:٤٥:٥٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٨:١٤١٢:٢٨:٣١١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٥٧٢٣:٤٦:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٠:١٣١٨:٠٨:٥٥٢٣:٤٦:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٦:٢٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٦:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٥:٢٥١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٥٠٢٣:٤٦:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٣:١٢١٨:١١:٤٧٢٣:٤٦:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٣:٢٥١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٤٤٢٣:٤٦:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٢:٢٤١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٤١٢٣:٤٦:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠١:٢١١٢:٢٨:٣١١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٦:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٠:١٧١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٩:١٢١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٣٠٢٣:٤٦:٢٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٨:٠٦١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:٢٦٢٣:٤٦:٢١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٦:٥٩١٢:٢٨:١٥١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٢١٢٣:٤٦:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٥:٥١١٢:٢٨:١٠١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:١٧٢٣:٤٦:١٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٤:٤٢١٢:٢٨:٠٣١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:١٢٢٣:٤٦:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٣:٣١١٢:٢٧:٥٦١٨:٠٢:٥١١٨:٢١:٠٦٢٣:٤٦:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٢:٢٠١٢:٢٧:٤٩١٨:٠٣:٤٧١٨:٢٢:٠١٢٣:٤٥:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥١:٠٩١٢:٢٧:٤١١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٢:٥٥٢٣:٤٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٧٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢٥:٣٠١٧:٣٠:٥٣١٧:٥٠:١٩٢٣:٤٢:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٩:٥٩١٢:٢٥:٤٧١٧:٣١:٥٣١٧:٥١:١٨٢٣:٤٢:٢١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:١٩:٣١١٢:٢٦:٠٣١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٢:٤١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٨٠٧:١٩:٠١١٢:٢٦:١٨١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٣:١٥٢٣:٤٣:٠٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٨:٢٩١٢:٢٦:٣٣١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٣:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٠٠٧:١٧:٥٦١٢:٢٦:٤٧١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٥:١٢٢٣:٤٣:٣٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٧:٢١١٢:٢٧:٠٠١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٦:١١٢٣:٤٣:٥٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٦:٤٤١٢:٢٧:١٢١٧:٣٨:٠١١٧:٥٧:١١٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٦:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٨:١٠٢٣:٤٤:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٥:٢٦١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:٠٩٢٣:٤٤:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٤:٤٤١٢:٢٧:٤٣١٧:٤١:٠٥١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٤:٠١١٢:٢٧:٥٢١٧:٤٢:٠٧١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٥:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٣:١٦١٢:٢٨:٠٠١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٥:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٢:٢٩١٢:٢٨:٠٧١٧:٤٤:١٠١٨:٠٣:٠٥٢٣:٤٥:٢٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١١:٤١١٢:٢٨:١٤١٧:٤٥:١١١٨:٠٤:٠٣٢٣:٤٥:٣٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:١٠:٥٢١٢:٢٨:١٩١٧:٤٦:١٢١٨:٠٥:٠٢٢٣:٤٥:٤٤
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٠:٠١١٢:٢٨:٢٤١٧:٤٧:١٢١٨:٠٦:٠٠٢٣:٤٥:٥٢
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٩:٠٨١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٥٩٢٣:٤٥:٥٩
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٨:١٤١٢:٢٨:٣١١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٥٧٢٣:٤٦:٠٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٠:١٣١٨:٠٨:٥٥٢٣:٤٦:١٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٦:٢٣١٢:٢٨:٣٥١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٦:١٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٥:٢٥١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٥٠٢٣:٤٦:١٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٨:٣٦١٧:٥٣:١٢١٨:١١:٤٧٢٣:٤٦:٢٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٣:٢٥١٢:٢٨:٣٥١٧:٥٤:١٢١٨:١٢:٤٤٢٣:٤٦:٢٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٢:٢٤١٢:٢٨:٣٣١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٤١٢٣:٤٦:٢٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠١:٢١١٢:٢٨:٣١١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٣٧٢٣:٤٦:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٠:١٧١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٣٤٢٣:٤٦:٢٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٩:١٢١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٣٠٢٣:٤٦:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٨:٠٦١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:٢٦٢٣:٤٦:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٦:٥٩١٢:٢٨:١٥١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:٢١٢٣:٤٦:١٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیض آباد

روستای فیض آباد بر روی نقشه

روستای فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیض آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ فیض آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیض آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیض آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فیض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فیض آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو