جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیض آباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٤٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٤

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیض آباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
آن كه را به راست و چپ رود واگذار! به راستی چوپان، گوسفندانش را به كمتر تلاشی گِرد آوَرَد. مبادا اسرار را فاش كرده و سخن پراكنی كنی و در پیریاست باشی، زیرا این دو، آدمی را به هلاكت میكشانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیض آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیض آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیض آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٥:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٢:٠٦١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥١:٥٩١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:١٨٠٠:٠٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠١:٣٢١٢:٥١:٥٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥١:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥١:٤٠١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٤:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٨:٢٦١٢:٥١:٣٥١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٣:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥١:٣٠١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٣:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٢٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٠٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٥:٣١١٢:٥١:٢٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥١:٢٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٢:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥١:١٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٢:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥١:١٦١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٢:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٥١:٥٧١٢:٥١:١٥١٩:٥١:٠٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٠٢:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥١:١٥١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٠:١٨١٢:٥١:١٥١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٠١:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٥١:١٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠١:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٠٢٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥١:١٧١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٠١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٥١:١٩١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٥:١٦٠٠:٠١:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٧:١٨١٢:٥١:٢١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:٠٦٠٠:٠١:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٦:٣٦١٢:٥١:٢٤١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٠١:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٥:٥٧١٢:٥١:٢٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٠١:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٥:١٩١٢:٥١:٣١١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠١:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٤:٤٢١٢:٥١:٣٦١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٠:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٤٤:٠٧١٢:٥١:٤١١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٠٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فیض آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٩:٤٢١٣:٠٠:٢٩١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٠١٠٠:١٧:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:١٦١٣:٠٠:١١١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٥١٠٠:١٧:٢٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:٥٠١٢:٥٩:٥٣١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٤٢٠٠:١٧:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٢٤١٢:٥٩:٣٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٦:٣٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:١٧١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٤٠٠:١٦:١٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥٨:٥٩١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٥٠٠:١٥:٥٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٠٨١٢:٥٨:٤١١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٥:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٨:٢٣١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٥:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٨:٠٦١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٤:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٧:٤٨١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٤:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٧:٣١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٣:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٧:١٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٢١٠٠:١٣:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٢٠٠:١٣:١١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:١٩١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٠٤٠٠:١٢:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٩:٥٧١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٥٥٠٠:١٢:٢٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٢:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٩٠٠:١١:٣٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٣٠٠٠:١١:١٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٥:٢١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١٥٠٠:١٠:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٠:١٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٩:١٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٩:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٤:١١١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٩:٠٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٨:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:١٣١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٨:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٣:٢١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٧:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٤٠٦:١١:٤٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٧:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٨:١٨١٢:٠٢:١٦١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٥٥٢٣:٤٩:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٦:٥٢١٣:٠١:٥٩١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٩:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٥:٢٦١٣:٠١:٤١١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٩:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠١:٢٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٨٠٠:١٨:٥٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠١:٠٥١٩:١٠:١١١٩:٢٨:١٩٠٠:١٨:٢٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥١:٠٨١٣:٠٠:٤٧١٩:١١:٠١١٩:٢٩:١٠٠٠:١٨:٠٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٩:٤٢١٣:٠٠:٢٩١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٠١٠٠:١٧:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:١٦١٣:٠٠:١١١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٥١٠٠:١٧:٢٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:٥٠١٢:٥٩:٥٣١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٤٢٠٠:١٧:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٤٥:٢٤١٢:٥٩:٣٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٦:٣٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٣:٥٨١٢:٥٩:١٧١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٢٤٠٠:١٦:١٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥٨:٥٩١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٥٠٠:١٥:٥٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤١:٠٨١٢:٥٨:٤١١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٠٦٠٠:١٥:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٨:٢٣١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٥:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٨:٠٦١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٤:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٧:٤٨١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٤:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٥:٢٩١٢:٥٧:٣١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٣:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٧:١٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٢١٠٠:١٣:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٢:٤٢١٢:٥٦:٥٧١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٢٠٠:١٣:١١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:١٩١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٠٤٠٠:١٢:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٩:٥٧١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٥٥٠٠:١٢:٢٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٣٥١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٢:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٩٠٠:١١:٣٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٥:٣٦١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٣٠٠٠:١١:١٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٤:٣٢١٢:٥٥:٢١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١٥٠٠:١٠:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٠٧٠٠:١٠:١٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٩:١٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٤:١١١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٩:٠٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فیض آباد روستای فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیض آباد

روستای فیض آباد بر روی نقشه

روستای فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیض آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیض آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فیض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیض آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فیض آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق فیض آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیض آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو