جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فیض آباد

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز فیض آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:١٠
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٠٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیض آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر فیض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیض آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیض آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیض آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فیض آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیض آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:٥٩١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٤:٢٤١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٢٩٢٣:٥٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٩:١١١٢:٣٤:١٠١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٣:٥٧١٩:١٠:٣٣١٩:٢٩:١١٢٣:٤٩:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٣:٤٥١٩:١١:٢١١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤٨:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٣:٣٢١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٥٣٢٣:٤٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٣:٢١١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٨:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣٣:٠٩١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٥٢٣:٤٧:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥١:٥٤١٢:٣٢:٥٨١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٧:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٢:٤٨١٩:١٥:٢٥١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٧:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٢:٣٨١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٦:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٢:٢٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠١٢٣:٤٦:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٢:١٩١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٦:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٢:١١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٦:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٢:٠٣١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٥:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣١:٥٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣١:٤٩١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٥:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣١:٤٢١٩:٢١:٥٥١٩:٤١:١١٢٣:٤٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤١:٠٠١٢:٣١:٣٧١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٤:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٠:٠١١٢:٣١:٣١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٤:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣١:٢٣١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:٣٨٢٣:٤٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:١٠١٢:٣١:١٩١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٢٩٢٣:٤٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٦:١٦١٢:٣١:١٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٣:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣١:١٤١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٣:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣٤:٣١١٢:٣١:١٣١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٨:٠٣٢٣:٤٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٣:٤١١٢:٣١:١٢١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٥٤٢٣:٤٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣١:١١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیض آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیض آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیض آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیض آباد شهر فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیض آباد شهر فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیض آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیض آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٢٢:٥٦١١:٢٧:٢٧١٧:٣١:٢٤١٧:٤٩:١٨٢٢:٤٥:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٢٣:٤٠١١:٢٧:٠٦١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٧:٥٢٢٢:٤٥:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٤:٢٥١١:٢٦:٤٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٢٥٢٢:٤٥:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٢٥:١٠١١:٢٦:٢٤١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٤:٥٩٢٢:٤٥:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٢٥:٥٤١١:٢٦:٠٣١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٣:٣٣٢٢:٤٤:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٦:٣٩١١:٢٥:٤٣١٧:٢٤:١٤١٧:٤٢:٠٧٢٢:٤٤:٢٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٢٧:٢٥١١:٢٥:٢٣١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٠:٤٢٢٢:٤٤:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٢٨:١٠١١:٢٥:٠٣١٧:٢١:٢٣١٧:٣٩:١٧٢٢:٤٣:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٢٨:٥٦١١:٢٤:٤٣١٧:١٩:٥٨١٧:٣٧:٥٢٢٢:٤٣:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٩:٤١١١:٢٤:٢٣١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٢٨٢٢:٤٣:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٠:٢٧١١:٢٤:٠٤١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٠٤٢٢:٤٢:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣١:١٤١١:٢٣:٤٥١٧:١٥:٤٥١٧:٣٣:٤١٢٢:٤٢:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٢:٠٠١١:٢٣:٢٧١٧:١٤:٢٢١٧:٣٢:١٨٢٢:٤٢:١٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٢٠٥:٣٢:٤٧١١:٢٣:٠٩١٧:١٢:٥٩١٧:٣٠:٥٥٢٢:٤١:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٣:٣٤١١:٢٢:٥١١٧:١١:٣٦١٧:٢٩:٣٤٢٢:٤١:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٤:٢٢١١:٢٢:٣٤١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:١٢٢٢:٤١:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٥:٠٩١١:٢٢:١٧١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٦:٥٢٢٢:٤١:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٥:٥٨١١:٢٢:٠٠١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٥:٣٢٢٢:٤٠:٥١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٣٦:٤٦١١:٢١:٤٤١٧:٠٦:١٢١٧:٢٤:١٣٢٢:٤٠:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٣٧:٣٥١١:٢١:٢٩١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٢:٥٤٢٢:٤٠:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٤٠٥:٣٨:٢٤١١:٢١:١٤١٧:٠٣:٣٣١٧:٢١:٣٦٢٢:٤٠:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٣٩:١٣١١:٢٠:٥٩١٧:٠٢:١٥١٧:٢٠:١٩٢٢:٣٩:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٠:٠٣١١:٢٠:٤٥١٧:٠٠:٥٨١٧:١٩:٠٣٢٢:٣٩:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٠:٥٣١١:٢٠:٣٢١٦:٥٩:٤١١٧:١٧:٤٨٢٢:٣٩:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤١:٤٤١١:٢٠:١٩١٦:٥٨:٢٥١٧:١٦:٣٣٢٢:٣٩:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٢:٣٥١١:٢٠:٠٧١٦:٥٧:١٠١٧:١٥:٢٠٢٢:٣٨:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٣:٢٦١١:١٩:٥٦١٦:٥٥:٥٦١٧:١٤:٠٧٢٢:٣٨:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:١٨١١:١٩:٤٥١٦:٥٤:٤٢١٧:١٢:٥٥٢٢:٣٨:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٥:١٠١١:١٩:٣٤١٦:٥٣:٣٠١٧:١١:٤٤٢٢:٣٨:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٦:٠٢١١:١٩:٢٥١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٣٤٢٢:٣٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فیض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیض آباد شهر فیض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیض آباد شهر فیض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیض آباد

فیض‌آباد از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان مه‌ولات است. فیض‌آباد آغازگاه جاده ۹۱ ایران است که تا بندر جاسک در دریای عمان ادامه می‌یابد

شهر فیض آباد در ویکیپدیا

شهر فیض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیض آباد بر روی نقشه

شهر فیض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیض آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فیض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیض آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیض آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق فیض آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فیض آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فیض آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فیض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیض آباد
افق شرعی امروز فردا فیض آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیض آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو