جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیشور

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فیشور


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٠
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیشور (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای فیشور)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فیشور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیشور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

پائولو كوئیلو
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیشور

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیشور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیشور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیشور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیشور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیشور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٣:١١١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٢٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٣:٠١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٠٠٠:١١:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:١١:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٣٠٠:١١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٧:١٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٥٠٠٠:١١:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٠:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٥:٣٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٠٣٠٠:١٠:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٢:١٣١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٧٠٠:١٠:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٣:١٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٠٩:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٢٤١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٩:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:٤٠١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٠:٥٧١٢:٥١:٤٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٩:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٠:١٥١٢:٥١:٤٥١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٩:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥١:٤٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥١:٣٩١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٨:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٨:١٥١٢:٥١:٣٨١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥١:٣٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٨:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:٠١١٢:٥١:٣٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٨:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥١:٣٦١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٨:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥١:٣٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٥:١٩١٢:٥١:٣٨١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٢٢٠٠:٠٨:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥١:٤٠١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٨:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٤:١٧١٢:٥١:٤٢١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٨:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥١:٤٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٨:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥١:٥٨١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٠٧:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیشور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیشور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیشور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیشور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فیشور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فیشور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیشور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فیشور

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فیشور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فیشور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فیشور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیشور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیشور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیشور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیشور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیشور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیشور

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٣:٠٠١٣:٠١:٤٥١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٨:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠١:٤٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٨:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٤:٠٤١٣:٠١:٤٧١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٨:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٤:٣٧١٣:٠١:٤٨١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٨:٣٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٥:٠٩١٣:٠١:٤٧١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٨:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٥:٤٢١٣:٠١:٤٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٦:١٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٨:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:٤٧١٣:٠١:٤٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٩:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠١:٤١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٩:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٧:٥٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٩:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٨:٢٥١٣:٠١:٣٤١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٩:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٩:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٩:٣٠١٣:٠١:٢٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٩:١٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠١:١٩١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٩:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠١:١٣١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:١٠٠٠:١٩:١٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢١:٠٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢١٠٠:١٩:١٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٩:١٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٤١٠٠:١٩:١٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٠:٤١١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٩:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٩:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٠٤٠٠:١٩:٠٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٠:١٢١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٩:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٠:٠١١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:١٤٠٠:١٨:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:١٧٠٠:١٨:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٨:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٨:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٩:١٢١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٢٣٠٠:١٨:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٢٤٠٠:١٨:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٢٤٠٠:١٨:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:٢٢١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٨:٠٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٨:١٥١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٢١٠٠:١٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فیشور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیشور روستای فیشور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فیشور روستای فیشور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیشور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیشور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیشور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیشور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیشور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیشور

روستای فیشور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیشور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیشور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیشور
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فیشور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای فیشور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیشور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیشور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیشور رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیشور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیشور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیشور
افق شرعی امروز فردا فیشور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فیشور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیشور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیشور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیشور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیشور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو