جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فیروزکوه

فیروز کوه | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز فیروزکوه

اذان صبح: ٠٥:٢١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٥٢:١١
غروب آفتاب: ١٨:٥٨:٢٤
اذان مغرب: ١٩:١٦:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:١٤

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیروزکوه (شهرستان فیروز کوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر فیروزکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر فیروزکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیروزکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

میگوئل سروانتس ساآودِرا
قلم، زبان ذهن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیروزکوه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیروزکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فیروزکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فیروزکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٦:١١١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٤٥٠٠:١٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:١٣:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٢:١٨١٢:٥٨:١٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:١٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢١:٠١١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٥:١٥٠٠:١٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٢:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٧:١٦١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٠١٠٠:١١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٧:١١١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٥٤٠٠:١١:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٤:٥٠١٢:٥٧:٠١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٤٧٠٠:١١:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤١٠٠:١٠:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٠:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:١٩١٢:٥٦:٣١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٠:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٠:١٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٩:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٦:١٣١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٩:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٠٩:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٨:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٥:٥١١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٨:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٨:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٧:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٧:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٥:٢٢١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:١٤٠٠:٠٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٥:١٩١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٦:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٥:١٧١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٥:١٥١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:٠٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٥:١٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٦:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٥:١٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیروزکوه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیروزکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فیروزکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیروزکوه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فیروزکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیروزکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیروزکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیروزکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فیروزکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزکوه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیروزکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزکوه شهر فیروزکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزکوه شهر فیروزکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فیروزکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزکوه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:١٨٠٠:١٦:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠١:٢٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٦:٤٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٤:٥١١٣:٠١:٠٩١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٦:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:١٥٠٠:١٦:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٦:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٠:١٩١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٢٩٠٠:١٦:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٠:٠١١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٦:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٨:٤٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤١٠٠:١٥:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:١٧٠٠:١٥:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٩:٠٥١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٥١٠٠:١٥:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٥:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٥:٠٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٣٣٠٠:١٤:٥١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٣:١٦١٢:٥٧:٤٧١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٠٦٠٠:١٤:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٤:٠١١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٤:٢٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٧:٠٧١٩:١٨:٥٢١٩:٣٧:١١٠٠:١٤:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٥:٣٢١٢:٥٦:٤٦١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٤٣٠٠:١٣:٥٤
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٦:١٧١٢:٥٦:٢٦١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:١٥٠٠:١٣:٣٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:٠٢١٢:٥٦:٠٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٤٧٠٠:١٣:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٧:٤٨١٢:٥٥:٤٤١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:١٨٠٠:١٣:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:٣٣١٢:٥٥:٢٣١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٤٩٠٠:١٢:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٩:١٨١٢:٥٥:٠١١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٢١٠٠:١٢:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٠:٠٤١٢:٥٤:٤٠١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٢٠٠:١٢:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٠:٤٩١٢:٥٤:١٩١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٢٣٠٠:١٢:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤١:٣٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٥٤٠٠:١١:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٢:٢١١٢:٥٣:٣٦١٩:٠٤:١٧١٩:٢٢:٢٥٠٠:١١:٢٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٣:١٥١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٥٦٠٠:١١:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٣:٥٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٢٧٠٠:١٠:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٤:٣٨١٢:٥٢:٣٢١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:٥٨٠٠:١٠:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٥:٢٤١٢:٥٢:١١١٨:٥٨:٢٤١٩:١٦:٢٩٢٣:٤٠:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤٦:١٠١١:٥١:٥٠١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:٠٠٢٣:٠٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فیروزکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزکوه شهر فیروزکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزکوه شهر فیروزکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیروزکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیروزکوه

فیروزکوه مرکز شهرستان فیروزکوه در استان تهران است. فیروزکوه شهری در کنارهٔ جادهٔ تهران-قائم شهر قرار دارد. زبان محلی مردم این شهر زبان مازندرانی است

شهر فیروزکوه در ویکیپدیا

شهر فیروزکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیروزکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیروزکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیروزکوه بر روی نقشه

شهر فیروزکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیروزکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیروزکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیروزکوه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر فیروزکوه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فیروزکوه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیروزکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیروزکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فیروزکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیروزکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیروزکوه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیروزکوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیروزکوه
زمان پخش اذان زنده به افق فیروزکوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق فیروزکوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فیروزکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیروزکوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیروزکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فیروزکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیروزکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو