جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فیروزان

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فیروزان


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣١
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیروزان (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر فیروزان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فیروزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فیروزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیروزان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیروزان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فیروزان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیروزان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٥:١٥١٣:١٥:٣٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٥:٢٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:١٩١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٧٠٠:٣٠:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣١:٥٤١٣:١٥:١٠١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٥:٠١١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٩:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٨:٤١١٣:١٤:٤٥٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٨:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٤:٣١٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٣:٤١١٣:١٤:١٥٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٤:١٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٧:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢١:٥٠١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٧:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٩:١١١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٦:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٢١١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٧:٣٢١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٦:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٦:٤٥١٣:١٣:٥٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٥٩١٣:١٣:٥٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٥:١٤١٣:١٣:٥٥٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٤:٣١١٣:١٣:٥٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٣:٤٩١٣:١٣:٥٨٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٣:٠٩١٣:١٤:٠١٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٥:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٢:٣٠١٣:١٤:٠٤٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٢٥:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١١:٥٢١٣:١٤:٠٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٢٥:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١١:١٧١٣:١٤:١١٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٠:٤٢١٣:١٤:١٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٥:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٠:٠٩١٣:١٤:٢١٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیروزان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر فیروزان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر فیروزان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٢:٢٣١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٣١٢٣:٤٩:١٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥١:١١١٢:٣٠:٣٣١٨:١٠:٢٤١٨:٢٨:٢٣٢٣:٤٩:١١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٩:٥٩١٢:٣٠:٢٣١٨:١١:١٧١٨:٢٩:١٥٢٣:٤٩:٠٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٤٨:٤٥١٢:٣٠:١٢١٨:١٢:٠٩١٨:٣٠:٠٦٢٣:٤٨:٥٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٧:٣١١٢:٣٠:٠١١٨:١٣:٠١١٨:٣٠:٥٧٢٣:٤٨:٤٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٦:١٧١٢:٢٩:٥٠١٨:١٣:٥٣١٨:٣١:٤٨٢٣:٤٨:٣١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٥:٠١١٢:٢٩:٣٧١٨:١٤:٤٤١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٨:٢٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٣:٤٥١٢:٢٩:٢٥١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤٨:٠٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٢:٢٨١٢:٢٩:١٢١٨:١٦:٢٦١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٧:٥٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤١:١١١٢:٢٨:٥٨١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٤١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٨:٤٤١٨:١٨:٠٧١٨:٣٥:٥٧٢٣:٤٧:٢٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٨:٣٤١٢:٢٨:٣٠١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٤٦٢٣:٤٧:١٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٧:١٥١٢:٢٨:١٥١٨:١٩:٤٦١٨:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:٥٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٥:٥٦١٢:٢٨:٠٠١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٢٤٢٣:٤٦:٤١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٦١٢:٢٧:٤٤١٨:٢١:٢٥١٨:٣٩:١٢٢٣:٤٦:٢٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٣:١٦١٢:٢٧:٢٩١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٠١٢٣:٤٦:٠٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٧:١٣١٨:٢٣:٠٢١٨:٤٠:٤٩٢٣:٤٥:٥١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٣٤١٢:٢٦:٥٦١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:٣٧٢٣:٤٥:٣٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٩:١٣١٢:٢٦:٤٠١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٥:١٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٦:٢٣١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٣:١٣٢٣:٤٤:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٢٦:٠٦١٨:٢٦:١٤١٨:٤٤:٠١٢٣:٤٤:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٠٨١٢:٢٥:٤٨١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٤:٤٨٢٣:٤٤:١٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٢٥:٣١١٨:٢٧:٤٩١٨:٤٥:٣٦٢٣:٤٣:٥٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:٢٣١٢:٢٥:١٤١٨:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٢٤٢٣:٤٣:٣٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢١:٠١١٢:٢٤:٥٦١٨:٢٩:٢٤١٨:٤٧:١١٠٠:١٣:١٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:١٤٠٧:١٩:٣٨١٣:٢٤:٣٨١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٥٩٠٠:٤٢:٥٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٤٦٠٧:١٨:١٦١٣:٢٤:٢٠١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٦٠٠:٤٢:٣٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٦:٥٣١٣:٢٤:٠٢١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٣٣٠٠:٤٢:١٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٢:٤٩٠٧:١٥:٣٠١٣:٢٣:٤٤١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢١٠٠:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیروزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فیروزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر فیروزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فیروزان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٦:٥٨:٠٩١٢:٣١:٢٠١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٣:٠٨٢٣:٤٩:٤٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٧:٠٢١٢:٣١:١٤١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٠١٢٣:٤٩:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٥:٥٣١٢:٣١:٠٧١٨:٠٦:٤٩١٨:٢٤:٥٤٢٣:٤٩:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٤:٤٤١٢:٣٠:٥٩١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٥:٤٧٢٣:٤٩:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٣:٣٤١٢:٣٠:٥١١٨:٠٨:٣٧١٨:٢٦:٣٩٢٣:٤٩:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٢:٢٣١٢:٣٠:٤٢١٨:٠٩:٣١١٨:٢٧:٣١٢٣:٤٩:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥١:١١١٢:٣٠:٣٣١٨:١٠:٢٤١٨:٢٨:٢٣٢٣:٤٩:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٩:٥٩١٢:٣٠:٢٣١٨:١١:١٧١٨:٢٩:١٥٢٣:٤٩:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٤٨:٤٥١٢:٣٠:١٢١٨:١٢:٠٩١٨:٣٠:٠٦٢٣:٤٨:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٧:٣١١٢:٣٠:٠١١٨:١٣:٠١١٨:٣٠:٥٧٢٣:٤٨:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٦:١٧١٢:٢٩:٥٠١٨:١٣:٥٣١٨:٣١:٤٨٢٣:٤٨:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٥:٠١١٢:٢٩:٣٧١٨:١٤:٤٤١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٨:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٣:٤٥١٢:٢٩:٢٥١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤٨:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٢:٢٨١٢:٢٩:١٢١٨:١٦:٢٦١٨:٣٤:١٨٢٣:٤٧:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤١:١١١٢:٢٨:٥٨١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٠٨٢٣:٤٧:٤١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٥٣١٢:٢٨:٤٤١٨:١٨:٠٧١٨:٣٥:٥٧٢٣:٤٧:٢٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٨:٣٤١٢:٢٨:٣٠١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٤٦٢٣:٤٧:١٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٧:١٥١٢:٢٨:١٥١٨:١٩:٤٦١٨:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:٥٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٥:٥٦١٢:٢٨:٠٠١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٢٤٢٣:٤٦:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٤:٣٦١٢:٢٧:٤٤١٨:٢١:٢٥١٨:٣٩:١٢٢٣:٤٦:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٣:١٦١٢:٢٧:٢٩١٨:٢٢:١٣١٨:٤٠:٠١٢٣:٤٦:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٧:١٣١٨:٢٣:٠٢١٨:٤٠:٤٩٢٣:٤٥:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٣٤١٢:٢٦:٥٦١٨:٢٣:٥٠١٨:٤١:٣٧٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٩:١٣١٢:٢٦:٤٠١٨:٢٤:٣٨١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٥:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٧:٥١١٢:٢٦:٢٣١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٣:١٣٢٣:٤٤:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٦:٣٠١٢:٢٦:٠٦١٨:٢٦:١٤١٨:٤٤:٠١٢٣:٤٤:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:٠٨١٢:٢٥:٤٨١٨:٢٧:٠٢١٨:٤٤:٤٨٢٣:٤٤:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٣:٤٥١٢:٢٥:٣١١٨:٢٧:٤٩١٨:٤٥:٣٦٢٣:٤٣:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٢:٢٣١٢:٢٥:١٤١٨:٢٨:٣٧١٨:٤٦:٢٤٢٣:٤٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فیروزان شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فیروزان شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیروزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیروزان

فیروزان شهری است در استان همدان ایران. فیروزان مرکز بخش خزل شهرستان نهاوند است. این شهر پیش از سال ۱۳۷۴ روستایی بود به نام فیروزآباد خزل.[۱]فیروزان در کنار رودخانهٔ قلقل‌رود و در باختر کوه قشلاق واقع شده‌است. رودخانهٔ قلقل‌رود از فیروزان می‌گذرد و به گاماسیاب می‌ریزد. زبان مردم فیروزان كردي پهلي است كه گويشي مابين كلهري و لكي است وبه گويش مردم ايلام شباهت دارد.مردم خزل اصالتا از كردهاي بتليس ودياربكردر كردستان تركيه مي باشند كه به كردستان عراق شهر خانقين و سپس به شيروان وچرداول ايلام وسپس به شهرهاي مختلف كرمانشاه مهاجرت كرده اند. قوم خزل در شهرهاي سنقر، كرمانشاه، صحنه، كنگاورو.... ديگرشهرهاي كرمانشاه سكونت دارند.

شهر فیروزان در ویکیپدیا

شهر فیروزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیروزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیروزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیروزان بر روی نقشه

شهر فیروزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیروزان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فیروزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیروزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فیروزان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیروزان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیروزان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیروزان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فیروزان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیروزان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیروزان
افق شرعی امروز فردا فیروزان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو