جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فیروزان

نهاوند | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فیروزان

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:١٠

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیروزان (شهرستان نهاوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر فیروزان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیروزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیروزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

ناپلئون هیل
چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیروزان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیروزان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فیروزان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیروزان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فیروزان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٦:٢٣١٣:١٧:٣٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣٣:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٧:٢١١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٣:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٧:٠٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٣:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٦:٥٣١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٧٠٠:٣٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤١:٢٦١٣:١٦:٤٠١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٦٠٠:٣٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:١٣١٣:١٦:٢٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:٠١١٣:١٦:١٥١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٣١:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٧:٥١١٣:١٦:٠٤١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٣١:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٥:٥٢١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٤٠٠:٣١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٥:٣١١٣:١٥:٤١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٤٠٠:٣٠:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٥:٣١١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣٠:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٣:١٥١٣:١٥:٢١١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٢:٠٩١٣:١٥:١١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٩:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣١:٠٣١٣:١٥:٠٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٩:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٩:٥٩١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٩:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٤:٤٦٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٩:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:١٤:٣٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٨:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٨:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٥:٥١١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٨:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٧:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٤:١٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٤:١٠٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٧:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢١:٠٨١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٠:١٥١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٩:٢٣١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٣٣١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٦:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٤٤١٣:١٣:٥٥٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٦:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٥٦١٣:١٣:٥٤٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیروزان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیروزان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فیروزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیروزان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیروزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فیروزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزان شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیروزان شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فیروزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیروزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیروزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٥:٤٣١٢:١٠:٠٩١٨:١٤:٠٣١٨:٣١:٤٨٢٣:٢٩:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٢:٠٩:٤٨١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:٢٣٢٣:٢٨:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٧:٠٩١٢:٠٩:٢٧١٨:١١:١٣١٨:٢٨:٥٩٢٣:٢٨:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٧:٥٢١٢:٠٩:٠٦١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٧:٣٤٢٣:٢٨:٠٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٨:٣٥١٢:٠٨:٤٦١٨:٠٨:٢٥١٨:٢٦:١٠٢٣:٢٧:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٩:١٩١٢:٠٨:٢٥١٨:٠٧:٠٠١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٧:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٠:٠٢١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٣:٢٢٢٣:٢٧:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٠:٤٦١٢:٠٧:٤٥١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٥٨٢٣:٢٦:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١١:٣٠١٢:٠٧:٢٥١٨:٠٢:٤٩١٨:٢٠:٣٥٢٣:٢٦:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٢:١٤١٢:٠٧:٠٦١٨:٠١:٢٦١٨:١٩:١٢٢٣:٢٦:١٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٢:٥٩١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٠:٠٤١٨:١٧:٥٠٢٣:٢٥:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٦:٢٨١٧:٥٨:٤٢١٨:١٦:٢٨٢٣:٢٥:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٤:٢٨١٢:٠٦:١٠١٧:٥٧:٢٠١٨:١٥:٠٧٢٣:٢٥:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:١٤١٢:٠٥:٥١١٧:٥٥:٥٨١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٥:٠١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٠٥:٣٤١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٢٦٢٣:٢٤:٤٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٠٥:١٦١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٠٧٢٣:٢٤:٢٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٣١١٢:٠٤:٥٩١٧:٥١:٥٧١٨:٠٩:٤٨٢٣:٢٤:٠٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:١٨١٢:٠٤:٤٣١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٨:٢٩٢٣:٢٣:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٠٥١٢:٠٤:٢٧١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:١٢٢٣:٢٣:٣٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٩:٥٢١٢:٠٤:١٢١٧:٤٨:٠١١٨:٠٥:٥٥٢٣:٢٣:٢٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٠٣:٥٧١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:٣٨٢٣:٢٣:٠٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:٢٧١٢:٠٣:٤٢١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٣:٢٣٢٣:٢٢:٤٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٢:١٦١٢:٠٣:٢٨١٧:٤٤:١٢١٨:٠٢:٠٨٢٣:٢٢:٣٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٠٤١٢:٠٣:١٥١٧:٤٢:٥٦١٨:٠٠:٥٥٢٣:٢٢:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٣:٥٣١٢:٠٣:٠٢١٧:٤١:٤٢١٧:٥٩:٤٢٢٣:٢٢:٠٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٤:٤٣١٢:٠٢:٥٠١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٨:٢٩٢٣:٢١:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:٣٢١٢:٠٢:٣٩١٧:٣٩:١٦١٧:٥٧:١٨٢٣:٢١:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٦:٢٣١٢:٠٢:٢٨١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٠٨٢٣:٢١:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٧:١٣١٢:٠٢:١٧١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢١:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٠٤١٢:٠٢:٠٨١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٣:٥٠٢٣:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فیروزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزان شهر فیروزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیروزان شهر فیروزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیروزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیروزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیروزان

فیروزان شهری است در استان همدان ایران. فیروزان مرکز بخش خزل شهرستان نهاوند است. این شهر پیش از سال ۱۳۷۴ روستایی بود به نام فیروزآباد خزل.[۱]فیروزان در کنار رودخانهٔ قلقل‌رود و در باختر کوه قشلاق واقع شده‌است. رودخانهٔ قلقل‌رود از فیروزان می‌گذرد و به گاماسیاب می‌ریزد. زبان مردم فیروزان كردي پهلي است كه گويشي مابين كلهري و لكي است وبه گويش مردم ايلام شباهت دارد.مردم خزل اصالتا از كردهاي بتليس ودياربكردر كردستان تركيه مي باشند كه به كردستان عراق شهر خانقين و سپس به شيروان وچرداول ايلام وسپس به شهرهاي مختلف كرمانشاه مهاجرت كرده اند. قوم خزل در شهرهاي سنقر، كرمانشاه، صحنه، كنگاورو.... ديگرشهرهاي كرمانشاه سكونت دارند.

شهر فیروزان در ویکیپدیا

شهر فیروزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیروزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیروزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیروزان بر روی نقشه

شهر فیروزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیروزان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیروزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فیروزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیروزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فیروزان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فیروزان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیروزان
افق شرعی امروز فردا فیروزان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فیروزان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فیروزان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فیروزان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فیروزان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیروزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو