جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فیروزآباد

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فیروزآباد


اذان صبح: ٠٤:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٣٩
اذان ظهر: ١١:٢٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٥٤

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فیروزآباد (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای فیروزآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای فیروزآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیروزآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
شادمانی شریرانه از بدبیاری همسایه، گستاخانه ترین بیان پیروزی و بازتولید همسان سازی [برابری] است؛ حتی در درون والاترین نظام جهان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فیروزآباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فیروزآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیروزآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فیروزآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فیروزآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فیروزآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٧:١٣١٢:٣١:٥١١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٢٨٢٣:٥٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٦:١٨١٢:٣١:٤٢١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:٠٧٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣١:٣٣١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٤:٣١١٢:٣١:٢٥١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٢٤٢٣:٤٩:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣١:١٧١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣١:١٠١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٤٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥١:٥٧١٢:٣١:٠٣١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:٢١٢٣:٤٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٠:٥٧١٩:١١:١١١٩:٢٩:٠٠٢٣:٤٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٠:٥٢١٩:١١:٤٨١٩:٢٩:٣٩٢٣:٤٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٠:٤٦١٩:١٢:٢٥١٩:٣٠:١٨٢٣:٤٧:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٧:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٠:٣٨١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٧٢٣:٤٧:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٠:٣٥١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٧:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٥٥٢٣:٤٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٠:٢٩١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٧:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٥:١١١٢:٣٠:٢٨١٩:١٦:٠٦١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٦:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٦:٤٣١٩:٣٤:٥٣٢٣:٤٦:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٠:٢٦١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٦:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٠:٢٦١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١١٢٣:٤٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٢:٠٦١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٦:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٦:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٦:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٠:٣٩١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٦:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:١٧٢٣:٤٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیروزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیروزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فیروزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیروزآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فیروزآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فیروزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیروزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فیروزآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فیروزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فیروزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فیروزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فیروزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیروزآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای فیروزآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای فیروزآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فیروزآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای فیروزآباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٢:٣٩١١:٢٦:٣٥١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٦:٥٠٢٢:٤٧:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٢٣:١٠١١:٢٦:١٤١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٥:٣٧٢٢:٤٧:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٢٣:٤١١١:٢٥:٥٣١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٢٥٢٢:٤٧:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٢٤:١١١١:٢٥:٣٣١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٣:١٣٢٢:٤٦:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٢٤:٤٣١١:٢٥:١٢١٧:٢٥:١٦١٧:٤٢:٠١٢٢:٤٦:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٢٥:١٤١١:٢٤:٥٢١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٠:٤٩٢٢:٤٦:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٢٥:٤٥١١:٢٤:٣٢١٧:٢٢:٥٣١٧:٣٩:٣٨٢٢:٤٥:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٢٦:١٧١١:٢٤:١٢١٧:٢١:٤٢١٧:٣٨:٢٧٢٢:٤٥:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٢٦:٤٩١١:٢٣:٥٣١٧:٢٠:٣١١٧:٣٧:١٦٢٢:٤٥:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٩٠٥:٢٧:٢١١١:٢٣:٣٣١٧:١٩:٢٠١٧:٣٦:٠٦٢٢:٤٥:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٢٠٥:٢٧:٥٣١١:٢٣:١٤١٧:١٨:١٠١٧:٣٤:٥٦٢٢:٤٤:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٢٨:٢٦١١:٢٢:٥٦١٧:١٧:٠٠١٧:٣٣:٤٧٢٢:٤٤:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٢٨:٥٩١١:٢٢:٣٧١٧:١٥:٥١١٧:٣٢:٣٨٢٢:٤٤:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٥:٢٩:٣٢١١:٢٢:١٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣١:٢٩٢٢:٤٣:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٠:٠٥١١:٢٢:٠٢١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٢١٢٢:٤٣:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٠:٣٩١١:٢١:٤٥١٧:١٢:٢٥١٧:٢٩:١٤٢٢:٤٣:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣١:١٣١١:٢١:٢٨١٧:١١:١٨١٧:٢٨:٠٧٢٢:٤٢:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣١:٤٧١١:٢١:١١١٧:١٠:١١١٧:٢٧:٠١٢٢:٤٢:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٣٢:٢٢١١:٢٠:٥٥١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٥:٥٦٢٢:٤٢:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٣٢:٥٧١١:٢٠:٤٠١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٤:٥١٢٢:٤٢:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٣٣:٣٢١١:٢٠:٢٥١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٣:٤٧٢٢:٤١:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٣٤:٠٨١١:٢٠:١١١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٢:٤٣٢٢:٤١:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٤:٤٤١١:١٩:٥٧١٧:٠٤:٤٥١٧:٢١:٤٠٢٢:٤١:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٣٥:٢٠١١:١٩:٤٣١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٠:٣٨٢٢:٤١:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٥:٥٧١١:١٩:٣١١٧:٠٢:٤٠١٧:١٩:٣٧٢٢:٤٠:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٣٦:٣٥١١:١٩:١٨١٧:٠١:٣٩١٧:١٨:٣٧٢٢:٤٠:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٣٧:١٢١١:١٩:٠٧١٧:٠٠:٣٨١٧:١٧:٣٨٢٢:٤٠:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٣٧:٥٠١١:١٨:٥٦١٦:٥٩:٣٨١٧:١٦:٣٩٢٢:٤٠:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٣٨:٢٩١١:١٨:٤٦١٦:٥٨:٣٩١٧:١٥:٤٢٢٢:٣٩:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٣٩:٠٨١١:١٨:٣٦١٦:٥٧:٤١١٧:١٤:٤٥٢٢:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فیروزآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای فیروزآباد روستای فیروزآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای فیروزآباد روستای فیروزآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فیروزآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فیروزآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فیروزآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فیروزآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فیروزآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فیروزآباد

روستای فیروزآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فیروزآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فیروزآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فیروزآباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای فیروزآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فیروزآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فیروزآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فیروزآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فیروزآباد رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ فیروزآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فیروزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیروزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق فیروزآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فیروزآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیروزآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیروزآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فیروزآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فیروزآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو