جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فیرورق

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز فیرورق

اذان صبح: ٠٤:٤٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٣٧:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٥١
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:١٤

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیرورق (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر فیرورق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر فیرورق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر فیرورق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام جعفر صادق (ع)
روزه روز غدير خم با روزه تمام عمر جهان برابر است. يعنى اگر انسانى هميشه زنده باشد و همه عمر را روزه بگيرد، ثواب او به اندازه ثواب روزه عيد غدير است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیرورق

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیرورق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیرورق ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر فیرورق (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیرورق ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فیرورق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٤١:٤٤٠٧:١١:١٥١٣:٣٣:٣٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٨:١٤
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٩:٤٣١٣:٣٣:١٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٣١٠٠:٤٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٨:١٢١٣:٣٢:٥٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤٧:٢٦
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٦:٤٢١٣:٣٢:٤٢١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٢٩٠٠:٤٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٥:١٢١٣:٣٢:٢٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٢٨٠٠:٤٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٥٩٠٧:٠٣:٤٢١٣:٣٢:٠٨٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٤٦:١٤
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٣١:١٣٠٧:٠٢:١٣١٣:٣١:٥٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:٤٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٢٨٠٧:٠٠:٤٤١٣:٣١:٣٦٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٤٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٩:١٥١٣:٣١:٢١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٤٥:٠٢
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٧:٤٨١٣:٣١:٠٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٤٤:٣٨
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٦:٢١١٣:٣٠:٥٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٤٤:١٤
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٤:٥٤١٣:٣٠:٣٦٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٤٣:٥٠
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٥٣:٢٨١٣:٣٠:٢١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٤٣:٢٧
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٥٢:٠٣١٣:٣٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٤٣:٠٣
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٩:٥٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٢١٠٠:٤٢:٤٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٩:١٥١٣:٢٩:٤٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:٤٢:١٧
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٧:٥٢١٣:٢٩:٢٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٢١٠٠:٤١:٥٤
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٧٠٦:٤٦:٣٠١٣:٢٩:١٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤١:٣٢
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤٥:٠٩١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢١٠٠:٤١:١٠
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٤٠:٤٧
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠١٠٦:٤٢:٢٩١٣:٢٨:٤١٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٤٠:٢٦
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢١٠٦:٤١:١١١٣:٢٨:٣١٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٤٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٨:٢١٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٨:٣٧١٣:٢٨:١١٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢٨:٠٢٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٩:٠٢
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٧:٥٤٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٤:٥٤١٣:٢٧:٤٦٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٢٦٠٠:٣٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٢٦٠٠:٣٨:٠٣
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٣٢:٣١١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیرورق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر فیرورق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر فیرورق

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر فیرورق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر فیرورق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر فیرورق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر فیرورق

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٣٧:٠٢٢٠:٤٨:٥٩٢١:١٠:١٦٠٠:٤٣:٥٧
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٣٧:٠٣٢٠:٤٨:١١٢١:٠٩:٢٥٠٠:٤٤:١١
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:٢٦:١٥١٣:٣٧:٠٣٢٠:٤٧:٢٢٢١:٠٨:٣٣٠٠:٤٤:٢٤
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:٢٧:٠٤١٣:٣٧:٠٣٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٧:٣٩٠٠:٤٤:٣٨
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٧:٥٥١٣:٣٧:٠٣٢٠:٤٥:٤٠٢١:٠٦:٤٣٠٠:٤٤:٥٠
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٨:٤٦١٣:٣٧:٠١٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٥:٤٦٠٠:٤٥:٠٢
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٩:٣٧١٣:٣٧:٠٠٢٠:٤٣:٥١٢١:٠٤:٤٧٠٠:٤٥:١٤
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٣٦:٥٧٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٣:٤٧٠٠:٤٥:٢٤
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٣١:٢٠١٣:٣٦:٥٤٢٠:٤١:٥٦٢١:٠٢:٤٥٠٠:٤٥:٣٥
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٩:١٤٠٦:٣٢:١٢١٣:٣٦:٥١٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠١:٤٢٠٠:٤٥:٤٤
١١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٣٣:٠٥١٣:٣٦:٤٧٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠٠:٣٧٠٠:٤٥:٥٣
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٣٣:٥٧١٣:٣٦:٤٢٢٠:٣٨:٥٢٢٠:٥٩:٣١٠٠:٤٦:٠٢
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٣:١١٠٦:٣٤:٥٠١٣:٣٦:٣٦٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٤٦:٠٩
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٣٥:٤٣١٣:٣٦:٣١٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٧:١٥٠٠:٤٦:١٦
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٣٦:٣٦١٣:٣٦:٢٤٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٤٦:٢٢
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٣٧:٣٠١٣:٣٦:١٧٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٤٦:٢٨
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٣٨:٢٣١٣:٣٦:٠٩٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٣:٤١٠٠:٤٦:٣٣
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٩:١٧١٣:٣٦:٠١٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٤٦:٣٧
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٤٠:١٠١٣:٣٥:٥٢٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:١٢٠٠:٤٦:٤٠
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٤١:٠٤١٣:٣٥:٤٣٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٤٩:٥٦٠٠:٤٦:٤٣
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:٤١٠٦:٤١:٥٨١٣:٣٥:٣٣٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٤٦:٤٥
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٤٢:٥١١٣:٣٥:٢٢٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٤٦:٤٦
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:١٦٠٦:٤٣:٤٥١٣:٣٥:١١٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٤٦:٤٧
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٤٤:٣٩١٣:٣٤:٥٩٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٤٦:٤٦
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٤٥:٣٢١٣:٣٤:٤٧٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:١٩٠٠:٤٦:٤٦
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٧٠٦:٤٦:٢٦١٣:٣٤:٣٤٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٥٦٠٠:٤٦:٤٤
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:٢٣٠٦:٤٧:١٩١٣:٣٤:٢١٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٤٦:٤٢
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٣٨٠٦:٤٨:١٣١٣:٣٤:٠٧٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٤٦:٣٨
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٩:٠٦١٣:٣٣:٥٣٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٤٦:٣٥
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٥٠:٠٠١٣:٣٣:٣٨٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٧٠٠:٤٦:٣٠
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٢٠٦:٥٠:٥٣١٣:٣٣:٢٣٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥١٠٠:٤٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر فیرورق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر فیرورق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیرورق

فیرورق شهری است در بخش مرکزی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران، که در هشت کیلومتری غرب شهرستان خوی واقع شده‌است. حوزه استحفاظی این شهر با صفا و پوشیده از انواع باغات میوه است

شهر فیرورق در ویکیپدیا

شهر فیرورق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیرورق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیرورق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیرورق بر روی نقشه

شهر فیرورق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیرورق
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر فیرورق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیرورق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا فیرورق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ فیرورق دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٠٠ / ١٤٠٠ فیرورق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فیرورق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فیرورق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیرورق ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فیرورق
جدول اوقات شرعی مرداد ٠٠ / ١٤٠٠ فیرورق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو