جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فیرورق

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز فیرورق

اذان صبح: ٠٥:٠٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:١١:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٣٠:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٣٦

جمعه ١١ مهر ١٣٩٩
١٤ صفر ١٤٤٢ قمری
٠٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فیرورق (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ مهر ٩٩ شهر فیرورق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیرورق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیرورق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ انتظار فرج و گشایش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فیرورق

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فیرورق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیرورق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فیرورق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فیرورق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فیرورق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٥٤:٣٤١٣:٣٠:٣٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٤٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٥٣:٠٨١٣:٣٠:١٨٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٤٣:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٥١:٤٣١٣:٣٠:٠٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٤٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٥٠:١٩١٣:٢٩:٥١٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٢:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٩:٣٨٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٤٢:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٧:٣٣١٣:٢٩:٢٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:٤١:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٦:١١١٣:٢٩:١٣٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٤١:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٠٠٦:٤٤:٥٠١٣:٢٩:٠١٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٤١:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:٢٨:٥٠٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٤٠:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٤٢:١١١٣:٢٨:٣٩٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٤٠:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٤٠:٥٢١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٨:١٨٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٩:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٨:١٩١٣:٢٨:٠٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٩:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٨:٠٠٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٣٨:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٢٧:٥١٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٨:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢٧:٤٣٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٨:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٣٣:٢٤١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٣٧:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٣٢:١٤١٣:٢٧:٢٩٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٦٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٧:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٩:٥٦١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٧:١٢٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٤٠٠٠:٣٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢٧:٠٠٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٣٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٦:٥٧٢٠:٢٩:٥٦٢٠:٥٠:٣٩٠٠:٣٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٧٠٠:٣٥:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٢١:٣٦١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٣٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٣٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فیرورق

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فیرورق

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیرورق

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیرورق

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیرورق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فیرورق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیرورق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فیرورق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فیرورق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیرورق

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٢٣١٢:٢٣:٠٧١٨:٢٧:١٣١٨:٤٥:٥٨٢٣:٣٩:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:١٦١٢:٢٢:٤٦١٨:٢٥:٣٧١٨:٤٤:٢٢٢٣:٣٩:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٠:١٠١٢:٢٢:٢٥١٨:٢٤:٠٢١٨:٤٢:٤٦٢٣:٣٩:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٠٤١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٢:٢٧١٨:٤١:١١٢٣:٣٨:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢١:٥٨١٢:٢١:٤٣١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٩:٣٦٢٣:٣٨:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٥٢١٢:٢١:٢٣١٨:١٩:١٧١٨:٣٨:٠١٢٣:٣٨:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٤٦١٢:٢١:٠٣١٨:١٧:٤٣١٨:٣٦:٢٧٢٣:٣٧:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٤٠١٢:٢٠:٤٣١٨:١٦:٠٨١٨:٣٤:٥٣٢٣:٣٧:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٥:٣٥١٢:٢٠:٢٣١٨:١٤:٣٥١٨:٣٣:١٩٢٣:٣٧:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٦:٣٠١٢:٢٠:٠٣١٨:١٣:٠١١٨:٣١:٤٦٢٣:٣٦:٥٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٩:٤٤١٨:١١:٢٨١٨:٣٠:١٣٢٣:٣٦:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٨:٢٠١٢:١٩:٢٥١٨:٠٩:٥٥١٨:٢٨:٤١٢٣:٣٦:١٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:١٥١٢:١٩:٠٧١٨:٠٨:٢٣١٨:٢٧:٠٩٢٣:٣٦:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٠:١١١٢:١٨:٤٩١٨:٠٦:٥١١٨:٢٥:٣٨٢٣:٣٥:٤٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣١:٠٧١٢:١٨:٣١١٨:٠٥:١٩١٨:٢٤:٠٨٢٣:٣٥:٢٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٨:١٤١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٣٧٢٣:٣٥:٠٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٣:٠١١٢:١٧:٥٧١٨:٠٢:١٨١٨:٢١:٠٨٢٣:٣٤:٥١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٣:٥٨١٢:١٧:٤٠١٨:٠٠:٤٨١٨:١٩:٣٩٢٣:٣٤:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٤:٥٥١٢:١٧:٢٤١٧:٥٩:١٩١٨:١٨:١١٢٣:٣٤:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٥:٥٣١٢:١٧:٠٩١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٤٤٢٣:٣٤:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٦:٥١١٢:١٦:٥٤١٧:٥٦:٢٣١٨:١٥:١٨٢٣:٣٣:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١١٠٦:٣٧:٤٩١٢:١٦:٤٠١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:٥٢٢٣:٣٣:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:٤٨١٢:١٦:٢٦١٧:٥٣:٢٩١٨:١٢:٢٧٢٣:٣٣:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٩:٤٧١٢:١٦:١٢١٧:٥٢:٠٤١٨:١١:٠٣٢٣:٣٣:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٠:٤٧١٢:١٦:٠٠١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٢:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤١:٤٦١٢:١٥:٤٨١٧:٤٩:١٥١٨:٠٨:١٨٢٣:٣٢:٣٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٤٧١٢:١٥:٣٦١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٢:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٤٧١٢:١٥:٢٥١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٥:٣٦٢٣:٣٢:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٤:٤٨١٢:١٥:١٥١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٤:١٧٢٣:٣١:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٤٩١٢:١٥:٠٥١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٥٨٢٣:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فیرورق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیرورق شهر فیرورق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فیرورق شهر فیرورق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فیرورق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فیرورق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فیرورق

فیرورق شهری است در بخش مرکزی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران، که در هشت کیلومتری غرب شهرستان خوی واقع شده‌است. حوزه استحفاظی این شهر با صفا و پوشیده از انواع باغات میوه است

شهر فیرورق در ویکیپدیا

شهر فیرورق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فیرورق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فیرورق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فیرورق بر روی نقشه

شهر فیرورق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فیرورق
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فیرورق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فیرورق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فیرورق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق فیرورق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فیرورق
زمان پخش اذان آنلاین به افق فیرورق
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فیرورق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فیرورق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فیرورق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فیرورق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فیرورق دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فیرورق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو